“IKUSMEN MURRIZTUA DUT” JARDUNALDIAK ABENDUAN

web eus

Ikusi ulertzeko, partekatu aurrera egiteko, ikustarazi hobetzeko

 

 

 

*Jardunaldien zergaitia: kusi ulertzeko, partekatu aurrera egiteko, ikustarazi hobetzeko. Ezagutza-ezagatik, ikusmen-akatsak ugariak izan daitezkeelako, orokorrean pertsona berak sintoma bat baino gehiago izan ohi duelako eta ikusmen-galera maila ezberdinetan adieraz daitekeelako, ikusmen murriztua duen pertsonak nola ikusten duen ulertzea zaila suertatzen da. Egitarua HEMEN.

 

logo TBV

*Eman zure izena eta ikusi eta entzun hitzaldiak, ikusmen arazoak edukitzearen esperientzia bizi, hitzegin hizlariekin eta ikusmen murriztua izategatik dauden teknologi  gailu ezberdinak frogatu.

 

JORNADAS “TENGO BAJA VISIÓN” EN DICIEMBRE

 

web

Ver para creer, compartir para avanzar, visibilizar para mejorar

 

 

*La razón de las jornadas: Ver para creer, compartir para avanzar, visibilizar para mejorar- Comprender cómo ve una persona con baja visión puede resultar muy difícil. Por desconocimiento, porque existen diferentes defectos visuales, porque normalmente suelen concurrir varios síntomas en una misma persona, y porque hay distintos grados de pérdida de visión. AQUÍ la programación.

 

 

 

*Apúntate para escuchar y ver las ponencias, “experimentar” los diferentes defectos visuales, conversar con los ponentes y probar los distintos dispositivos tecnológicos de ayuda a la baja visión.

 

 

 

Ezagutza berria sortu baita ikusmen murriztua duten pertsonen ulermena eta elkar ulertzea ere hobetze aldera, Retinosis Gipuzkoa Begisare ikusmen murriztua eragiten duten sintoma desberdinak simulatzen dituzten eta aurki Android eta IOS plataformetan dohainik deskargatu ahal izango diren Ikusmen Murriztua Dut” eta “Ikusmen Murriztua Dut VR” APPak garatzen ari da. APP honen  aurkezpen ofiziala dela-eta, Euskadin lehen aldiz, ikusmen murriztuaren alorrean ospatuko diren jardunaldi hauek antolatuko dituzte. Horrela, “ikusmen-urritasun larriak pairatzen dituzten gizon-emakumeei, ikusmen murriztuaren inguruan lan egiten duten profesionalei (optiko-optometrista, oftalmologo, hezitzaile, psikologo, e.a.) eta, oro har, gizarteari ikusmen murriztua aditzera eman eta interesdunei ezagutza eta tresna ezberdinak eskaintzeko asmoarekin sortu dira jardunaldiok”.

 

 

Para generar nuevo conocimiento, y mejorar el entendimiento y la comprensión de las personas con baja visión, Retinosis Gipuzkoa Begisare está desarrollando las APP Tengo Baja Visión y Tengo Baja Visión VR, simuladoras de los diferentes síntomas de baja visión, y próximamente disponibles para descarga gratuita en plataformas Android e IOS. Al hacer la  presentación oficial de este APP,  se hace  por primera vez en Euskadi, “unas jornadas sobre baja visión para visibilizar la condición, informar y dotar de herramientas y conocimiento a personas con discapacidad visual grave, a profesionales de la baja visión (ópticos-optometristas, oftalmólogos, psicólogos, educadores…), y al público en general”.

 

 

begisare_txikia

 

Ikusmen murriztua ikuspegi desberdinetatik jorratuko dira: sarrien ematen diren gaixotasunen aurrikuspen eta ikerketa, errehabilitazioa, optika- eta teknologia-laguntzak, alor psikologikoak, hezkuntza edota lehen pertsonan emaniko lekukotzak, besteak beste. Bestalde, ikusmen murriztuak barnebiltzen dituen arlo ezberdinen inguruan profesionalek eta ikusmen-urritasunak dituzten pertsonek eztabaidatzeko mahai-inguruak antolatuko dituzte.

 

 

Abordaran la baja visión desde diferentes enfoques: prevención e investigación en enfermedades más prevalentes, rehabilitación, ayudas ópticas y tecnológicas, aspectos psicológicos, educación, testimonios en primera persona, etc. Organizaremos además mesas de debate en las que diferentes profesionales y personas con discapacidad visual discutan distintos aspectos de la baja visión.

 

logo TBV

 

Ikusi ulertzeko:

Ikusmen-akats desberdinak simulatzen dituen aplikazioaren sorrera gure gertukoak, tratatzen gaituzten profesionalak eta, oro har, gizarteak gure begien bitartez ikusi eta, hortaz, egunero gainditu behar ditugun zailtasunak ulertzeko tresna bilakatuko da.

Partekatu aurrera egiteko:

Ezagutza partekatzeak, sinergiak sortzeak eta agente ezberdinen arteko eztabaidak bultzatzeak ikusmen murriztua dugunok egun dugun eszenatokia baino hobeagoa den beste batetara hurbiltzeko lanetan aurrerapausuak ematea ahalbidetuko du.

 

Ikustarazi hobetzeko:

Ikusmen murriztuaren existentziaren inguruan buruturiko etenik gabeko sentsibilizazioak berau pairatzen dugun gizon-emakumeon bizi-kalitatea hobetzen lagunduko du.

 

Ver para creer:

La creación de la aplicación simuladora de los diferentes defectos visuales servirá de herramienta para que nuestro entorno, los profesionales que nos tratan y la población en general vean con nuestros ojos y entiendan nuestras dificultades.

 

Compartir para avanzar:

La puesta en común de conocimiento, la creación de sinergias y el debate entre los diferentes agentes permitirá avanzar hacia un mejor escenario para las personas con baja visión.

 

Visibilizar para mejorar:

La sensibilización continuada sobre la existencia de la baja visión contribuirá a mejorar la calidad de vida de las personas que la padecemos.

 

La imagen puede contener: una o varias personas, cámara, teléfono e interior

Orain gutxi betaurreko berezi batzuekin erretinosi pigmentarioa gaixotasuna dutenek errealitatea nola ikusten duten grabatzen egon ziren, gure egoitzan,  eta bideoa ihardunaldietan aurkeztuko da/ Hace unos días estuvieron grabando en la sede de Gipuzkoa Solidarioa la visión real que tienen las personas con retinosis pigmentaria,  mediante unas gafas especiales.

begisare_txikia

CHERNOBILEN LAGUNAK KANPAINA: TXERNOBILGO HAURREN OSASUNA HOBETZEN LAGUNDU NAHIKO AL ZENUKE?

 

 

*Txernobilgo umeen harrera kanpaina: Harrera familiak behar dira. Lagundu Txernobilgo haur bati haurtzaro osansungarriagoa izaten.   Udako bi hilabete pasatzen dituzte gurekin, eta denbora horretan “janari osasungarria jan eta aire garbia” arnasten dutela azaldu dute, “Ukraniako negua pasa ahal izateko defentsak” hartuaz. Horrez gain, ume horiei beraien jaiotetxean falta zaien “familia egonkor bat” eskaini nahi zaie. Chernobilen Lagunak elkartearen webgunean edo 689 586 277 telefono zenbakira deituta jaso dezakete informazio gehiago.

 

 

*Hondamendia duela 31 urte gertatu bazen ere, hainbat erakundek egindako ikerketek agerian uzten dute gaur egun, eta luzaro, kutsatutako zonaldean (nagusiki Ukrainia, Bielorrusia eta Errusiako lurrak) bizi diren milioika pertsonek (5 eta 8 milioi bitartean datuen arabera), osasunean ondorio kaltegarriak izango dituztela.

 

 

CAMPAÑA CHERNOBILEN LAGUNAK: ¿TE GUSTARÍA AYUDAR A MEJORAR LA SALUD DE MENORES DE CHERNOBIL?

 

acogida_chernobil

*Campaña de acogida de niños-as de Chenobil:  Se necesitan familias de acogida. Ayuda a una niña/o de Chernobil a tener una infancia más saludable. Pasan dos meses de verano junto a nosotros-as para “alimentarse de manera saludable y respirar aire limpio o no-contaminado y coger fuerzas para pasar el duro invierno”. E incluso ofréceles una familia estructurada que muchas veces no tienen. Más información en la web Chernobilen Lagunak elkartea o llamando al 689 586 277.

 

 

 

*Aunque el accidente se produjo hace ya 31 años las consecuencias de la radiactividad siguen teniendo hoy, y aún tendrán durante largo tiempo, efectos negativos en la salud de los millones de personas (entre 5 y 8, según distintas estimaciones) que residen en la zona contaminada (fundamentalmente, territorios de Ucrania, Bielorrusia y Rusia).

 

 

CHERNOBILEN LAGUNAK:

 

Chernobilen Lagunak elkarteak Doviria “gizarte-etxearekin batera egiten du lan (Ivankiv, Ukrainia) 1996.az geroztik  eta Chernobiletik 50 km baino gutxiagora den zonalde honetan euren familiekin bizi diren 6 eta 18 urte bitarteko adin txikikoentzat denboraldi mugatuko abegi egitaraua antolatzen du “. Urtero elkarteak Gipuzkoara, gehienez ere, 50 adin txikiko ekartzen ditu. Chernobilen Lagunak, irabazi-nahirik ez duen elkartea da, Gipuzkoako zenbait familia boluntarioz osatua dago eta elkarren artean helburu bat dute: 1986an Chernobileko zentral nuklearrean (Ukrainia) gertatutako hondamendiarengatik ondorio erradioaktiboak jasaten ari diren umeen osasuna hobetzen laguntzea.

 

 

CHERNOBILEN LAGUNAK:

 

Chernobilen Lagunak colabora con el centro social Doviria (Ivankiv, Ucrania) desde 1996, “organizando conjuntamente un programa de acogida temporal para menores de entre 6 y 18 años que residen con sus familias en esta zona, que se encuentra a menos de 50 Km de Chernóbil”. Cada año, la asociación trae a Gipuzkoa un máximo de 50 menores. Chernobilen Lagunak , es una asociación sin ánimo de lucro, integrada por familias voluntarias de Gipuzkoa que comparten un objetivo: contribuir a mejorar la salud de los menores afectados por el accidente ocurrido en 1986 en la central nuclear de Chernóbil (Ucrania).

 

LEHERKETA ERRADIOAKTIBOA:

 

Hondamendia duela 31 urte gertatu bazen ere, eta era guztietako kopuruen gainean eztabaida handiak izan arren, hainbat erakundek egindako ikerketek agerian uzten dute gaur egun, eta luzaro, kutsatutako zonaldean (nagusiki Ukrainia, Bielorrusia eta Errusiako lurrak) bizi diren milioika pertsonek (5 eta 8 milioi bitartean datuen arabera), osasunean ondorio kaltegarriak izango dituztela.

 

EXPLOSIÓN RADIOACTIVA:

 

Aunque el accidente se produjo hace ya 31 años, y aunque existen importantes discrepancias en cuanto a cifras de todo tipo, diversos estudios realizados por diferentes organismos ponen de manifiesto que las consecuencias de la radiactividad siguen teniendo hoy, y aún tendrán durante largo tiempo, efectos negativos en la salud de los millones de personas (entre 5 y 8, según distintas estimaciones) que residen en la zona contaminada (fundamentalmente, territorios de Ucrania, Bielorrusia y Rusia).

ESKLEROSI ANIZKOIAREN ALDEKO BAZKARIA HONDARRIBIAN

 

 

 

*Datorren azaroak  18an,larunbata,  Klink Elkartea eta ADEMGIk, Gipuzkoako esklerosi anizkoiaren elkarteak, bat egingo dute bazkari solidario batean (14:30). Lagundu nahi? 0 ilara, Kutxabank ES 05 2095 5039 90 1061338918 #Solidaritatea. Deitu 628 64 17 37a, Salneurria: 20€ eta 4€ txikiek

 

 

 

*Gainera joan den astean egin zen IV. Beñat Elzo lasterketan,  Bidasoladeko jende asko asko aritu zen Hondarribiako kirol kaian lasterka. Dena agortu zen, dortsalak, paellada, pintxoak, kamsietak….etab.

 

 

 

*Zer dakizu esklerosi anizkoiari buruz? Ez zeniken sei gauza artikulua kaleratu berri da. Azken ikerketak, HEMEN

 

 

Bestalde aurten Hondarribian egiten den, IV Beñat Elzo lasterketan bildutako dirua, Ademgi Gipuzkoako Esklerosi Anizkoitza Elkartearentzat zen eta nahiz eta  antolatzaileek ez dute oraindik kopuruaren berri eman, den-dena saldu zenez, mordoa izango da: asaldu zen, kamisetak, txistorra pintxoak, tortillak, lau paella erraldoi … Ademgiri laguntzeko salgai jarritako guztia agortu zen. Parte hartzeak ere markak hautsi zituen: 717 lagun mendi martxan, 304 mendi lasterketan, eta 747 familien proba. 1.767 dortsal saldu ditu IV. Beñat Elzo Mendi Lasterketak.

 

 

 

COMIDA SOLIDARIA EN HONDARRIBIA POR LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE

 

 

 

*El 18 de noviembre, sábado,. Klink elkartea y ADEMGI la asociación de esclerosis Múltiple de Guipúzcoa se unen en una comida solidaria (14:30). Fila 0 Kutxabank ES 05 2095 5039 90 1061338918 , Interesados llamar al 628 64 17 37a, Precio: 20€ eta 4€ niños-as.

 

 

 

*Además la pasada semana se corrió la Carrera de Montaña Beñat Elzo con una masiva participación de la comarca de Bidasoaldea en el puerto deportivo; y se agotó todo, dorsales camisetas pinchos paellada..etc.

 

 

 

*¿Qué sabes de la esclerosis múltiple? seis cosas que  no sabías sobre ella, artículo publicado. nuevas investigaciones. AQUÍ.

 

 

La pasada semana se corrió la Carrera de Montaña Beñat Elzo con una masiva participación de la comarca de Bidasoaldea en el puerto deportivo; y se agotó todo, dorsales camisetas pinchos paellada..etc. Y es que lo recaudado era  esta vez para Ademgi.  Se han roto las marcas: 717 corredores en carrera , 304 en el monte  y  747 en pruebas familiares. 1.767 dorsales en el  IV. Beñat Elzo Carrera de Montaña.

 

 

                    IV. Beñat Eloz Mendi lasterketa-IV Carrera de Montaña Beñat Elzo-Argazkiak/Fotos: Hondarribiako Hitzak eskainiak/Gentileza de Hondarribiako Hitza

 

IV. Beñat Elzo. Familien proba

AGIFESek MARTXAN DU KONTAKIZUN LABURREN LEHIAKETA!

‘Burua Aske’ VI. Kontakizun Laburren Lehiaketa, “Berdingabea zara” senzibilizazio kanpaina

 

Kontakizunak info@agifes.org helbidera  abenduaren 17ra arte bidal daitezke

 

*Agifesek, Buru Gaixotasuna duten Pertsonen eta Senideen Gipuzkoako Elkarteak, ‘Burua Aske’ VI. Kontakizun Laburren Lehiaketa abian jarri du. Buru osasunarekin erlazionatutako istorioak biltzea du helburu, eta gaia ikuspuntu baikorretik erakustea nahiz buru gaixotasuna duten pertsonei eragiten dieten mito eta aurreiritziak gainditzen laguntzea ere badu. Interesa duten guztiek,  kontakizunak info@agifes.org helbidera bidali,  abenduaren 17ra arte. Elkarteko sentsibilizazio batzordea hiru lan onenak aukeratzeaz arduratuko da eta irabazleak 400 euro jasoko ditu, bigarrenak 200 eta hirugarrenak 100. Hiruek diploma bana ere jasoko dute.  Lehiaketaren oinarriak

 

 

 

*Bestalde, Agifesek 2017eko ‘Kazetaritza eta Buru Osasuna’ Lehiaketa antolatu du, Gipuzkoan gai honi buruzko hedapena duten komunikabideen lana saritzeko. Oinarriak kontsultatu.

 

 

 

¡EN MARCHA EL CONCURSO DE RELATOS CORTOS DE AGIFES!

 

 

 

Certamen de relatos cortos ‘Libre Mente’, campaña de sensibilización ‘Tu toque especial’

Se pueden  enviar los relatos a info@agifes.org, hasta el 17 de diciembre.

 

 

*Agifes la Asociación guipuzcoana de familiares y personas con Enfermedad Mental, convoca el VI Concurso De Relatos Cortos “Libre Mente”. la idea es recopilar historia que muestren una visión positiva de la salud mental y contribuir a superar el estigma y eliminar prejuicios que afectan a este colectivo. Las-los interesados-as pueden enviar sus relatos a infro@agifes.org, hasta el 17 de diciembre. la comisión de sensibilización de la asociación seleccionará los mejores tres trabajaos y el relato ganador recibirá 400 euros, el segundo 200 y el tercero 100 euros, además e un diploma. Bases del concurso .

 

 

 

*Además, están  abiertos los Premios Periodismo y Salud Mental 2017, dirigidos a medios de comunicación que tengan difusión en el ámbito guipuzcoano y que hayan dedicado espacios a este tema. Bases del concurso.

 

 

 

Gainera, “Burua  aske” kontakizuna lehiaketan, Agifesek, euskal hizkuntzan idatzitako kontakizunak sustatzeko Euskarazko Kontakizun Onenari sari berezia emango dio: 100 euro eta diploma. Sari hori hiru finalisten artean euskarazko lanik ez baldin badago bakarrik emango da. Informazio gehiagorako, lehiaketaren oinarriak Agifeseko webgunean daude eskuragarri. Bestalde, Agifesek 2017eko ‘Kazetaritza eta Buru Osasuna’ Lehiaketa antolatu du, Gipuzkoan hedapena duten komunikabideen lana saritzeko. Egitasmo honen xedea da “buru gaixotasunaren tratamendu egokia eta arduratsua egiten duten kazetaritza-lanak aintzat hartu eta saritzea; 2017an argitaratu edo igorritakoak, hain zuzen. Gizarte-sentsibilizazioa helburu duten lanak bereziki baloratuko ditugu, buru osasun arazoen inguruan dagoen estigma gainditzen laguntzen dutenak; buru gaixotasuna duten pertsonen gizarteratzea sustatzen dutenak; patologia horien inguruko aurreiritziak baztertzen dituztenak; eta pertsona horien gaitasunak eta errekuperaziorako aukerak azpimarratzen dituztenak”. Oinarriak kontsultatu

 

 

En el certamen “Libre Mente”,  se quiere incentivar la presentación de relatos en euskera, y por ese motivo, habrá un premio especial a la Mejor Narración en Euskera, que constará de 100 euros y diploma. Este premio solo se entregará en caso de que ninguna de las narraciones presentadas a concurso en euskera quede entre las tres finalistas. Para más información, las bases del concurso están disponibles en la propia web Agifes. y por otro lado, de cara a las-los profesionales, Agifes convoca los Premios Periodismo y Salud Mental 2017, dirigidos a medios de comunicación que tengan difusión en el ámbito guipuzcoano. El objetivo de este certamen “es premiar los trabajos periodísticos, publicados o emitidos en 2017, que realicen un tratamiento adecuado y responsable de los problemas de salud mental. Se valorarán especialmente los trabajos enfocados a la sensibilización social, que contribuyan a superar el estigma en torno a los trastornos psíquicos; que favorezcan la inclusión social de las personas afectadas, que rompan con los prejuicios que rodean a estas dolencias y que se enfoquen a las capacidades y a las posibilidades de recuperación de las personas afectadas”.Bases del concurso.

 

 

Buru gaixotasuna duten pertsonen gizarteratzea bultzatzeko antzezlana aurkeztuko da, Donostiako Aquariumean, azaroak 2an, 18:30tan/El Aquarium de Donostia acoge una obra de teatro para la inclusión social de las personas con problemas de salud mental, el 2 de noviembre a las 18:30h.

 

 

 

HARTUTAKO BURMUINEKO GAITZA DUTENEN EGUNA DA URRIAK 26.a

 

 

 

* Urriak 26 (11:00-15:00) Donostiako Plaza Gipuzkoan,  Burmuineko Gaitza dutenen Gipuzkoako Elkateak, ATECEk,  “Hartutako Burmuineko Gaitza dutenen eguna” dela eta, (urriak 26an), Globoen Altxaketa  eta Manifiestoaren irakurketa (12:00) Gainera, informazio mahaia jarriko dute eta “€uro Solidario” Kanpaina azalduko dute.

 

 

 

*Asteazkenean, Urriak 25 (18:00-19:00) San Vicente Elizan, Donostian, Burmuineko gaitza dutenen Gipuzkoako Elkateak eta Aita Mennik “Hartutako Burmuineko Gaitza dutenen Eguna” dela eta, Kantakidetza abesbatzak eskainiko duen kontzertu solidarioa dago.

 

 

26 DE OCTUBRE, DÍA DEL DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO

 

 

La imagen puede contener: texto

*El 26  de octubre, con motivo del DCA Día del Daño cerebral Adquirido; la asociación de Daño Cerebral Adquirido de Gipuzkoa, ATECE, lo celebrará con la lectura de un manifiesto y una alzada de globos (12:00). Se colocará en la Plaza Gipuzkoa de Donostia una Mesa informativa de 11h a 15h. y se mostrará la Campaña “€uro Solidario”.

 

 

*El miércoles, 25 de octubre en San Vicente de la Parte Vieja donostiarra (18:00-19:00), la asociación de Daño Cerebral Adquirido de Gipuzkoa, ATECE  y Aita Menni con motivo de la celebración del día el DCA (Daño Cerebral Adquirido), organizan un concierto solidario a cargo del coro Kantakidetza.

La imagen puede contener: una persona, sonriendo

Iñaki, Hartutako Burmuineko Gaitza dutenen eguneko kartelaren egilea da./ Iñaki autor del dibujo que ilustra el cartel del Día del Daño Cerebral.

Zorionak Iñaki! Atece Gipuzkoa,

 

 Kantakidtza Abesbatza. “Signore delle cime” Euskalduna Jauregian, Bilbon, 2010/ Coral Kantakidetza “Signore delle cime”. Palacio Euskalduna, Bilbao. 2010

 

Kantakidetza Abesbatzak ostegunean abestuko du. Entzun iezaiezu “Maitia non ziran”/El jueves actúa la Coral Kantakidetza. Escuchales con “Maitia nun zira”

La imagen puede contener: 2 personas, personas sonriendo, texto

 

HARTUTAKO BURMUINEKO GAITZAREN ARRAZOIAK:

Arrazoi angusienak,”ictus-a” edo eta burmuineko traumatismoak dira, eta horiek sufrizeko trafikoa istripuak, lan isripuake doe ta kirola dira. Euskadine gun, 19.000 persona daude burmuineko gaitza dutenek desgaitasunen batekin eta ondorioak zabalak dira ere. Kaltearen erginaren larritasua eta kaltetutako lekauren arabera, mugimendu arazoak, komunikaziorako zailtasuna, gutxitasun kongitiboak, emozio eta jarreraren aldakortasunak agerraraztzen dira. Ondorio guzti hauen eraginez, bizitza normaltasunez egiteko zailtasunak,  kasuen %60ean eragiten du eta desgaitasuna erabatekoa denean, kasuen %45ean.

 

CAUSAS DEL DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO:

Las principales causas del daño  cerebral son los ictus y el traumatismo craneoencefálizo, cuya principal causa, a su vez, son los accidentes de tráfico, aunque también los laborales y deportivos. En Euskadi hay actualmente más de 19.000 personas con discapacidad por daño cerebral adquirido, y las secuelas son múltiples. Dependiendo de la gravedad y de la zona afectadas, se manifiestan en trastornos de la movilidad, problemas de comunicación, déficit cognitivos y alteraciones emocionales y de la conducta. Esta combinación de secuelas imposibilita la realización de alguna actividad básica de la vida diaria en un 60% de los casos, y la discapacidad severa o total en un 45%.

 

No hay texto alternativo automático disponible.Baduzue ATECEren Eguberrietako Lotería/Ya tenéis la lotería de Navidad e ATECE

DRAVET SINDORMEAREN ALDEKO MERKATU TXIKIA ETA PROIEKTU HANDIA

 

*Dravet Sindromearen Fundazioaren aldeko beste azoka txiki bat dago gaur ostirala eta bihar larunbatean, urriak 20 eta 21 (10:00-18:00) Euskaltegi Urumea, ( Prim 9 kalea, atzekaldean; tren eta autobús geltoki parean), Donostian. Gauza guztiak oso modu onean eskuratzeko aukera duzue: 0.50 zentimoan, euro 1ean edo 2 euroan. Ziur  egongo dela  zuretzako moduko zerbait!

 

 

 

 

*Bestalde, Gipuzkoan martxan jarri den beste egitasmo bat zuzentzen du Fundazioak: “Gipuzkoa zure begietan” du izena eta errealitate birtuala erabilita eta 360 gradu dituen bideoak lagundurik, desgaitasunen bat duen pertsona orok, Gipuzkoako leku eta ekintza kultural ederrenak ezagutuko ditu. Babestu nahi baduzu, sartu HEMEN, egun gutxi geratzen dira eta behar denaren ia €70 dago, alegia,  10.960€ behar da eta momentuz, hau dago.

 

 

 

 

 

 

Dravet Sindormea gaixotasuna arrarotzat dute, jaiotzen direnetik 20.000 jaioberriri eragiten bait dio. `Muturreko epilepsia da eta sorrera genetikoa du; jaio eta  urtebete baino lehen agertzen da. Dravet Sindromeaaren Fundazioaren helburua gaixoen bizi kalitatea hobetzea eta ikerketan sakondu eta bultzatzea da. Diru asko behar da horretarako eta merkatu txikiaren asmoa hori da. Ikerketan diruz laguntzea, gaixotasun larri honen sendabide bilatzeko.

 

 

 

 

MERCADILLO SOLIDARIO Y ENORME PROYECTO PARA AYUDAR A LA FUNDACIÓN SÍNDROME DE DRAVET

 

La imagen puede contener: una persona, sentada e interior

*La Fundación síndrome Dravet ha organizado un mercadillo solidario hoy viernes y sábado, 20 y 21 de octubre (10:00-18:00)  en el Euskaltegi Urumea ( (C/Prim 9, Trasera, frente al puente de la estación).  Todo estará a precios asequibles de entre  0,50, 1 y 2 euros. ¡Seguro que encuentras algo para ti!

 

 

 

 

 

*Por otro lado quedan pocos días para participar en el proyecto solidario que lidera esta Fundación: Gipuzkoa en tus ojos”, este proyecto utiliza la realidad virtual y la aumentada, así como los vídeos en 360 grados, de esta manera,  todas las personas discapacitadas puedan conocer de la forma más fiel posible los lugares de Gipuzkoa más atractivos e introducirse en las actividades culturales más importantes. Si quieres ayudar entra AQUÍ quedan pocos días. Por ahora se ha obtenido el 70% de financiación pero  se necesitan, 10.960€ y de momento,  hay  esto.

 

 

El síndrome de Dravet está considerado como una enfermedad rara, ya que afecta a uno de cada 20.000 nacimientos. Es una epilepsia severa, que tiene un origen genético y que aparece antes del primer año de vida. El objetivo de la Fundación Síndrome de Dravet es mejorar la calidad de vida de los enfermos, y así mismo fomentar la investigación. Para ello, como todos sabemos, se necesita mucho dinero y ese es el objetivo del mercadillo. Ayúdales  a seguir investigando para conseguir la cura de esta terrible enfermedad.

 

 

GIPUZKOA ZURE BEGIETAN:

Bestalde, Gipuzkoan martxan jarri den beste egitasmo bat zuzentzen du Fundazioak: “Gipuzkoa zure begietan” du izena eta errealitate birtuala erabilita eta 360 gradu dituen bideoak lagundurik, desgaitasunen bat duen pertsona orok, Gipuzkoako leku eta ekintza kultural ederrenak ezagutuko ditu.  Ideia berritzaile honi esker, edoizenek Chillida-Leku edo eta Zumaiako flycsh-ak ezagutu ditzake edo  baita ekitaldi kulturalak ere. Erabiltzaileak Youtube edo eta Facebbok plataforma bidez irist daitezke bideo hauetara, beeti ere, merke diren kartoizko betaurreko batzuk jantzirik, edonork aisialdi eta kultur ekitaldietan egon daiteke. Ideia berritzaileak, Foru Aldundiko #Metakultura eta Goteo Fundazioaren babes du. Kanpainak,  elkartasun helburuez gain, turismoa eta kulturari on egin nahi dio denek beren etekina atera dezan. Guzti honen atzean ApoyoDravet fundazioa dago, aisialdi inklusibo baten alde egiten du aspaldi edozein dela egoera fisikoa. Ekintzailetasunak eragindako ideia honek, teknologia inklusiboa ere bideratu nahi du, errealitate birtuala eta 360 gradutako bideoek, arazoak dituen edozeini aisialdirako aukera eman diezaion. “Gipuzkoa zure begietan” proiektua  lagundu dezakeen edonorentzat dago http://www.goteo.org. web-a eta doaitza laguntzak ere crowdfunding/matchfunding bidez eman daitezke.

 

 

GIPUZKOA EN TUS OJOS:

 

 

Por otro lado, ya so hemos contado como una nueva iniciativa se ha puesto  en marcha en Gipuzkoa, que lleva por nombre “Gipuzkoa en tus ojos”, utiliza la realidad virtual y la aumentada, así como los vídeos en 360 grados: de esta manera,  todas las personas discapacitadas puedan conocer de la forma más fiel posible los lugares de Gipuzkoa más atractivos e introducirse en las actividades culturales más importantes. Gracia a esta iniciativa permite a todas estas personas acceder y conocer espacios como Chillida Leku o el flysch de Zumaia y también actividades culturales. Los usuarios pueden acceder a cada uno de estos vídeos a través de plataformas como Facebook o Youtube utilizando unas gafas de cartón de bajo coste que permiten el acceso a actividades de ocio y culturales a cualquier persona.

Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la Fundación Goteo y el programa #Metakultura de la Diputación. La campaña, aparte de su carácter solidario, intenta también poner su granito de arena para que se produzco una mayor unión entre cultura y turismo que beneficie a todo el conjunto de la sociedad. Detrás de esta iniciativa se encuentra la asociación Apoyodravet, que trabaja desde hace tiempo para conseguir un ocio inclusivo para todas las personas, sea cual sea su condición física. Por ello, han impulsado esta idea innovadora que se basa en la utilización de tecnología inclusiva, como la realidad virtual y los vídeos de 360 grados con personas que tienen dificultades especiales para poder acceder al ocio.

Para poder desarrollar su idea, este proyecto se ha apoyado en una campaña de crowdfunding/matchfunding. Cualquier persona puede aportar su donación para que “Gipuzkoa en tus ojos” siga creciendo a través de la página web http://www.goteo.org.

Sigue leyendo

PAUSOKA ELKARTEA: GIPUZKOAKO ITZULIA GAUR IRITSI DA URNIETAKO PAUSOKA EGUNERA

Pausoka elkartea behar bereziak dituzten haurren gurasoen elkartea da/ Pausoka es la asociación de padres de niños-as con necesidades especiales

 

 

 

 

*Pausoka pausoka lortu dute!  Gipuzkoako Itzulia osatu dute joan den urriak 7tik, Pausokako lasterkariak atera zirenetik. Eta gaur Urriak 14an UrnIetan amaitu da, Pausoka eguna Urnietan  ospatzeko. Itzulian parte hartu duten lasterkariez gain; Vicente Carmona, Iñaki Baños, Kepa Gordo, Eva Esnaola, Idoia Esnaolaeta Hoki Gerrero;  umeekin lan egiten duten beste elkarte batzuei ikusgarritasuna emateko korrika ere aritu dira: Juneren Hegoak, Sanfilipo, Dravet eta Kemen elkarteetako kideek.

 

 

 

 

ASOCIACIÓN PAUSOKA: LA  VUELTA A GIPUZKOA LLEGA HOY AL PAUSOKA EGUNA  EN URNIETA

 

 

 

*¡Paso a paso, lo han conseguido ! Han completado toda la Vuelta a Gipuzkoa desde que el pasado sábado, 7 de octubre, iniciarán corriendo la marcha por Pausoka. Ha  finalizado hoy  en Urnieta en el día Pausoka. Entre los-as participantes de la Vuelta  han participado los-as  corredores-ras: Vicente Carmona, Iñaki Baños, Kepa Gordo, Eva Esnaola, Idoia Esnaola y Hoki Gerrero; y en algunos tramos, para otorgarles visibilidad, también  lo han hecho otras entidades solidarias como: Juneren Hegoak, Sanfilipo, Apyo a Dravet y Kemen.

Lasterkari eta Pausokako kideen artean  egin dute erronka solidarioa /Corredores y miembros de Pausoka han organizado el reto solidario

 

 

 

ERRONKA BETEA ETA FESTA URNIETAN:

 

Gipuzkoan barrena egingo den itzuliari gaur, urriak 14,  Urnietan, Pausoka Egunean amaituko dute. Tarteko 8 etapetan Gipuzkoako hainbat herri igaro dituzte amets bat lortzeko bidean. Gaur,  harrera egin zaie itzulia amaitzen duten korrikalariei, goizeko 11:00ak aldera, eta hortik aurrera festa izango da nagusi mota guztietako ekintzekin. Tailer desberdinetan parte hartzeko aukera izango da. Ikuskizunak ere izango dira. Hala nola, “El coro de los colores”, Oliber Nestar Eureka Dance taldearekin eta Go!azen. Porrotxen umoreaz gozatzeko parada ere izango da, ikuskizunen artean Aramendia gozo-dendak tcokolatada eskeini du eta eguerdian noski, indarrak berritzeko paellada. Hori gutxi balitz globo aerostatiko batera igotzeko aukera ere izango da. Eta, gainera, egun osoa Luisma Laboa eta Itziar Aranburuk girotuta  dago. Gerturatu Urnietara, Behar bereziak dituzten haurren gurasoen elkarteak, Pausoka Elkarteak antolaturiko egun osoko festara.

RETO CUMPLIDO Y FIESTA EN URNIETA:

La Vuelta a Gipuzkoa finaliza hoy sábado, 14 octubre en Urnieta en el Pausoka Eguna. Han sido  8 etapas recorriendo  diversas localidades. Todo el recorrido por conseguir un sueño.  Hoy,  14 de octubre se va ha hacer un recibimiento a los corredores de la Vuelta a Gipuzkoa que han llegado hacia  las 11h a Urnieta; y una vez concluida se vivirá una jornada festiva con innumerables actos: talleres, espectáculos: “El coro de los colores” actuará con el grupo Oliver Nestar  Eureka Dance y Go!azen. Disfrutaran de Porrotx y su humor. Aramendi pastelería ofrece chocolatada y tras ello paellada. Habrá ocasión de  montarse en globo aerostático y los actos están ambientados por Luisma Laboa e Itziar Aranburu. Acércate a Urnieta a la fiesta de todo el día organizado por la entidad de padres y madres de niños-as con necesidades especiales, Pausoka Elkartea.

 

Korrikalariak Itzulianz ehar/Corredores durane el recorrido

Gipuzkoari Itzulia 8 etapatan eman ditoe/Han recorrido Gipuzkoa en 8 etapas

 

Urnietako alkatea,  zinegotziak,  Pausokako kideak, Porrotx eta aurkezleak, aurkezpen egunean…/El alcalde de Urnieta, concejales, miembros de Pausoka, Porrotx y presentadoresel día de la presentación…

BULAR MINBIZIA BORROKATU

 

 

Urriak 19an Bular Minbiziaren  nazioarteko eguna da eta asteburuan ekitaldiak daude Mutriku eta Irunen

 

 

No hay texto alternativo automático disponible.

 

*Bular Minbiziaren Kontrako Mundu eguna dela eta, urriak 19an; bihar larunbata, urriak 14 bular minbizaren kontrako eguna ospatuko dute Mutrikun: martxa, mosaikoa eta puxiken aireratzea egingo dute. Eta Urriak 15 (10:30-13:30)  Irungo La Salle Ikastetxean, Bidasoako minbiziaren aurkako elkartearen aldeko ZUMBATHON-a (10:30-13:30).

 

 

*Eta bestalde, Urriak 17 (18:00) Antzoki Zaharrean, Donostian, poesia emankizuna dago: “Hablemos de cáncer” dokumentala eta La vida no siempre es de color de rosa film laburraren aurkezpenarekin, Katxalin – Bularreko eta Ginekologiako Minbiziartik Egindako Gipuzkoako Emakumeen Elkarteko emakumeek ekoiztu eta antzetutakoak. Jardunaldiaren itxierararako pilula musikalak Musikeneren eskutik.

 

LUCHAR CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

El día Mundial del Cáncer de Mama será el 19 de octubre; este fin de semana actos en Mutriku  e Irún

 

 

Ez dira gelditzen, oraingoan #BularrekoMinbiziaren aurkako egunaren inguruko ekimenekin datoz.
No hay tregua, ahora nos proponen acciones en relación al día contra el #cáncerdeMama

 

 

 

 

*Con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama el 19 de octubre; mañana sábado, 14 de octubre, se celebrará en Mutriku el día contra el cáncer de mama: habrá marcha, mosaicos y suelta de globos. Y el 15 de octubre, ZUMBATHON  benéfico en favor de la Asociación contra el cáncer del Bidasoa en el Colegio La Salle de Irún (10:30-13:30).

 

 

*Y por otra parte, el 17 de octubre las 18:00h,  en el Teatro Principal de Donostia, presentación del documental Poesía “Hablemos de cáncer” (2017) y del corto La vida no siempre es de color de rosa (2017), realizados y protagonizados por mujeres de Katxalin – Asociación Gipuzkoana de Apoyo a Mujeres Afectadas de Cáncer de Mama y/o Ginecológico. Habrá al final de la jornada píldoras musicales de la mano de Musikene.

 

 

No hay texto alternativo automático disponible.

No hay texto alternativo automático disponible.

EDU GIPUZKOAN DA, BARTZELONATIK FINISTERRERAKO BERE ERRONKA SOLIDARIOAN

*Edu “Bide Ameslaria” Juneren Hegoak elkartearen lanaren alde Bartzelonatik Finsiterrera egiten ari da bidea eta Donostia pasa du atzo bertan. Galiziara bidean, Kataluinia, Zaragoza, Nafarroa eta Gipuzkoa zeharkatu ditu orain iparraldeko bidetik doa, Europako mendebaldeko muturrera.

 

 

 

 

*Urriak 21ean,#JunerenHegoakEguna ospatuko da Errenterian festa giroan eta elkartea laguntzeko. Juneren Hegoak elkartearen xedea da laguntza sare bat sortzea, haurren gaixotasun, heriotza edo dolu esperientzia bizitzean kalteberatasun egoeran dauden Gipuzkoako familiei zuzendua. Familia horiei lagundu ahal izango diete, esperientzia horri aurre egiteko.

 

 

 

EDU CAMINA YA POR GIPUZKOA, EN SU RETO SOLIDARIO DE BARCELONA  A FINISTERRRE

 

 

Edu Juneren Hegoak laguna/ Edu amigo  de Juneren Hegoak

Argazkiak/Fotos: Juneren Hegoak/Edu

 

 

*Edu “Soñador de Caminos” que continua su camino andando de Barcelona a Finisterre para visibilizar el trabajdo de la Asociación Juneren Hegoak, ha llegado a Donostia ayer tal y como veis en el video y la foto. En su recorrido hacia Galicia, ha pasado por Cataluña,  Zaragoza, Navarra, Gipuzkoa y se encamina por la ruta del Norte al extremo más occidental de Europa.

 

 

 

 

*El 21 de octubre se celebra en tono festivo y para ayudar a la asociación el, #JunerenHegoakEguna17. La misión de Juneren Hegoak es generar una red de apoyo a familias de Gipuzkoa que, en situación de vulnerabilidad que  estén viviendo la experiencia de enfermedades de niños-as y de alguna forma,  poder colaborar con ellas para hacer frente a dicha vivencia (enfermedad y/o duelo).

 

 

 

 

 

“Aste honetan Huesca, Zaragoza bidea hartuta, Nafarroan ibili naiz”-eta Donostiatik pasa da honezgero bideo eta argazkian ikusi moduan-. “Azken bi etapak gogorrak izan dira eta indarrak neurtu behar izan ditu, egunero 10 km soilik eginez”. Iruñea eta Baztan bidea zai zituen, baso  majiko eta baita  sorginak, zai zituen ” Mari, Basajaun eta Tartalo zai ditut. Ondo izan” esaten zuen bere mezuetan.

Bartzelonatik Finisterrera Juneren Hegoaken alde- edu “Bide Ameslaria”

 

 

 

“Esta semana he seguido por la provincia de Huesca y Zaragoza, llegando en último término a Navarra”- y  ya ha pasado Donostia como veis en el video y la foto. . ” Las dos últimas etapas han sido muy duras y me he visto obligado a dosificar mi esfuerzo realizando únicamente 10 kilómetros al día”.
Pamplona y el camino del Baztan, el camino de los bosques mágicos y las brujas le esperaban .” Mari, Basajaun y Tartalo me esperan. Ondo izan!” decía en sus mensajes.

De Bartzelona A Finisterre por  Juneren Hegoaken -Edu, ‘soñador de caminos’

La imagen puede contener: una o varias personas, cielo, exterior y naturaleza

Nafarroa pasa du/Pasó Navarra

La imagen puede contener: una persona, sonriendo, cielo, exterior y naturaleza

Lehenago Kataluinia eta Zaragozatik dator oinez/Ante viene caminando de Cataluña y Zaragoza

La imagen puede contener: una o varias personas, calzado, exterior, agua y naturalezaEsfortzua egiten ari diren zango eta oinak bustitzen/Mojando los esforzados piernas y pies

Landarbaso Abesbatzak ere, Juneren Hegoak egunera, #urriak21,  gonbidatzen gaitu/La Coral Landarbaso también nos invita a Juneren Hegoak eguna,#21octubre

 

 

BURU OSASUNAREN NAZIOARTEKO EGUNA DA GAUR

 

Mikel Erentxun abeslaria, irudi erdian, mezua irakurtzen/En el centro de la imagen,  el cantante Mikel Erentxun leyendo el comunicado

Argazkiak/Fotos:Agifes

 

*#OsasunMentala, urriak 1o, gaur, AGIFES elkartetik, gaixoen eskubideak eta ekitaldiak antolatu dira Boulevardean, 11:30etatik-13:00arte egin dute, Gipuzkoako hainbat osasun zentro eta elkartetatik. Mikel Erentxun  abeslaria izan da  kolektiboaren aldarrikapenak publikoki ezagutzera emango dituena. Era berean, buru osasun arazoa duen pertsona batek irakurri du Estatu mailako konfederazioko Lehen Pertsonan Buru Osasunaren Aldeko Taldeak idatzitako manifestua.  Musika eta Why not Fundazioak antolaturiko antzerki tailerra egon dira, baita Agifesek burututako ekimenei eta zerbitzuei buruzko informazioa ospakizunerako ezarritako postuak ere. Buru Osasunaren Nazioarteko Egunaren harira antolaturiko ekintzen artean ere badago, urriaren 18an Hondarribian emango den depresioari buruzko hitzaldia.

 

*Aurtengo leloa: “Mozorrorik gabe lan egin. Lana oztoporik gabe eman”, honekin zera azpimarratu nahi da buru gaixotasuna duten pertsonek “lana egiteko duten eskubidea” eta “baita lantokian buru osasunari ematen zaion arreta zaindu eta buru gaixotasunari buruz askatasunez hitz egitea sustatu ere. “

 

 

 

HOY ES EL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL

 

Boulervard- a gaur eguerdian/En el Boulevard hoy al mediodía

No hay texto alternativo automático disponible.

 

 

*#SaludMental! Hoy, 10 de octubre,  se ha reivindicado desde AGIFES sus derechos, juntos con diversas entidades y centros de salud mental de Gipuzkoa, entre las 11:30 y la 13:00 en el Boulevard donostiarra. El cantante Mikel Erentxun ha sido  la cara más visible, ya que se ha encargado de trasladar al público las reivindicaciones del colectivo. Asimismo, una persona con enfermedad mental ha leído el manifiesto que ha redactado para esta jornada el Comité Pro Salud Mental en Primera Persona de la confederación estatal. Se ha colocado un  taller de teatro organizado por la Fundación Why not?, y  obtener información sobre la actividad y servicios que ofrece Agifes en el puesto de información que se ha instalado para la ocasión. En el marco de las actividades organizadas con motivo de esta celebración, Agifes también ofrecerá una charla sobre la depresión el día 18 de octubre en Hondarribia.

 

 

* El lema de este año: ‘Trabajar sin máscaras. Emplear sin barreras’, un lema que quiere resaltar ” el derecho de las personas con problemas de salud mental a acceder a un empleo, así como fomentar el cuidado de la salud mental en el entorno laboral y facilitar que se hable sin tabúes sobre ello”.

 

No hay texto alternativo automático disponible.

 

 

LELO BATEN GARRANTZIA:

 

Buru gaixotasuna duten pertsonek “lana egiteko duten eskubidea” aldarrikatu nahi da, “baita lantokian buru osasunari ematen zaion arreta zaindu eta buru gaixotasunari buruz askatasunez hitz egitea sustatu ere.   Izan ere, buru osasunak ekonomian duen inpaktua izugarri handia da”. Europan, buru osasun arazoek 240 bilioi euroko gastua eragiten dute urtero, eta horietako 136 bilioi produktibitate murriztuak eta absentismoak sortutako gastua dira. Bestalde, enpleguak langileen ongizatearengan duen eragin negatiboa ere oso deigarria da. Espainian, “buru osasun arazoen %11 eta %27 bitartean lanarekin lotuta daudela esan liteke.  Gainera, senideen eta buru gaixotasuna duten pertsonen elkarteek laneratze datu baxuak eta ezegonkortasun laborala salatu nahi dituzte. Estatuko konfederazioaren zifren arabera, buru osasun arazoa duen jendeak desgaitasuna duten eta lana egiteko adinean dauden pertsonen artean bigarren talde handiena osatu arren, euren laneratzea bigarren baxuena da desgaitasunen artean. Gainera, desgaitasuna ez duten pertsonekin alderatuz, %15 eta %20 gutxiago jasotzen dute egindako lanarengatik, euren independentzia eta ongizatea oztopatzen duen errealitatea”.

 

 

LA IMPORTANCIA DE UN LEMA:

 

Se pretende promover “el derecho de las personas con problemas de salud mental a acceder a un empleo, así como fomentar el cuidado de la salud mental en el entorno laboral y facilitar que se hable sin tabúes sobre ello. Y es que, por una parte, el impacto de la salud mental sobre la economía es enorme”. En Europa el coste directo de los problemas de salud mental es de 240 billones de euros al año, de los cuales 136 corresponden al coste de la productividad reducida, incluyendo el absentismo. Por otra parte, el impacto negativo del trabajo sobre el bienestar de los trabajadores es también importante. En España, se considera que “entre el 11% y el 27% de los problemas de salud mental se pueden atribuir a las condiciones laborales. Además, las asociaciones de familiares y personas con enfermedad mental también pretenden arrojar luz sobre la baja tasa de empleo y precariedad laboral que afecta al colectivo. Según cifras de la Confederación Salud Mental España, “las personas con problemas de salud mental constituyen el segundo grupo más grande de personas con discapacidad en edad de trabajar, mientras que su tasa de empleo es la segunda más baja entre las discapacidades. Además, en promedio cobran entre un 15% y un 20% menos con respecto a las personas sin discapacidad, lo cual obstaculiza su independencia y bienestar”.

 

Burua zaindu, fisikoa haina/Cuida tu mente tanto como tu cuerpo

Iturria/Fuente: AgifesTB/Agifes TV

#BerdingabeaZara kanpaina (2017-2018)/ Campaña, #TuToqueEspecial (2017-2018)