ATZERRITARTASUN LEGEA: KOLTSULTETARAKO HITZALDI IREKIA IGANDEAN AZAROAK 26

 

 

 

*#EsperanzaLatinaGipuzkoa elkarteak Atzerritartasun legeari buruzko hitzaldi irekia , (lan baimenak eta bizitzekoak) antotatu du iganderako, azaroaren  26.an, arratseko 15.00etatik 17:00etara. Maria del Carmen Rios Galeano abokatua egongo da.

 

 

*Eman izena kartelean dauden telefonoetara deituta, bertaratu nahi baduzue Esperantza Latinaren egoitzara, Antiguan, Donostian ( Aizkorri kalea 20). Familia elkarketak, berrikuntzak, lan baimenak, elegiteak errerkurtsoen aurrean eta era honetako gai interesgarriak jorratuko dira ere.

 

 

 

 

LEY DE EXTRANJERIA: CHARLA ABIERTA PARA CONSULTAS,  EL 26 DE NOVIEMBRE

 

 

*Charla gratuita de la asociación guipuzcoana, #EsperanzaLatina sobre la Ley de extranjería(permisos de trabajo y residencia)  el domingo,  26 de noviembre desde las 15.00h y hasta las 17:00h. Estará presente la abogada María del Carmen Ríos Galeano.

 

 

 

*Llamad a los teléfonos que hay en el cartel, si queréis asistirá la sede de Esperanza Latina en el Antiguo, Donostia (c/Aizkorri 20) . Se abordaran también temas tan interesantes como el reagrupamiento familiar, renovaciones, permisos de trabajo, recursos ante denegaciones… etc.

 

No hay texto alternativo automático disponible.

RITA, RUPA eta SONIYA, AZIDO ERASOETATIK BIZIRIK ATERATAKO EMAKUME EKINTZAILEAK, PASAIA eta DONOSTIAN

 

 

La imagen puede contener: 7 personas, personas sonriendo, personas de pie

La imagen puede contener: texto

*Pasaian, azaroaren 22.an Bezkoz Beko elkartearen egoitzan (Zumalakarregi 22)  eta Donostiako Udalbatzan,  azaroaren 24ean, biak arratsaldeko 19:00tan, hitzaldiak eskainiko dituzte, Rita, Rupa eta Soniya: Indian, azido erasoaldietatik bizirik atera diren emakume-ekintzaileak Antolatzailea: Bekoz Beko elkartea

 

 

 

RITA, RUPA Y SONIYA MUJERES EMPRENDEDORAS SUPERVIVIENTES DE ATAQUE CON ÁCIDO, EN PASAIA Y DONOSTIA

 

La imagen puede contener: 3 personas, personas sonriendo

 

*Rita, Rupa y Soniya: mujeres emprendedoras supervivientes de ataques con ácido en la India,  ofrecerán conferencias en Pasaia el 22 de noviembre en la sede de Bekoz Beko  (c/Zumalakarregi, 12) y el 24 de noviembre en el salón de Plenos del ayuntamiento de  Donostia, ambas a  las 19:00h. Organiza, Asociación Bekoz Beko.

 

Woman blinded by acid attack finds love from her hospital bed

Saroj eta/y Rani

Rani -ri azidoa bota zioten, ospitalean ezagutu zuen Saroj, egungo bere bikotea. Itsu utzi zuen eta aurpegi eta gorputzeko azala erreta baina aurrera atera da ebakuntzei esker eta batez ere, Saroj bezalako gizon zintzo eta maitakorrari esker. Irakurri bere istorio hunkigarria HEMEN (ingelesez)/ A Rani le echaron ácido y conoció al que es su pareja en el hospital, Saroj. Además de quemarle la piel del cuerpo y cara quedó ciega, pero con cirugías y sobre todo el amor de un hombre bueno y amoroso como Saroj ha salido adelante. Lee su conmovedora historia. AQUÍ ( en inglés)

La imagen puede contener: 5 personas, personas sonriendo, gafas e interior

Bekoz Beko elkarteko kide hauek Indian egon ziren hilabete honetan, azidoakin erasotutako emakumeentzako erreabiltiazio zentro berri bat bisitatzen, Chhany Foudnation, Noidan, Delhin/ Estas miembros de Bekoz Beko fueron a visitar a la India este mes, un nuevo centro de rehabilitación de Chhany  Foundation en Noida, Delhi,

 

Horrela ospatu zuten, dantzan, Chhany Foundationeko egotiza berriaren irekiera/Así celebrarón, bailando, la inauguración del nuevo centro de Chhany Foundation.

 

No hay texto alternativo automático disponible.

Egun hauetan,#Ikuska2017, emakumeei buruzko laburmetraiak aritu dira ematen Pasaian, eta Bekoz Beko oran 10 urte parte harten du antolakuntzan ere/#Ikuska2017, cortos sobre mujeres en Pasaia en el que colabora hace 10 años también Bekoz Beko, y que estos días se han podido ver.

 

BEKOZ BEKO: Pasaiako emakume eta gizonen  elkartea

 

Emakumea ahalduntzearen aldeko ekintzak egiten dituzte, hau bezalako hitzaldiak antolatzen, emakume eta gizonezkoen arteko berdintasun lortzeko.

 

 

BEKOZ BEKO: Asociación de mujeres y hombres de Pasaia.

Realizan actividades dirigidas al empoderamiento de la mujer, organizando charlas, como estas,  sobre los temas que consideran importantes para la conseguir la igualdad de hombres mujeres.

 

La imagen puede contener: 7 personas, personas sonriendo, personas de pie e interior

Bekoz Bekoko Pasaiako neskak, Chhany Foundationeko neskekin, Delhi-n/Las chicas pasaitarras de Bekoz Beko  con las de Chhany Foundation en Delhi.

La imagen puede contener: 2 personas, personas sonriendo, primer plano

La imagen puede contener: 3 personas, personas sonriendo, personas de pie y exterior

La imagen puede contener: 7 personas, personas sonriendo, personas de pie

Munduko emakumerik ederrena, Miss Universo2017 tituluduna, azidoz erasoturiko emakume desitxuratuekin/ La mujer más bella del mundo, de título, Miss Universo2017,con mujeres desfiguradas por ataques de ácido.

La imagen puede contener: 2 personas, personas sonriendo, personas de pie

#stopsacidattacks,#accidattacksurvivors

Argazkiak/Fotos: Asociación de al India,Sheroes Hangout Elkarte , India

No hay texto alternativo automático disponible.

ABENDUAREN 15.EAN AMAITUKO DA KUTXA DIRU LAGUNTZA 2018 AURKEZTEKO EPEA

 

 

KUTXA LAGUNTZAK  2018

#BidaliZureProiektuSolidarioak

 

*Kutxak irekia du diru-laguntzak eskatzeko hirugarren deialdia, Gipuzkoako elkarte eta erakundeek 2018an egin nahi dituzten gizarte- eta kultura-proiektuetarako laguntzak dira.  Eskabideak aurkezteko eta eskatzeko epea,  2017ko arratsaldeko 15:00etan abenduaren 15ean amaituko da  eta dokumentazioa  elektronikoki Kutxa Fundazioaren webgunean (www.kutxa.eus) dagoen eskuorria eska eta bete daiteke. Bidali zure proiektu solidarioak!

 

 

 

*Deialdiaren helburua eremu hauetan lan egiten duzuen erakundeei laguntzea da:  gizarte-laguntza eta gizarteratzea, osasuna, dibertsitate funtzional eta ezgaitasunaren arreta, hezkuntza eta prestakuntza, euskararen eta hizkuntza-bizikidetzaren garapena, kultura, kirola eta bere balioak sustatzea, lankidetza, genero-berdintasuna eta kultura edo gizarte arteko bizikidetza bultzatzea, zientzia-ikerketa, berrikuntza eta teknologia-garapena, ingurumena eta iraunkortasuna, gazteei eta gizartetik kanpo geratzeko arriskuan daudenei lan-munduan sartzen laguntzea, etab. Horrelako egitasmo bat baduzu, bidali zure eskaria.

 

EL 15 DE DICIEMBBRE FINALIZA EL PLAZO PARA LAS  AYUDAS ECONÓMICAS A PROYECTOS SOCIALES 2018 DE KUTXA

 

 

 

AYUDAS KUTXA 2018

#MandaTusProyectosSolidarios

 

 

 

*Kutxa tiene abierta  su tercera convocatoria de ayudas a proyectos sociales y culturales a desarrollar por las asociaciones y organizaciones de Gipuzkoa en 2018. El plazo de presentación de solicitudes y entrega de la documentación está abierta  hasta las 15:00h del  15 de diciembre de 2017; y se remitirá de manera electrónica a través del formulario de la web de Kutxa Fundazioa (www.kutxa.eus). ¡Manda tus proyectos solidarios!

 

 

 

 

 *El objetivo de esta convocatoria es el apoyo a organizaciones y entidades que desarrollan e impulsan proyectos en los ámbitos de la asistencia e inclusión social, salud, atención a la diversidad funcional y discapacidad, educación y formación, desarrollo del euskara y de la convivencia lingüística, cultura, fomento del deporte y sus valores, cooperación, impulso de la igualdad de género, convivencia intercultural o social, investigación científica, innovación y desarrollo tecnológico, medio ambiente y sostenibilidad, ayuda a la inserción laboral de la juventud y colectivos en riesgo de exclusión, etc. Si tienes un proyecto así, envía tu petición.

 

 

 

 

 

 

2016ean egindakoetan,   302 elkartek aurkezturiko proiektuetatik 147 aukeratu ziren eta  2017an  aurkeztutako 246 proiektutatik 161 aukeratu ziren.  Dokumentazioa elektronikoki bidal daiteke,  Kutxa Fundazioaren webgunean (www.kutxa.eus) eta horretarako dagoen formulario baten bidez eska daiteke. Epea 2017ko abenduaren 15ean bukatuko da, 15:00etan. Jasotzen diren proiektuak aztertu  ondoren, eta  Fundazioaren Plan Estrategikoa bat datozen  printzipioekin balioetsi ondoren,  otsailaren 15a baino lehen erabakia hartuko du Kutxak.

Deialdiaren helburua erakundeei laguntzea da; batez ere eremu hauetan zuadeten elkarteei:  gizarte-laguntza eta gizarteratzea, osasuna, dibertsitate funtzional eta ezgaitasunaren arreta, hezkuntza eta prestakuntza, euskararen eta hizkuntza-bizikidetzaren garapena, kultura, kirola eta bere balioak sustatzea, lankidetza, genero-berdintasuna eta kultura edo gizarte arteko bizikidetza bultzatzea, zientzia-ikerketa, berrikuntza eta teknologia-garapena, ingurumena eta iraunkortasuna, gazteei eta gizartetik kanpo geratzeko arriskuan daudenei lan-munduan sartzen laguntzea, etab.

 

Erakunde eskatzaileek legez eraturik egon behar dute gutxienez urtebete lehenago, eta Gipuzkoan errotuta egon egiaztatzeko moduan. Deialdi honen oinarrietan ─kutxa.eus webgunean daude ikusgai─ laguntzak eska ditzaketen proiektuen ezaugarriak ezartzen dira, proposamenak baloratzeko irizpideak, baita zein erakundek eta elkartek eska ditzaketen ere. Kutxak  %25eko laguntzak  50.000 euro baino gehiagoko aurrekontua duten proiektuentzat emangod ela aurreikusten da, eta gehienez %75ekoak 50.000 euro baino gutxiagokoentzat. Laguntzaren %75 ordaintzeko konpromezua hartzen du,   lankidetza-hitzarmena sinatzerakoan eta gainerako %25, azken egikaritza-txostena aurkeztu ondoren.

 

 

 

En la primera, relativa a los proyectos que se ejecutaron en 2016, fueron seleccionados 147 entre los presentados por 302 asociaciones que optaron a las ayudas. Y en las del pasado año se seleccionaron 161 proyectos de los 246 presentados. por lo tanto, se abre el plazo de presentación de solicitudes y la documentación se remitirá de manera electrónica a través del formulario ubicado a tal efecto en la web de Kutxa Fundazioa (www.kutxa.eus) antes de las 15.00 del próximo 15 de diciembre de 2017 como fecha límite. Tras evaluar los proyectos que reciba, para lo que anuncia que valorará positivamente aquellos alineados con los principios que inspiran el Plan Estratégico de la Fundación, Kutxa se compromete a resolver antes del día 15 de febrero las ayudas que vaya a conceder.

 

El objetivo de esta convocatoria es el apoyo a organizaciones y entidades que desarrollan e impulsan proyectos en los ámbitos de la asistencia e inclusión social, salud, atención a la diversidad funcional y discapacidad, educación y formación, desarrollo del euskara y de la convivencia lingüística, cultura, fomento del deporte y sus valores, cooperación, impulso de la igualdad de género, convivencia intercultural o social, investigación científica, innovación y desarrollo tecnológico, medio ambiente y sostenibilidad, ayuda a la inserción laboral de la juventud y colectivos en riesgo de exclusión, etc.

Las organizaciones y entidades solicitantes deberán estar constituidas legalmente con antigüedad mínima de un año y tener arraigo comprobable en Gipuzkoa. Las bases de esta convocatoria, disponibles en la web kutxa.eus, establecen las características de los proyectos que pueden optar a las ayudas, los criterios de valoración de las propuestas, así como de las organizaciones y asociaciones que las solicitan. Kutxa pretende extender las ayudas al mayor número de proyectos. Así  prevé ayudas de un máximo del 25% para proyectos cuyo presupuesto sea superior a 50.000 euros y de un máximo del 75%, para proyectos cuyo presupuesto sea inferior a 50.000 euros. Y compromete el pago del 75% de la ayuda a la firma de un convenio de colaboración y del 25% restante tras la presentación de la memoria final de ejecución.

 

“IKUSMEN MURRIZTUA DUT” JARDUNALDIAK ABENDUAN

web eus

Ikusi ulertzeko, partekatu aurrera egiteko, ikustarazi hobetzeko

 

 

 

*Jardunaldien zergaitia: kusi ulertzeko, partekatu aurrera egiteko, ikustarazi hobetzeko. Ezagutza-ezagatik, ikusmen-akatsak ugariak izan daitezkeelako, orokorrean pertsona berak sintoma bat baino gehiago izan ohi duelako eta ikusmen-galera maila ezberdinetan adieraz daitekeelako, ikusmen murriztua duen pertsonak nola ikusten duen ulertzea zaila suertatzen da. Egitarua HEMEN.

 

logo TBV

*Eman zure izena eta ikusi eta entzun hitzaldiak, ikusmen arazoak edukitzearen esperientzia bizi, hitzegin hizlariekin eta ikusmen murriztua izategatik dauden teknologi  gailu ezberdinak frogatu.

 

JORNADAS “TENGO BAJA VISIÓN” EN DICIEMBRE

 

web

Ver para creer, compartir para avanzar, visibilizar para mejorar

 

 

*La razón de las jornadas: Ver para creer, compartir para avanzar, visibilizar para mejorar- Comprender cómo ve una persona con baja visión puede resultar muy difícil. Por desconocimiento, porque existen diferentes defectos visuales, porque normalmente suelen concurrir varios síntomas en una misma persona, y porque hay distintos grados de pérdida de visión. AQUÍ la programación.

 

 

 

*Apúntate para escuchar y ver las ponencias, “experimentar” los diferentes defectos visuales, conversar con los ponentes y probar los distintos dispositivos tecnológicos de ayuda a la baja visión.

 

 

 

Ezagutza berria sortu baita ikusmen murriztua duten pertsonen ulermena eta elkar ulertzea ere hobetze aldera, Retinosis Gipuzkoa Begisare ikusmen murriztua eragiten duten sintoma desberdinak simulatzen dituzten eta aurki Android eta IOS plataformetan dohainik deskargatu ahal izango diren Ikusmen Murriztua Dut” eta “Ikusmen Murriztua Dut VR” APPak garatzen ari da. APP honen  aurkezpen ofiziala dela-eta, Euskadin lehen aldiz, ikusmen murriztuaren alorrean ospatuko diren jardunaldi hauek antolatuko dituzte. Horrela, “ikusmen-urritasun larriak pairatzen dituzten gizon-emakumeei, ikusmen murriztuaren inguruan lan egiten duten profesionalei (optiko-optometrista, oftalmologo, hezitzaile, psikologo, e.a.) eta, oro har, gizarteari ikusmen murriztua aditzera eman eta interesdunei ezagutza eta tresna ezberdinak eskaintzeko asmoarekin sortu dira jardunaldiok”.

 

 

Para generar nuevo conocimiento, y mejorar el entendimiento y la comprensión de las personas con baja visión, Retinosis Gipuzkoa Begisare está desarrollando las APP Tengo Baja Visión y Tengo Baja Visión VR, simuladoras de los diferentes síntomas de baja visión, y próximamente disponibles para descarga gratuita en plataformas Android e IOS. Al hacer la  presentación oficial de este APP,  se hace  por primera vez en Euskadi, “unas jornadas sobre baja visión para visibilizar la condición, informar y dotar de herramientas y conocimiento a personas con discapacidad visual grave, a profesionales de la baja visión (ópticos-optometristas, oftalmólogos, psicólogos, educadores…), y al público en general”.

 

 

begisare_txikia

 

Ikusmen murriztua ikuspegi desberdinetatik jorratuko dira: sarrien ematen diren gaixotasunen aurrikuspen eta ikerketa, errehabilitazioa, optika- eta teknologia-laguntzak, alor psikologikoak, hezkuntza edota lehen pertsonan emaniko lekukotzak, besteak beste. Bestalde, ikusmen murriztuak barnebiltzen dituen arlo ezberdinen inguruan profesionalek eta ikusmen-urritasunak dituzten pertsonek eztabaidatzeko mahai-inguruak antolatuko dituzte.

 

 

Abordaran la baja visión desde diferentes enfoques: prevención e investigación en enfermedades más prevalentes, rehabilitación, ayudas ópticas y tecnológicas, aspectos psicológicos, educación, testimonios en primera persona, etc. Organizaremos además mesas de debate en las que diferentes profesionales y personas con discapacidad visual discutan distintos aspectos de la baja visión.

 

logo TBV

 

Ikusi ulertzeko:

Ikusmen-akats desberdinak simulatzen dituen aplikazioaren sorrera gure gertukoak, tratatzen gaituzten profesionalak eta, oro har, gizarteak gure begien bitartez ikusi eta, hortaz, egunero gainditu behar ditugun zailtasunak ulertzeko tresna bilakatuko da.

Partekatu aurrera egiteko:

Ezagutza partekatzeak, sinergiak sortzeak eta agente ezberdinen arteko eztabaidak bultzatzeak ikusmen murriztua dugunok egun dugun eszenatokia baino hobeagoa den beste batetara hurbiltzeko lanetan aurrerapausuak ematea ahalbidetuko du.

 

Ikustarazi hobetzeko:

Ikusmen murriztuaren existentziaren inguruan buruturiko etenik gabeko sentsibilizazioak berau pairatzen dugun gizon-emakumeon bizi-kalitatea hobetzen lagunduko du.

 

Ver para creer:

La creación de la aplicación simuladora de los diferentes defectos visuales servirá de herramienta para que nuestro entorno, los profesionales que nos tratan y la población en general vean con nuestros ojos y entiendan nuestras dificultades.

 

Compartir para avanzar:

La puesta en común de conocimiento, la creación de sinergias y el debate entre los diferentes agentes permitirá avanzar hacia un mejor escenario para las personas con baja visión.

 

Visibilizar para mejorar:

La sensibilización continuada sobre la existencia de la baja visión contribuirá a mejorar la calidad de vida de las personas que la padecemos.

 

La imagen puede contener: una o varias personas, cámara, teléfono e interior

Orain gutxi betaurreko berezi batzuekin erretinosi pigmentarioa gaixotasuna dutenek errealitatea nola ikusten duten grabatzen egon ziren, gure egoitzan,  eta bideoa ihardunaldietan aurkeztuko da/ Hace unos días estuvieron grabando en la sede de Gipuzkoa Solidarioa la visión real que tienen las personas con retinosis pigmentaria,  mediante unas gafas especiales.

begisare_txikia

GIPUZKOA SOLIDARIOAREN AGENDA

Azaroa 16etik 22ra ekitaldi solidarioak laburbildurik, HEMEN  sartu !

Gogoratu proiektu solidarioa bat baduzu, martxan dagoela, KUTXA DIRU LAGUNTZAK 2018

Aurkeztu abenduak 15a baino lehen zuen  ideia solidarioa!

 

 

AGENDA DE GIPUZKOA SOLIDARIOA

Resumen de actos  solidarios del 16 al 22 de noviembre, consulta  AQUÍ.

 

 

logo icono diversidad cultural comunicar

 

Y recuerda que esta abierto el plazo de AYUDAS ECONÓMICAS KUTXA 2018 para proyectos solidarios.

¡Presentad vuestro proyecto solidario, antes del 15 de diciembre!

 

 

 

IGANDEAN, #BIZILAGUNAK2017: BIZILAGUN ATZERRITARRAREKIN BAZKAL EZAZU!

La imagen puede contener: 7 personas, personas sonriendo, personas de pie, calzado y exterior

 

 *#Bizilagunak2017:  Igande honetan, azaroaren 19an egingo da, ondoko bizilagun atzerritarrarekin bazkal ezazu.  Esan agur, aurreiritziei eta bizikidetzan sakondu Sos Arrazakeria Gipuzkoaren egitasmo honi esker. Izena eman eta parte hartu #familia edo #dinamizatzaile bezala. Deitu 943 32 18 11 edo622 41 22 66 edo eta  eman izena: www.mugak.eu. Zurrumurruen Aurkako Sarea / Red Vasca AntiRumores  SOS Arrazkeriaren  promozioko bideo honetan laguntzen dute eta azaltzen dira, #DafLinares, #CeliaOcon #JennyPerlaza Huntza Mursegori.

 

*Gainera Hernaniko Bizilagunak bazkariaz gain, gazteentzako Gazte Bizilagunak´fest antolatu da Gazteetxean, 17:30tan.

 

Bizilagunak proiektuak, bertako familia eta beste jatorri bateko familien arteko bazkaria edo afaria egitea da; honela, elikagaiak, ohiturak, bizipenak, kultura, jatorria, sinesmenak, hizkuntzak, pentsatzeko era ezberdinak, itxaropen ezberdinak, borrokak, sentimenduak, ametsak … partekatzeko aukera egongo da. Eman izena, HEMEN. Gainera, lagun eta ezagunak ere Bizilagunak programan  parte hartzera gonbidatu daitezke. Behin igandeko esperientzia bizi eta gero abenduaren 2.an denok bat egingo dute  Donostiako Kursaalean, bizi izandakoak ezagutzera emateko.  “Gertutasun hau sortarazi nahi da, honela pertsona hauek harreman sozial finkoagoak izan ditzaten. Familien arteko hartu-emana emankogarragoa izan dadin, lehen kontaktua errezteko eta lotsak gainditzen laguntzeko bazkari bakoitzean bi familiaz gain, SOS Arrazakeriako dinamizatzaile batek ere parte hartuko du” bazkarian lehen aipatutako ezaugarriak betez ospa dadin. Gainera, lagun eta ezagunak ere Bizilagunak programan  parte hartzera gonbidatu ditzakezue.

 

 

ESTE DOMINGO,#BIZILAGINAK2017: COME CON TU VECINO-AS EXTRANJERO-A

La imagen puede contener: 8 personas, personas sonriendo, personas sentadas, barba e interior

 

*Este domingo 19 de noviembre, se celebrará el #Bizilaginak2017, para compartir una comida con el-la vecino-a extranjero-a. Despídete de estereotipos y profundiza en la convivencia gracias a este proyecto. Participa como familia o como dinamizador en este programa de SOS Racismo Gipuzkoa. Inscríbete en mugak.eu o llamando al 943 32 18 11 ó al 622 41 22 66 . En este video promocional (colgado arriba) de SOS Racismo, colaboran y aparecen,#DafLinares, #CeliaOcon ,#JennyPerlaza, #HuntzaTaldea, y a #Mursego.

 

*En el Bizilagunak de Hernani además, se hará para los jóvenes Gazte Bizilagunak´fest, para jóvenes, a las 17:30h en el Gaztetxe.

 

 

 

 

El proyecto Bizilagunak, es hacer encuentros, entre personas y familias autóctonas con personas  y familias de origen  extranjero, es fomentar alrededor de  una mesa la complicidad de compartir alimentos, tradiciones, vivencias, cultura, origen, creencias, lenguas, experiencias, luchas, ritmos, creación, ideologías, esperanzas, sentimientos, sueños, etc. Apúntate, AQUÍ.  Además puedes invitar a más amigo/as y conocido/as a sumarse también a Bizilagunak. Y el 2 de diciembre   se reencontrarán en el Kursaal de Donostia para compartir la experiencia vivida. Estos encuentros “pretenden ser la excusa para poner en comunicación a personas que no han tenido la oportunidad de relacionarse en un contexto de mayor confianza, normalidad o intimidad”. Se pretende estimular estos acercamientos con el ánimo de tejer relaciones sociales más estables. Cada comida contará  con la presencia de un  dinamizador/a facilitado/a  y formado  por SOS Racismo” para que esta persona medie  entre las familias, facilite a romper el hielo, a deshacerse de las vergüenzas y en definitiva para que la interacción entre las familias sea lo más fructífera  y fluida posible. Además podéis invitar a más amigo/as y conocido/as a sumarse también a Bizilagunak.

Hernanin, familien arteko bazkariak aparte, gazte taldeen arteko bazkariak egiten dira ere. Bazkarien ondoren, GazteBizilagunak´fest izango dugu arratsaldeko 17:30etan Hernaniko Kontrakantxa Gaztetxean/ Hernani, además de las comidas entre familias, también se hacen comidas entre grupos de jóvenes. Después de las comidas, tendrán GazteBizilagunak´fest (La fiesta de jóvenes) a las 17:30h de la tarde en Kontrakantxa Gaztetxea de Hernani.

La imagen puede contener: personas sentadas y comida

Leku berean bizi diren talde etniko eta kultural ezberdinetako familien arteko harremana sortu nahi da. On egin!/Se quiere  generar  relaciones entre familias pertenecientes a distintos colectivos etnoculturales que conviven en un mismo espacio. ¡Qué aproveche!

La imagen puede contener: una o varias personas

ARETXABALETAKO BALTISTAN FUNDAZIOA, PAKISTANGO HUSHE ARANEKO NESKEN HEZKUNTZA ESKUBIDEAREN ALDE

 

*Azaroak 16, 20 eta 24ean, Aretxabaletako Plazan, Baltistango hezkuntzarako eskubidean laguntzeko, hitzaldia eta elkartasun jaia egingo dira.

 

 

 

*Azaroaren 20an Haurren eta Nerabeen Eskubideen Nazioarteko eguna ospatzen da, eta aurten lehen aldiz, Aretxabaletan egun horren baitan egitarau berezia prestatu dute. Ekitaldi nagusia, ostiralean,  hilaren 24an egingo da Herriko Plazan eta jasotako dirua Baltistango neskatoei hezkuntzarako eskubidean laguntzeko bideratuko da. Zehazki, Pakistango Baltistan herriko Hushé bailan neskentzat heziketarako eskubidea erronka da oraindik, eta neskatoak eskolaratzeko fundazioak daukan kanpainan laguntzeko bideratuko da.

 

 

 

*Baltistan Fundazioa, Gobernuz kanpoko erakundea da gizakiaren garapen integral eta endogenoa bultzatu nahi du Hushé Baltistango bailaran; izan ere, hau, Pakistan iparraldean dagoen eskualde menditsu eta isolatua baita. Esan,  Alberto Iñurrategi mendizale ospetsua Fundazioko kide da ere.

 

LA FUNDACION BALTISTAN DE ARETXABALETA, POR EL DERECHO A LA  EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS DEL VALLE DE HUSHÉ EN PAKISTAN

 

 

 

*El 16, 20 y el 24 de noviembre en la Plaza de Aretxabaleta, habrá charla y fiesta solidaria en defensa del derecho a la educación en Baltistan.

 

 

 

*El 20 noviembre es el Día Internacional de los derechos de los niños-as y este año por primera vez se organiza en Aretxabaleta una bonita programación. El acto central tendrá lugar el 24 de noviembre en la Plaza del pueblo y el dinero recaudado se destinará al derecho a  la educación de las niñas de Baltistan. Concretamente, a la educación de las niñas del Valle de Hushé de Pakistán;  puesto  que la fundación Baltistan tiene una campaña de escolarización para ellas.

.

 

 

*Baltistán Fundazioa es una ONG de cooperación internacional al desarrollo que trabaja por el desarrollo humano, integral y endógeno de la personas de las comunidades del Valle de Hushé, en Baltistán, una aislada región de alta montaña en el norte de Pakistán. Y en la que participa el alpinista Alberto Iñurrategia activamente.

 

 

 

1959ko azaroaren 20an, Haurren eta Nerabeen Eskubideen Aldarrikapena egin zuen Nazio Batuen Erakundeko Batzar Nagusiak.  Egitasmoa Guraso Foroak eta Aretxabaletako Udalak bultzatu dute, Kurtzebarri eskolaren, Arizmendi ikastolaren eta Algara ludotekaren laguntzaz, eta ikastetxeetan gaia landuko da “Ikastetxeetan, eskubideak zeintzuk diren azalduko zaie haur eta nerabeei, eta munduko zenbait lekutan bizi diren egoerei buruzko hausnarketa bultzatuko da”.

Pakistango Baltistan herriko Husé bailan neskentzat heziketarako eskubidea erronka da oraindik. Baltistan Fundazioa urtetan ari da neskak eskolaratzeko dirua “600 bonu, 600 neskato” deritzon kanpainaren bitartez. Bonu bakoitzak 50 euro balio du, eta bakoitzarekin neska baten urte osoko eskola gastuak estaltzen dira. Aretxabaletako jaian jasotako dirua, bonuak erosteko erabiliko da. Datorren ikasturtean Baltistango eta Aretxabaletako haurrak harremanetan jarriko dira, elkar ezagutu eta euren arteko komunikazio bide bat zabaltzeko.

 

 

El 20 de noviembre de 1959, la Junta General de naciones Unidas lo nombró, Día de los derechos de niños-as y adolescentes. Este proyecto lo han liderado el Ayuntamiento de Aretxabaleta y el foro de Padres-madres con la ayuda de la escuela Kurtzebarri, la Ikastola Arizmendi y la Ludoteka Algara para tratar el tema en los colegios. “En lo centros escolares se les mostrará a menores y adolescentes cuáles son los derechos y se les hará reflexionar por las situaciones que al respecto se viven en otros lugares del mundo”.

La educación entre las niñas en el Valle de Hushé de Pakistán es todavía un gran reto. la Fundación Baltistan lleva años escolarizando a niñas con  su campaña “600 bonos, 600 niñas”. Cada bono cuesta 50€ y con cada uno se cubren los gastos escolares de un año de cada una de ellas. El año que viene los menores de Baltistan y Aretxabaleta tendrán la ocasión de conocerse y abrir así una vía de comunicación entre ellos-as.

La imagen puede contener: cielo, montaña, nubes, exterior y naturaleza

Baltistan, Karakorum mendilerroan dago eta munduko 6.000 metrotik gorako mendiak leku majiko hoentan daude; hemen: K2,Broad Peak, Gasherbrum I eta Gasherbrum II daude/ Baltistán, está en la cordillera del Karakorum, un mágico lugar que acoge al mayor numero de montes de más de 6.000 metros del mundo, y donde se encuentran cuatro de los ochomiles; el K2, Broad Peak, Gasherbrum I y Gasherbrum II.

EGITARAUA

 • Hilaren 16an, eguena, hitzaldia izango da Baltistan Fundazioaren eskutik 18:30ean, udaletxeko ganbaran.

 • Hilaren 20an, astelehena, marrazki eta bertso lehiaketaren sari banaketa egingo da komentuan 18:00etan, eta ondoren, Eneko Haritzak munduko ipuinak kontatuko ditu.

 • Hilaren 24ko jaialdia izango da ekitaldi nagusia eta Herriko Plazan hainbat ekintza egongo dira 17:00etatik aurrera: eskulanak egiteko aukera, txokolatea eta bizkotxoa, haur berbena DJ Txurruren eskutik eta elkartasun mahaia, bertan elkartasun bonuak egongo dira salgai eta itsulapikoak ere izango dira

 

 

PROGRAMA

 

 • 16 de Noviembre (18:30) Udaletxeko Ganbara. Conferencia – El derecho a la educación de la infancia en Batistan a cargo de la fundación Batistan

 • 20 de Noviembre (18:00) – Convento Monjas. Entrega de premios del Concurso de Dibujo y Bertsos.A continuación cuentos del mundo a cargo de Eneko Haritza

 • 24 de Noviembre (17:30…) Plaza. Fiesta Solidaria a favor del derecho a la educación en Batistan. 17:00 – Manualidades (1,00€)   18:00 – Chocolate + bizcocho (2,00 €) 18:30 – Verbena infantil – Txurruekin dantzan

 

No hay texto alternativo automático disponible.

 

ITXAROPENAREN TELEFONOAK 30 URTE, ZORIONAK!

La imagen puede contener: texto

 

 

GIT-ek 30 urte bete ditu eta ihardunaldi tekniko batzuekin ospatuko du

“Itxaropena sortzeko artea” Ihardunaldiak egingo ditu, interesekoa al zaizu?

 

 

*XXX. urteurrena: Gipuzkoako Itxaropenaren Telefonoak,  GIT  30 urte darazki zerbitzua gure lurraldean  eskainiz, hori dela ospakizuna egingo dute: ITXAROPENA SORTZEKO ARTEA ihardualdi teknikoak egingo dira Azaroak 24 (09:00-14:00)  Ruiz Balerdi Gelan (Tabakalera) Donostian, guk, Gipuzkoa Solidarioak babestuta.

 

 

 

 

*Gizarte zerbitzu  lan egiten dutenei edo eta elkarte edo gaian interesa duen  orori  interesgarri egin dakioke. Eman izena, HEMEN.  Ikus egitaraua:

 

 

EL TELÉFONO DE LA ESPERANZA CUMPLE 30 AÑOS ¡ZORIONAK!

 

 

TEG  lleva 30 años ofreciendo sus servicios y lo celebrará con  una jornada técnica

“El arte de generar esperanza”¿Te interesa?

 

TEGJornada

 

 

 

*XXX aniversario, el Teléfono de la Esperanza de Gipuzkoa, TEG, lleva 30 años y para celebrarlo van a realizar unas jornadas técnicas: EL ARTE DE GENERAR ESPERANZA, el 24 de noviembre en la Sala Ruiz Balerdi de Tabakalera, proyecto apoyado por nosotros, Gipuzkoa Solidarioa.

 

 

*Puede interesaros a  profesionales de Servicios Sociales o a  Asociaciones y personas interesadas en la temática. Inscríbete, AQUÍ. Mira la programación:

 

Eliminemos la violencia de nuestras vidas: si te hace llorar, ¡no te quiere!

 

“Gipuzkoako Itxaropen Telefonoa, GIT delakoa, 1987an jaio zen, Giza baliabide gisa. Bere egitasmoa oso argia da: entzuteko premia duen orori, telefonoaren bidez harreman erraz eta azkarra eskaintzea, honela, norbait izan dezan entzun, konprenitu eta laguntzeko prest. Entzute aktibo baten bidez, pertsonari egoera ulertaraziz eta elkarrizketa osoan zehar pentsatzen lagunduz,  bere egoeratik atera ahal izateko helburuak eta erabakiak hartzera sustatuz”.

“El Teléfono de la Esperanza de Gipuzkoa es un servicio gratuito de acceso fácil e inmediato, siempre dispuesto a escuchar y ayudar a quien se encuentra con problemas y solicita ayuda. La ayuda que se ofrece está centrada en la persona, a la que se trata de comprender y acompañar para que descubra sus recursos y fortalezca su ESPERANZA.”

 

Eliminemos la violencia de nuestras vidas: si te hace llorar, ¡no te quiere!

 

EGITARAUA/PROGRAMA, azaroak 24 eta 27.an, 24 y 27 de noviembre:

 

09:00-09:15 – RECEPCIÓN / HARRERA
09:15-09:45 – PRESENTACIÓN / AURKEZPENA – Teléfono de la Esperanza de Gipuzkoa: “Orígenes y actualidad”
09:45-10:45 – JOSÉ CARLOS BERMEJO – “El papel de la actitud en la persona ante su proceso de recuperación”
10:45-11:30 – JOSÉ ANTONIO PAGOLA – “La Esperanza como factor resiliente del cambio”
11:30-12:00 – COFFEE BREAK
12:00-13:00 – JOSÉ CARLOS BERMEJO – “El papel de la relación de ayuda y la importancia de la actitud en la persona que ayuda: escucha activa y comunicación empática”
13:00-14:00 – KONTXI BAEZ – “El abordaje de los trastornos psicológicos mas comunes: la depresión y la ansiedad.

 

27 noviembre, Conferencia:

Empoderamiento, una opción realista para tener esperanza
19:00 – Pablo Santaeufemia (CEO – Bridge for Bilions)

 

 

 

 

“ESKOLA KIROLA” ERE, URRITASUN FISIKOAK DITUZTEN HAURRENTZAT

 

 

 

*Kirolari egokituen Kirol zientzietan lizentziatu diren bi entrenatzailek eskaintzen dituzte ikastaro hauek: Jurgi Olasagasti eta Amaia Cadarso. ” Gu kirol zientzietan lizentziatuak gara eta 10 urtetik gora  daramagu. Eskola Kirolean  izaera inklusiboa zuen talde baten hutsuna zegoelako, abiatu genuen proiektu hau” diote. Noaua(@noaua) Usurbilgo aldizkarian  elkarrizketa bat egin diete kirolari egokituen

 

 

*Urritasuna duten haurrei eta ez dutenei eskaintzen zaizkie ikastaroak. Hasieran 5 haurrekin hasi ziren  orain 13 badituzte. Igeri eta bestelako kirolak egiten dituzte eta haurrek eskatu ahala antolatzen dituzte iakstaroak, surfa eskatu  dute eta hasi dira ere.

 

 

 

 

“ESKOLA KIROLA” TAMBIÉN, PARA MENORES DISCAPACITADOS

 

 

2 licenciados en deporte ofrecen cursillos de deporte adaptado a menores con discapacidad. Han comenzado en Lasarte-Oria con el proyecto pero es para toda Gipuzkoa

 

 

 

*Dos licenciados en ciencias del deporte para deportistas discapacitados ofrecen estos cursillos: Jurgi Olasagasti y Amaia Cadarso, responsables de este proyecto dicen  “Somos licenciados en Ciencias del Deporte y llevamos más de 10 años en el deporte adaptado. Hemos creado este proyecto para dar respuesta a las necesidades, porque faltaba en Eskola Kirola (deporte escolar) un proyecto con características de inclusión”. En la revista NOAUA (@noaua) de Usurbil,  han publicado una entrevista  a  estos dos licenciados.

 

 

 

*Los cursos de deporte son indistintamente para menores con o sin discapacidad,#Integración. Comenzaron con 5 y ahora ya son 13 los menores deportistas. Practican natación y otros deportes y según se los  van solicitando los organizan, ya han comenzado con el surf.

 

 

 

 

 

NOAUA-Aldizkaria-717-2017.11.03-001 - copia

Ostadar Saiarre Kirol Taldea 1983an jaio zen, Lasarte-Orian kirola sustatzeko helburuarekin. Gaur egun, 500 bazkide baino gehiagoren babesa jasotzen du, urtean zehar antolatzen dituen kirol jarduera desberdinak burutzen ahalbidetzen duenak.

Ostadar Saiarre Kirol Taldea nació en 1983 con el propósito y objetivo de fomentar el deporte en Lasarte-Oria. En la actualidad cuenta con más de 500 socios que sirven de sustento para todas las actividades que se organizan.

 

 

 

 

BEHOBIA-DONOSTIA, LASTERKETA INKLUSIBOA ETA SOLIDARIOA IZAN DA

La imagen puede contener: 2 personas, exterior

La imagen puede contener: una o varias personas y exterior


Gipuzkoa Solidarioako sareko Algaraklown, Gurutze Gorria, EtiopiaUtopia, Vicente Ferrer, Amigos solidarios, ATECE, ADEMGI, Síndrome Dravet, Gene, Arnasa, Why not?, AGE-en dortsal solidarioak ikusgai egon dira korrikalarien artean. Eskerrik asko korrikalari guztiei elkarte solidario hauen lana ikusarazteagatik.

53 Behobia - San Sebastián 2017

 

 

BEHOBIA-DONOSTIA, UNA CARRERA INCLUSIVA Y SOLIDARIA

 

 

Los dorsales solidarios de las asociaciones de Gipuzkoa Solidarioa: Algaraklown, Gurutze Gorria, EtiopiaUtopia, Vicente Ferrer, Amigos solidarios, ATECE, ADEMGI, Síndrome Dravet, Gene, Arnasa, Why not? y AGE se han podido ver entre las y los corredores. Gracias a todos-as los-as corredores-ras  por visibilizar el trabajo de todas estas asociaciones.

 

La imagen puede contener: 6 personas, multitud, árbol y exterior

Jendetsua Behobia-Donostia 2017 mucha gente

 Argazkia/Foto:BehobiaSS

La imagen puede contener: una persona, sonriendo, montando en bicicleta, calzado y exterior

*KIROLA DENONTZAT, Behobia-Donostia 33.  aniztasun funtzionala duten kirolarientzako proban (gurpildun aulkian, handbike, desgaitasun fisikoa, gorputz garapen arazoak dituzten lasterkariak, ikusmen desgaitasuna, patintzaileak), Behobia-Donostia 53. lasterketa  entzutetsu barruan, kirolari denek eduki dute lekua. Gaur, azaroak 12 (09:45),igandea,  Behobia – IRUN > Boulevard   eduki dute  zita kirolari desgaituek,#Gizarteratzea,#KirolaDenontzat.  Partaideen errekorra eman da aurten, 75 lasterkari desgaitu egon dira, emakumeak %20a direlarik. 33 lastekari handbike modalitatean atera dira eta 250 boluntariok lagundu dute.

 

 

*Desgaitasuna duten kirolariak ere egon dira lasterketan , Kemen Klubak eta  Fortuna Klubeko  antolakuntzaren lanari esker. Biek antolatzen dute proba eta:  Kategoria ezberdin hauetan  ikusi dituzue gaur  kirolariak bidean eta hemen dituzue bere podiumak, klasifikazioa HEMEN:

 • Gurpil-aulkietako atleten lasterketak.

 • Handbikeak.

 • Mugimendu ezintasuna dutenak.

 • Elbarritasun zerebrala duten atletak.

 • Ikusmen urrikoak.

 • Patinatzaile Elbarriak

La imagen puede contener: 5 personas, personas sonriendo, personas de pie y exterior

 

 

*DEPORTE PARA TODOS-AS: En la 33 edición de la carrera Behobia-Donostia para atletas con diversidad funcional (Silla de ruedas, handbikes, discapacidad física, atletas con trastornos del desarrollo, discapacidad visual, patinador@) dentro de  la 53 Behobia- San Sebastián, todos-as han tenido cabida. Hoy, 12 de noviembre ha sido  a todos-as estos corredoresla cita de salida para los-as atletas con discapacidad,#IntegraciónSocial,#DeporteparaTodoxs. Ha habido record de participación de corredores discapacitados, han sido 75, de ellas-os un %20 mujeres. En la modalidad de handbike se habían inscrito 33  y 250 voluntarios han ayudado a todos-as estos-as corredores-ras.

 

 

*Esta mañana han estado  los-as atletas discapacitados gracias a la colaboración entre el Club Kemen y el Fortuna organizadores de la Behobia-Donostia. Lo han hecho  en las siguientes categorías  aquí veis sus pódiums y  AQUÍ  la clasificación:

 • Silla de ruedas

 • Handbikes

 • Discapacitados Físicos Motóricos

 • Atletas con parálisis cerebral

 • Discapacitados visuales

 • Patinadores Discapacitado

La imagen puede contener: 2 personas, personas de pie y exterior

La imagen puede contener: 7 personas, personas sonriendo, personas de pie

La imagen puede contener: 6 personas, personas sonriendo, personas de pie

Podiumak HEMEN/Pódium, AQUI

DYAko 130 boluntario aritu dira lasterketan ere/130 voluntarios-as de la DYA han estado en carrera

Gurutze Gorriak Gipuzkoak, osasu zainketak egin ditu/La Cruz Roja Gipuzkoa con sus  cuidados sanitarios

BehobiaSSko boluntarioei ere, eskerrak/Gracias también a  los-as voluntarios-as de la Behobia SS

eta…/y…

Behobiatik Donostiara, kolore aniztasuna bezain anitza/De Behobia a Donostia tan multicolor como multitudinaria

La imagen puede contener: multitud y exterior

 Behobiatik Donostiara /De Behobia a Donostia

KemenWeb