HEZKUNTZAREN ALDE HITZA ESKATZEN DUT!

 

 

 

 

Gaur egun, oraindik badaude 263 milioi haur, nerabe eta gazte hezkuntza eskuratu ezinik, askotariko arrazoiak direla-eta, hala nola krisialdien testuinguruetan edo urrutiko landa-eremuetan bizitzea, edota arraza, genero edo desgaitasunagatiko diskriminazioa jasotzea. Kopuru horri gehitu behar zaizkio alfabetatu gabeko 758 milioi pertsona heldu, horietatik bi heren emakumeak dira.

 

 

 

 

Hezkuntzaren alde hitza eskatzen dut

 

 

Guztientzat kalitatezko hezkuntza lortzea helburutzat duen proiektu honetan. Sare sozialetan, hashtag hauekin: #PorLaEducación y #SAME2017

 

 

 

 

 

 

*Maiatzaren 2tik 5era 2017ko Hezkuntzaren aldeko Mundu Ekintzen Astea. Bilatu inguruan zurea. Adibidez, Koldo Mitxelenan,  Hezkuntzaren alde hitza eskatzen dut/ egitasmoa nabarmendu dute edo eta Egoaizia Elkartearekin elkarlanean, liburutegiak parte hartzen du materialen eta gaiarekin lotutako liburuen eta pelikulen interesgunea eta gida.

 

 

 

“Hezkuntzaren alde hitza eskatzen dut” goiburupean, herritarren partaidetzaren garrantzia nabarmentzeko, HMK Hezkuntzaren aldeko Munduko Kanpainak ordezkari politikoei exijitzen die Hezkuntzako Agenda 2030 betetzea. Gardentasuna, kontuak ematea eta herritarren partaidetza exijitzen dituzte HMKtik.  Garapen Iraunkorreko Helburuen 4. atalari dagokiona bete ahal izateko: “Guztientzat kalitatezko hezkuntza inklusiboa eta bidezkoa bermatzea eta etengabeko ikaskuntzarako aukerak bultzatzea.” ALBOAN  GGKEak, Hezkuntzaren aldeko Munduko Kanpainaren partaidea da. Nazioarteko koalizio bat dira eta 124 herrialdetan daude. 2000. urtean sortu zinen, “herritarrak sentsibilizatzeko eta mobilizatzeko helburuarekin, hezkuntzarako eskubidearen bozeramaile eta aktibista gisa, eta ordezkari politikoengan eragina izateko xedearekin, hezkuntza jasotzeko eskubidearekin dituzten konpromisoak bete ditzaten”. Oraingoan, HMK mobilizio deitu du:  Gobernuei exijitzeko neurriak, politikak eta beharrezko finantzaketak ezartzea, kalitatezko hezkuntza inklusiboa eta bidezkoa bermatzeko helburuaz, eta baita, eta herritarren partaidetzarako eremuak bermatzeko. “Hezkuntzaren alde hitza eskatzen dut” goiburupean, Hezkuntzaren aldeko Munduko Kanpainak ohartarazi nahi du” herritarren partaidetza aktiboaren garrantziaz, bereziki haurrei eta hezkuntza komunitateei dagokienez, guztientzat kalitatezko hezkuntzarako eskubidea bete ahal izateko”.

 

 

 

 

 

 

PIDO LA PALABRA POR LA EDUCACIÓN

Apoyar una educación de calidad para todos y todas, se difunde bajo los hashtags #PorLaEducación y #SAME2017.

 

 

 

Alboan. Cooperación al desarrollo

 

 

 

En la actualidad, sigue habiendo 263 millones de niños y niñas, jóvenes y adolescentes sin acceso a la educación, debido a distintas causas como vivir en contextos de crisis o en zonas rurales remotas; la falta de recursos, infraestructuras adecuadas o de personal docente cualificado; o la discriminación por motivos de raza, género o discapacidad. A esta cifra hay que añadir a los 758 millones de personas adultas analfabetas, dos tercios de ellas mujeres.

 

 

 

 

 

*Estamos  en la Semana de Acción Mundial para la Educación 2017. Busca tu acción en tu entorno. Por ejemplo, el Koldo Mitxelena, Pido la palabra por la educación, o la biblioteca participa, junto la Asociación Egoaizia, con un centro de interés y una guía de materiales así como libros y películas relacionados con el tema.

 

 

 

 

*Bajo el lema “Pido la palabra por la educación”, como reflejo de la importancia de la participación de la ciudadanía, la Campaña Mundial por la Educación (CME) exige a los representantes políticos el cumplimiento de la Agenda de Educación 2030.  Para ello, el 24 y 29 de abril se  ha celebrado en más de 124 países la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME). En Euskadi se celebra del 2 al 5 de mayo.

Estas son las exigencias de la SAME: transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana en el cumplimiento del ODS4: “garantizar una educación de calidad, inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos y todas”.  La ONGD ALBOAN es parte de la Campaña Mundial por la Educación (CME), “una coalición internacional formada por ONG, sindicatos del entorno educativo, centros escolares y movimientos sociales de muy diverso signo que nos movilizamos para reclamar el cumplimiento íntegro de los compromisos internacionales firmados por los Estados para garantizar el acceso a una educación de calidad para todas las personas del mundo”. En esta ocasión, la CME  se moviliza para exigir a los Gobiernos que adopten las medidas, políticas y financiación necesarias para garantizar una educación de calidad, inclusiva y equitativa, y además,  para que lo hagan de forma transparente, rindiendo cuentas de sus compromisos ante la ciudadanía y asegurando espacios de participación de la sociedad civil. Bajo el lema “Pido la palabra por la educación”, la Campaña Mundial por la Educación llama la atención sobre la importancia de la participación activa de la ciudadanía, “en especial de las comunidades educativas, niños y niñas, a la hora de garantizar el cumplimiento del derecho a una educación de calidad para todos y todas”.

 

Mozanbike, Haurralde GGKE-aren  proiektua/Mozambique Proyecto educativo de ONGD Haurralde

GHI4, Garapen Iraunkorreko Helburuak:

2015ean, 196 estatuk Garapen Iraunkorreko Helburuak sinatu zituzten, hau da, 17 helburu integratu, zatiezin eta unibertsal, nazioarteko ekintza plana osatzen dutenak eta 2030rako bete behar direnak. 2015ean ere Hezkuntza Agenda 2030 jaio zen, bai Inchoeneko Deklarazioa bai Garapen Iraunkorreko 4. Helburua (GHI4) biltzen dituen ekintzarako eremua, hain zuen: “Guztientzat kalitatezko hezkuntza inklusiboa eta bidezkoa bermatzea eta etengabeko ikaskuntzarako aukerak bultzatzea.”

Herritarren partaidetza:

2017. urtea oso urte kritikoa da Hezkuntza Agenda 2030 beteko dela bermatzeko; hurrengo 12 hilabeteetan, gobernuek GHIen betetze-maila neurtzeko adierazleak identifikatu beharko dituzte. HMK koalizioarentzat funtsezkoa da, GHI4 helburuarekin hartutako konpromisoa dela-eta, herritarren aurrean kontuak ematearen eta helburua betetzeko prozedura politikoetan argiak izatearen garrantziaz ohartaraztea. Kanpainaren eskaerak administrazio publikoei eta ordezkari politikoei bideratzen zaizkie, maila guztietan -estatu-, autonomia- eta toki- mailetan, eta modu honetan zehazten dira: Bide-orri argia eta sinesgarria egiteari lehentasuna ematea, Hezkuntza Agenda 2030 inplementatzeko asmotan, GHI4 helburua hain zuzen, aurrerapenak neurtuz eta beharrezkoak diren erakundeak sortuz.Prozesu horietan, herritarren aurrean gardentasuna erabiltzea eta kontuak ematea, baita herritarren partaidetza bultzatzea ere.

Orain urte bete, HMK koalizioak 200 ikastetxe inguru, 1.700 irakasle eta hezitzaile eta 27.000 haur baino gehiago mobilizatu zituen: ikasturtean zehar, unitate didaktikoak landu zituzten, 30 ekitaldi antolatu ziren Espainiako 28 hiritan eta 20.000 pertsona inguru bildu zituzten HAMA ospatu zenean. Modu askotan egin daiteke bat HAMArekin. Proposamenak http://www.cme-espana.org webgunean argitaratuko dira, gero eta pertsona gehiagok parte har dezaten, guztientzat kalitatezko hezkuntza lortzea helburutzat duen proiektu honetan. Sare sozialetan, hashtag hauekin: #PorLaEducación y #SAME2017.

ODS4:

En 2015, “196 Estados firmaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que constituyen un plan de acción mundial formado por un conjunto de 17 objetivos de carácter integrado, indivisible y universal que deberán alcanzarse en 2030. En ese mismo año nace la Agenda de Educación 2030, marco de acción que incluye tanto la Declaración de Incheon como el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS4): “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”.

 Participación ciudadana:

 

2017 es un año crítico de cara a garantizar el cumplimiento de la Agenda de Educación 2030; en los próximos 12 meses los Gobiernos deberán definir los indicadores que van a servir para medir el cumplimiento de los ODS. Para la CME “es fundamental llamar la atención sobre la importancia de que rindan cuentas ante la ciudadanía en relación al compromiso adquirido en el ODS4, y de que sean transparentes en los procesos políticos necesarios para cumplirlo”.

Hay muchas formas de sumarse a la SAME. En la página http://www.cme-espana.org se publicarán las diferentes propuestas para que el mayor número de personas, se sumen a este proyecto de apoyar una educación de calidad para todos y todas. En redes sociales, se difundirán las diferentes acciones bajo los hashtags #PorLaEducación y #SAME2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s