ULIAZPI FUNDAZIOAK URTEKO BATZARRA EGINGO DU LARUNBATEAN KURSAALEN

 

 

*Larunbatean, abenduak 14 (11:00etan)  Kursaalen (1 aretoan), Uliazpi Fundazioak (Gipuzkoako Foru Aldundiko Erakundea)  adimen urritasuna duten pertsonen eta beren familien bizi-kalitatea garatzen duten zerbitzuak eta laguntzak eskaintzen dituenak urteko balantzea eta aurrikuspenak aurkeztuko ditu batzarrean.

 

 

 

 

*Uliazpik, egun, adimen eta Garapen arloko Ezgaitasuna (AGE) eta hainbat Laguntzaren Premia dituzten 350 pertsona artatzen ditu (hala adin txikikoak, nola, nagusiki, helduak).

 

 

 

 

ULIAZPI CELEBRA ESTE SÁBADO SU CONGRESO ANUAL EN EL KURSAAL

Josefa en el área de estimulación sensorial recibiendo un masaje en las manos por parte de su cuidadora Carmen.

 

*Este sábado 14 de diciembre en el Kursaal (Sala 1) la Fundación Uliazpi (Organismo Autónomo de la Diputación Foral de Gipuzkoa), cuya actividad es proporcionar servicios y apoyos que contribuyen al desarrollo de la calidad de vida de las personas con Discapacidad Intelectual y sus familias en Gipuzkoa, celebra su congreso anual,  para anunciar sus previsiones y su balance del año 2019.

 

 

 

 

 

 

*Uliazpi, hoy en día, atiende a unas 350 personas (tanto menores como, fundamentalmente, adultas) con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo (DID) y con diversas Necesidades de Apoyo.

 

 

ASAMBLEA DE FAMILIARES DE ULIAZPI 2019

 

 

2019ko balantzea eta 2020rako aurrikuspenak,  Arantza Aguirianoren eskutik, Uliazpiko gerentea bera. “Familiak ahalduntzea: behar dugun laguntza”, Marga Cañadas pedagogoarekin, arreta goiztiar sailean egiten du lan eta familiekiko harremanetan esperientzia zabala du.

 

ASAMBLEA DE FAMILIARES DE ULIAZPI 2019

El Balance 2019 y previsiones para el 2020, serán presentadas por Arantza Aguiriano, Gerente de Uliazpi. Y habrá una charla: “Empoderamiento de las familias: ¿qué apoyo necesitamos?”, con  Marga Cañadas, pedagoga, trabaja en el ámbito de la atención temprana y tiene amplia experiencia en la relación con familias.

 

 

 

ULIAZPI FUNDAZIOA /    FUNDACIÓN ULIAZPI:

Telf. 943-005 090 uliazpi@gipuzkoa.eus

 

 

Atenditutako denek adimen-ezgaitasuna dute, baina horrekin loturiko beste nahasmendu edo ezgaitasun batzuk ere izan ditzakete: autismoaren alorreko nahasmenduak, mugimen-ezgaitasunak./ Todas las personas atendidas presentan discapacidad intelectual, pero también pueden presentar otros trastornos o discapacidades asociadas: trastornos del espectro autista, discapacidades motóricas.

 

 

 

 

 

Uliazpik etxebizitza-zerbitzuak, eguneko arreta, aldi baterako egonaldiak eta abar eskaintzen ditu zentro hauen bitartez: Donostia eta Ategorrieta (Donostia), Fraisoro, (Zizurkil), Zubieta (Hondarribia), Zubillaga Dk. (Bergara), Egogain (Eibar).

 

 

Uliazpi presta servicios de vivienda, atención de día, estancias temporales, etc… a través de los centros: Donostia y Ategorrieta (Donostia), Fraisoro (Zizurkil), Zubieta (Hondarribia), Dr. Zubillaga (Bergara), Egogain (Eibar).

 

 

 

 

Eskainitako arretaren grafikoa:

Gráfico de atención prestada.

 

 

ETXEBIZITZA-ZERBITZUAN ARRETA JASOTZEN DUTEN PERTSONAK

PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE VIVIENDA:

 

10  Bergara, 66  Fraisoro, 71  Zubieta, 58  Donosti, 20  Ategorrieta

 

 

 

EGUNEKO ARRETA-ZERBITZUAN ARRETA JASOTZEN DUTEN PERTSONAK

PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE DÍA

 

20  Bergara (10 Kanpokoak/Externos), 76  Fraisoro (10 Kanpokoak/ Externos), 86 Zubieta (15 Kanpokoak/Externos), 78  Donostia (20 Kanpokoak/Externos), 20  Ategorrieta , 10 Eibar

 

 

ATSEDEN-ZERBITZUAN ARRETA JASOTZEN DUTEN PERTSONAK

PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE RESPIRO

 

50 familiek jaso zuten arreta / familias atendidas

 

Angel y Charly en una actividad de plástica con la supervisión de la psicóloga Puri en el Centro Fraisoro de Zizurkil. A través de estas actividades se trabajan habilidades manipulativas.

Uliazpi:

Intereseko dokumentazioa, artikuluak /Documentación de interés, artículos

Angel recogiendo los platos tras la comida en una de las cocinas del Centro Fraisoro de Zizurkil.

Bizimodua egiten / Vida diaria
Sigue leyendo

KATEALEGAIAK JASO DU GIZARTE BALIOEN DYA SARIA 2019

La imagen puede contener: 15 personas, personas sonriendo, personas de pie e interior

 

Katealegaia   desgaitasuna duten eta gizartetik eta  lan mundutik baztertuta geratzeko arriskuan dauden pertsonentzako lanpostuak sortu ditu.

 

 

Ezagutu Kl /Conóce Kl
KL katealegaia Personas Comprometidas | Pertsona konprometituaK

 

 

 

 

 

*Zorionak Katealegaia! DYA GIPUZKOA-k , Gipuzkoa Solidarioako gure sarekideak, 2019ko Gizarte Balioen Saria eman dio, Katealegaia-ri (KL) atzo ilunabarrean, DYA Gipuzkoaren Formakuntza eta Boluntariotza egoitzan, Donostian. Ikusi bideoa,#KL.

 

 

 

 

 

KATEALEGAIA, PREMIO DYA A LOS VALORES SOCIALES 2019

 

La imagen puede contener: una o varias personas, anillo, texto y primer plano

 

Katealegaia ha creado puestos de trabajo para personas con discapacidad y en riesgos de exclusión socio-laboral.

La imagen puede contener: 3 personas, personas sonriendo, personas de pie e interior

Pablo Nuñez KLko zuzendari nagusiak jaso zuen saria (laia bat). / Recogió el premio (una laya) el Director General de KL, Pablo Nuñez.
Formakuntza eta Boluntariotza Zentroan eman zaie, Donostian
Se les ha entregado en el Centro de Formación y Voluntariado DYA en Donostia
(c/ Baratzategi, 10), #DYA Gipuzkoa.
Voluntariado DYA Gipuzkoa Boluntariotza

 

 

*DYA GIPUZKOA ,miembro de nuestra red Gipuzkoa Solidarioa, entregó ayer por la tarde el Premio DYA a los Valores Sociales a la entidad Katealegaia (KL), en su Centro de Formación y Voluntariado de Donostia. Mira el video,#KL.

La imagen puede contener: 12 personas, personas sonriendo, personas sentadas e interior

 

Sari hau, elkartasunaren, talde-lanaren edo boluntariotzaren sustapenaren bidez gure gizartea hobetzearen alde konprometituta dauden pertsonak edo elkarteak publikoki ezagutzera emateko sortua izan da. “Belaunaldi berriei eskaini diezaiekegun ondarearen parte izaten jarrai dezan ahalbidetzeko. Zentzu honetan, Katealegaiak, eskainiko diogun aitorpen apala merezi du”, dio DYA GIPUZKOAk.

Este galardón, creado para reconocer públicamente a personas o entidades que están comprometidas con la mejora de nuestra sociedad, a través del fomento de la solidaridad, el trabajo en equipo o el voluntariado, “se enmarca dentro de una apuesta firme de nuestra organización  por evitar que estos valores se pierdan y para  que sigan siendo parte del legado que podemos ofrecer a las nuevas generaciones. En este sentido Katealegaia, es merecedora del humilde reconocimiento que vamos a ofrecerles”, resalta DYA GIPUZKOA.

 

 

 

KATEALEGAIA: Saria ematearen arrazoiak. Razones para darles el premio:

 

 

“1970eko hamarkadan hasi ziren lanean, tokiko elkarteek, familiakoek eta parrokialek lehen ekimenak egin zituztenean, zeintzuk, inguruan zuten arazoaz jabetuta, hainbat lantoki aktibatzeko erabakia hartu zuten lan-jarduera bat egitea oso zaila zuten pertsona horiei aukera bat emateko.

Sus orígenes comienzan en los años 70, cuando surgen las primeras iniciativas por parte de asociaciones locales, familiares y parroquiales, que concienciados con la problemática que les rodeaba toman la determinación de activar varios centros de trabajo que permitiesen dar una oportunidad a estas personas que tenían muy difícil ejercer una actividad laboral.

 

 

Horrela, Pasaia, Orio edo Bergara bezalako udalerrietan lehenengo erakundeak sortu ziren eta, haiekin, inguruko industria batzuekin egin zituzten lehen lankidetzak ere, desgaitasuna duten pertsonentzako lana sortzeko eta mantentzeko erreferente bihurtu arte, eta industria hornitzaile integral gisa beren jarduera-eremuan aitzindari diren enpresekin elkarlanean arituz.

Surgen así las primeras organizaciones en municipios como Pasaia, Orio o Bergara, así como sus primeras colaboraciones con algunas industrias de la zona hasta convertirse en un referente en la creación y mantenimiento del empleo de personas con discapacidad y de contribuir como proveedor industrial integral con empresas líderes en su ámbito de actividad.

 

 

Hori guztia, erantzukizun eta errespetutik abiaturik, pertsonenganako konfiantza eta gizartearekiko konpromisoa bezalako balioetan oinarritzen jarraitzeko helburu bakarrarekin.

Todo con el único fin de seguir apoyándose en valores como la responsabilidad, el respeto, la confianza en las personas y el compromiso con la sociedad.

 

Ampliar imagen

 

Lan proiektuak,  Hemen.

Aquí sus proyectos laborales

Ampliar imagen

 

BIHAR ZINE INKLUSIBO SAIO BEREZIA EUREKA! ZIENTZIA MUSEOAREN PLANETARIOAN

Eureka cielo1200

Aniztasun funtzionala duten pertsonei bereziki zuzendutako zinema inmertsiboko saioak.

Abenduak 8, igande honetan, 11:30ean, erdaraz:  Buruz behera ibiltzen zen neska (2D) ingurua modu desberdin batez ikusten duen neska bati buruzko filma.

 

 

 

Sesiones de cine inmersivo orientadas especialmente a personas con diversidad funcional.

 

 

Este domingo 8 de diciembre, 11h30m en castellano. La niña que sabía caminar al revés (2D), una película sobre la mirada diferente de una niña hacia el mundo.

 

 

“La niña que sabía caminar al revés”

3 urtetik gorako haurrentzat. / Dirigido a público a partir de 3 años.

 

 

 

 

*EUREKA ZIENTZIA MUSEOAk urrats bat haratago eman  du aniztasun funtzionala duten pertsonen inklusioaren alde eta bihar, abenduaren 8an PLANETARIUM URDINA berriz martxan jarriko da. Saio hauek aniztasun funtzionala duten pertsonei bereziki zuzendutako zinema inmertsiboko saioak dira.

 

 

 

 

*Eta gogoratu, Gipuzkoa Kutxa Solidarioko elkarteok Eureka Zientzia Museoa bisita dezakezue doan. Ikusi hemen nola.

 

 

 

 

 

 

SESION DE CINE INCLUSIVO EN EL PLANETARIO DEL MUSEO DE LA CIENCIA EUREKA!

 

Eureka PlanetarioUrdina

*EUREKA MUSEO DE LA CIENCIA  mañana 8 de diciembre  da un paso más hacia la inclusión de las personas con diversidad funcional. La iniciativa PLANETARIUM AZUL, sesiones de cine inmersivo orientadas especialmente a personas con diversidad funcional.

*Y recuerda, las entidades de Gipuzkoa Solidarioa podéis visitar Eureka Zientzia Museoa de manera completamente gratuita. Ver cómo.

Eurekako Bonoa Bonoa egiteko 4

PLANTERIO UDINA:

 

Horretarako, bai aretoak baita proiekzioak ere hainbat aldaketa izango dituzte saioa guztiontzat irisgarri izan dadin. Egokitzapen hauek bolumenaren murriztean edota argiren bat piztuta mantentzean datza ikusleak seguru sentitu daitezen. Helburua ingurune lagunkoi bat eraikitzea da non emozioak beldurrik gabe adierazi daitezken eta askatasun osoz mugitu.

 

 

 

PLANETARIO AZÚL:

 

Tanto la sala como la proyección de la película tendrán una serie de modificaciones que convertirán la sesión en accesible para todas las personas. Estas adaptaciones consistirán en la disminución del volumen o el mantenimiento de alguna luz encendida para que los espectadores puedan sentirse más seguros. Se trata de construir un entorno amigable donde sea posible expresar las emociones o moverse por la sala con libertad.

 

Planetario urdina

 

Abenduak 8, igande honetan, 11:30ean, erderaz:  Buruz behera ibiltzen zen neska (2D), ingurua modu desberdin batez ikusten duen neska bati buruzko filma. Proiekzioak bi hilabetez behin izaten da eta hizkuntzak, euskara eta erdera, txandakatuko dira. Oraingoan erderaz da.

Este  domingo 8 de diciembre, 11h30m en castellano. La niña que sabía caminar al revés (2D), una película sobre la mirada diferente de una niña hacia el mundo. Las proyecciones son bimensuales y se van alternando los idiomas, entre euskera y castellano.  Esta vez toca en castellano.

Prezioa 2,5€-koa da aniztasun funtzionala duten pertsonentzat eta tarifa arrunta, 3,5€-koa, gainontzekoentzat./ El precio es de 2,5€ para las personas con diversidad funcional y 3,5€ para los-as acompañantes.

ETXEGABEZIAREN NAZIOARTEKO EGUNA DA GAUR ETA, EGOERA SALATZEAZ GAIN, GAUA KALEAN PASATZEA PROPOSATZEN DIGUTE HAINBAT ELKARTEK

 

Euskal erakundeek aurrekontuetan baliabideak jartzen dituzte,  baina ez dira behar bezain erabilgarri. Hori aldatzea eskatuko da gaur.

Las instituciones vascas aportan en su presupuestos los recursos necesarios, pero no son tan útiles como deberían. Hoy van a reclamar un cambio.

Concentración de concienciación sobre el problema del sinhogarismo #bigsleepout

Munduko 50 hiritan ekintzak burutuko dira gauean. / Esta noche habrá acciones en 50 ciudades del mundo.

New York, London, Delhi, Madril, Donostia, Dublin, Manchester, Brusela, Oslo…  / Nueva York, Londres, Nueva Delhi, Madrid, Donostia, Dublín, Manchester, Bruselas, Oslo…

Asmoa, 50.000 pertsona elkartzea da eta baita dirua biltzea  50.000 dolar. /  El objetivo es reunir a  50.000 personas y recaudar 50.000.000 dólares para la causa.

 

 

 

 

*Gaur, abenduaren 7an, Etxegabeziaren Nazioarteko Eguna ospatzen da eta Donostian  SOS ARRAZAKERIAk, ARRATSek eta HIRITARRON HARRERA SAREAk,  ekitaldiak antolatu dituzte. Elkarteen arabera,  400 pertsona bizi dira Gipuzkoan kale gorrian. “Lehentasunak aldatzea eskatzen dugu, eta behar diren baliabideak erabilgarri jar daitezela”.  Horretarako, agerraldi batera deitzen gaitu hiritarrak, gaur larunbata, 19:00etan, Foru Aldundiaren aurrean. Agerraldi horren ondoren, kanpaldia egingo da, eta hartara bat egingo da nazioarteko ekinbidearekin, ekintza horixe bultzatzen baitu mundu osoko hainbat hiritan.

 

 

 

 

 

*Elkarteek diote “gure erakundeek dituzten aurrekontuekin, onar al daiteke ez aurre egitea ehunka lagun horien egoera larri-larriari, kalean bizitzeari? Eusko Jaurlaritza, 11.774 milioi; Foru Aldundia, 915 milioi; Donostiako Udala, 432 milioi. “Baliabiderik ez da falta, baina lehentasunak zein dira? Lehentasunak aldatzea eskatzen dugu, eta behar diren baliabideak erabilgarri jar daitezela”. 

 

 

 

 

 

*Caritasek Euskadiko pobreziaz argitaratu berri zuen FOESSA txostena (hemen zintzilikatu genizuen) aipatzen digute ” Foessa txosteneko datuak, izugarriak dira: 334.000 lagun gizartetik baztertuta, eta horietatik 90.000 bazterrik baztertuenean, hots, gizarte kanporatua delako horretan. Horrekin batera, Autonomia Erkidego hau Espainian desberdintasun handienak dituztenen artean dago”.

 

 

 

 

 

 

 

HOY ES EL DÍA MUNDIAL DEL SINHOGARISMO,VARIAS ASOCIACIONES DENUNCIAN LA SITUACIÓN Y NOS PROPONEN PASAR LA NOCHE EN LA  CALLE

 

Sintecho

SOS Arrazakeria/Racismo, Pello Ayerbe;  Arrats, JM Larrañaga; eta/ y HiritarronHaera Sarea/ Red Ciudadana de Acogida, Itxaso Agirre
Argazkia/Foto: Naiz-J.C.Ruiz
Denbora gehiegi ematen duela Administrazioak kalean bizi denari aterpe emateko, eta denbora horretan kalean daudenek fisikoki okerrera  egiten dute;  batzuetan pertsona berreskura ezinarte. / Han alertado de «los tiempos» que maneja la Administración para atender a estas personas. «Una persona puede pasar un año o un año y medio en la calle mientras espera que le concedan» una plaza, un tiempo en el que se puede producir un deterioro «físico» que es «muy difícil de recuperar».

 

 

 

 

 

 

 

 

*Hoy  7 de diciembre, es el Día Mundial del Sinhogarismo y SOS RACISMO, ARRATS y la RED DE ACOGIDA CIUDADANA han organizado actos en Donostia.  Según datos de estas asociaciones,  es un colectivo que alcanza las 400 personas en Gipuzkoa. Reclaman un cambio en las prioridades y que se habiliten los recursos necesarios. Por ello, hoy sábado 7 de diciembre, a las 19:00 horas, ante la Diputación Foral. A continuación seguirá una acampada, sumándonos así a la iniciativa internacional que promueve la misma acción en numerosas ciudades de todo el mundo.

 

 

 

 

 

*Las asociaciones aseguran que las instituciones vascas aportan dinero para ayudar en el problema: “Gobierno Vasco, 11.774 millones; Diputación Foral, 915 millones; Ayuntamiento de Donostia, 432 millones. Recursos existen, entonces ¿cuáles son las prioridades? Reclamamos un cambio en las prioridades y que se habiliten los recursos necesarios”.

 

 

 

 

 

 

*Destacan el informe FOESSA de CARITAS Gipuzkoaque se presentó y del que informamos aquí hace pocos días ( os colgamos  el informe aquí) : 334.000 personas en exclusión social, de las que 90.000 están en exclusión extrema, lo que denominan, la sociedad expulsada. Al tiempo que, según ese informe, la Comunidad Autónoma se encuentra entre las más desiguales de España.

 

 

 

 

 

 

SOS Arrazakeria Gipuzkoa/ ARRATS eta HIRITARRON HARRERA SAREAren mezua:

 

 

 

SOS Arrazakeriak, Arrats Hiritarron Harrera Sareak Donostiako udalari, joan den asteartean, jangela sozial bat jarri eta aurrekontuko atal berezi bat  etxerik gabekoak atenditzeko eskaini dezan eskatu zuten.

“Kaleak ez luke izan behar inorentzat etxe. Berdin dio zein jatorri, arraza, erlijio edo koloretakoa den. Ezta inorentzat ere. Etxerik gabeko pertsonak ez ditugu ikusi ere egiten, hain daude hurbil. Baina ehunka dira gure kaleetan lo egiten dutenak. Asko eta asko gazteak dira, gure seme-alaba nerabeak bezala. Eta ez dute aukerarik bizitzan. Ezta batere. Ez diegu ematen. Ez guk geure aurreiritziez, ez erakundeek beren burokraziaz, ez eurek ere bere buruari, galdua baitute fedea funtzionatzen ez duen sistema honetan. Eta ez… ez dago lekurik aterpetxeetan. Eta dagoenean, oso denboraldi mugaturako izan ohi da. Eta aterpean lo egiten badute, frontoi baten sabaipean-edo, ageriko lekuren batean lo egitea bururatzen bazaie, kalean dabilen norbaiten ikusmira itsusituko luketela-eta, bota egiten dituzte handik. Berriro diogu. Kaleak ez luke izan behar etxe inorentzat.

 

Eta gosea. Kalean gosea baitabil. Ez dago udal jangelarik egunero gutxieneko hori jatea bermatzen duenik. Eta hotza. Imajina al dezakegu zelako hotza egiten duen egunotan kalean? Kalean, goseak, hotzez, berotzen ahaleginduz. Lapurretan egingo ez dieten edo mantak kenduko ez dizkieten esperantzan.

 

 

Resultado de imagen de fotos día sin hogarismo

Hori hemen gertatzen da, gure kaleetan./ Esto pasa, aquí, en nuestras calles.

 

 

 

Caritasek Euskadiko pobreziaz argitaratu berri dituen datuak, Foessa txostenekoak, izugarriak dira: 334.000 lagun gizartetik baztertuta, eta horietatik 90.000 bazterrik baztertuenean, hots, gizarte kanporatua delako horretan. Horrekin batera, Autonomia Erkidego hau Espainian desberdintasun handienak dituztenen artean dago, hau da, gizartetik baztertutako populazioa gero eta urrunduago dago beste populaziotik. Eta Euskal Herrian, gizartetik baztertutako hamar lagunetik bat baizik ez da etorkina, EBtik kanpokoa.

 

Gure erakundeek dituzten aurrekontuekin, onar al daiteke ez aurre egitea ehunka lagun horien egoera larri-larriari, kalean bizitzeari? Eusko Jaurlaritza, 11.774 milioi; Foru Aldundia, 915 milioi; Donostiako Udala, 432 milioi. Baliabiderik ez da falta, baina lehentasunak zein dira?

Lehentasunak aldatzea eskatzen dugu, eta behar diren baliabideak erabilgarri jar daitezela. Horretarako, agerraldi batera deitzen diegu hiritarrei, abenduaren 7an, larunbata, 19:00etan, Foru Aldundiaren aurrean. Agerraldi horren ondoren, kanpaldia egingo da, eta hartara bat egingo dugu nazioarteko ekinbidearekin, ekintza horixe bultzatzen baitu mundu osoko hainbat hiritan.

 

Resultado de imagen de fotos día sin hogarismo

NAHI IZANEZ GERO, BADAGO KONPONBIDERIK ETXEGABEZIARENTZAT

Elkarretaratzea: abenduaren 7an, larunbata. 19:00etan, Foru Aldundiaren aurrean.
Kanpaldia: 20:00etan

Concentración: sábado 7 de diciembre, a las 19:00 horas, ante la Diputación Foral.
Acampada a las 20:00 horas

Red Ciudadana de Acogida / Arrats / SOS Racismo

 

 

 

MENSAJE DE SOS RACISMO GIPUZKOA, ARRATS y la RED CIUDADANA DE ACOGIDA:

 

 

Las asociaciones SOS Racismo, Arrats y Red Ciudadana de Acogida han reclamado este pasado martes al Ayuntamiento de Donostia que habilite un comedor social en la ciudad y que los presupuestos municipales incluyan una partida «específica» para atender a las personas sin hogar.

“La calle no debería ser el hogar de nadie. No importa su procedencia, ni su raza, religión o color. De nadie. Las personas sin hogar están tan cerca que ni las vemos. Pero son varios cientos las personas que duermen en nuestras calles. Muchas de ellas jóvenes, como nuestros hijos e hijas adolescentes. Y no tienen una oportunidad en la vida. Ninguna. No se la damos. Ni nosotras ni nosotros con nuestros prejuicios, ni las instituciones con su burocracia, ni ellas y ellos mismos pues han perdido la fe en un sistema que no funciona. Y no… no hay sitio en los albergues. Y cuando lo hay es por un tiempo muy limitado. Y, si duermen bajo un aterpe, bajo el techado de un frontón, si se les ocurre dormir en algún lugar visible, que contamine la visión de algún viandante, son desalojados. Lo repetimos. La calle no debería ser el hogar de nadie.

 

Y el hambre. Porque en la calle se pasa hambre. No hay un comedor municipal que garantice ese mínimo de comer todos los días. Y el frío. ¿Podemos imaginarnos el frío que hace estos días en la calle? En la calle, con hambre, con frío, intentando entrar en calor. Esperando que no les roben o les quiten las mantas. Esto pasa, aquí, en nuestras calles”.

Las cifras que acaba de publicar Caritas, del Informe Foessa, sobre la pobreza en Euskadi son escalofriantes: 334.000 personas en exclusión social, de las que 90.000 están en exclusión extrema, lo que denominan, la sociedad expulsada. Al tiempo que, según ese informe, la Comunidad Autónoma se encuentra entre las más desiguales de España, esto es, que la población en exclusión social tiende a estar cada vez más alejada del conjunto de la población. Y sólo una de cada diez personas en la exclusión social es inmigrante de fuera de la UE en el País Vasco.

 

¿Se puede aceptar que con los presupuestos que manejan las instituciones no se pueda hacer frente a la situación extrema de esos cientos de personas en situación de calle? Gobierno Vasco, 11.774 millones; Diputación Foral, 915 millones; Ayuntamiento de Donostia, 432 millones. Recursos existen, entonces, ¿cuáles son las prioridades?

Reclamamos un cambio en las prioridades y que se habiliten los recursos necesarios. Para ello, convocamos a la ciudadanía a una concentración, el próximo sábado 7 de diciembre, a las 19:00 horas, ante la Diputación Foral. A dicha concentración seguirá una acampada, sumándonos así a la iniciativa internacional que promueve la misma acción en numerosas ciudades de todo el mundo”.

 

Resultado de imagen de fotos día sin hogarismo

Etxegabekoen feminitzatzea ematen ari da. / Se está dando la feminización de los-as sintecho.

Imagen relacionada

“Aterpetxeetan ez dago lekurik” , salatu dute SOS ARRAZAKERIA GIPUZKOAK, ARRATS, HIRITARRON HARRERA SAREAk.

“No hay sitio en los albergues”, denuncian SOS RACISMO GIPUZKOA, ARRATS, RED CIUDADANA DE ACOGIDA.

Resultado de imagen de fotos día sin hogarismo

NAHI IZANEZ GERO, BADAGO KONPONBIDERIK ETXEGABEZIARENTZAT

PORQUE, SI SE QUIERE, HAY SOLUCIÓN AL SINHOGARISMO

Kontzentrazioa: abenduaren 7an, larunbata. 19:00etan, Foru Aldundiaren aurrean.
Kanpaldia: 20:00etan

Concentración: sábado 7 de diciembre, a las 19:00 horas, ante la Diputación Foral.
Acampada a las 20:00 horas

Red Ciudadana de Acogida / Arrats / SOS Racismo

 

BIZIPOZA ELKARTEAK “GURE BIZIPOZA GUZTIONA DA” DOKUWEB ETA DOKUMENTALA, BIHAR AURKEZTUKO DU DURANGOKO AZOKAN

 

 

 

“GURE BIZIPOZA GUZTIONA DA” dokuweb-a eta  dokumental hunkigarri hau, bihar  Durangoko  Azokan aurkeztuko dira.

El docuweb y este entrañable documental”GURE BIZIPOZA GUZTIONA DA” se presentarán en la Feria de Durango mañana

 

Durangoko azoak, egitaraua / Feria de Durango,programación

*Gerturatu zaite, gonbidatuta zaude. “Gure Bizipoza, guztiona” dokuweb eta dokumentalaren aurkezpena ere burutuko dute Azokako Areto Nagusian, abenduaren 7an eguerdiko 12:30ean.

 

 

 

 

MAÑANA LA ASOCIACIÓN BIZIPOZA PRESENTA EN LA FERIA DE DURANGO SU DOCUWEB “GURE BIZIPOZA GUZTIONA”

 

10

Bizipoza 2019

 

 

 

*Acércate, estas invitado-a. la presentación será el 7 de diciembre en el salón principal de la Feria de Durango a las 12:30h.

“Durangoko aurkezpenean egon nahi baduzue, hortxe dituzue data eta tokia” adierazi digute Bizipoza elkarteko gure lagun eta bazkideek. Gonbidapena zabala egin nahi dute ohar honekin.  Bizipoza Elkarteak Irrien Lagunak-ekin konpartituko duten stand-ean izango dira.

 

 

 

“Si queréis estar en Durango, ya sabéis fechas y horario”, nos dicen desde Bizipoza Elkartea nuestros amigos-as y socios-as. Con este aviso nos hacen un invitación abierta. Además compartirán stand con Irrien Lagunak.

 

 

Bertan elkarteetako materiala salgai egongo da. Boluntario-kanpainarekin jarraituko dute bertan ere, eta Bizipozaren stand-ean BIZIPOZTEKO aukera izango da.

Pondrán material a la venta y se nombrarán voluntarios-as los que quieran.

 

 

 

Barne komunikazio, parte -hartzea eta zaintza  aztertu ute aurtengo jardunaldietan./Han estudiado como mejorar la  comunicación interna, la participación y el cuidado en sus jornadas de este año.

 

 

 

 

Bizipoza, 35 elkarte sozial ezberdinen taldea da. Bizipoza gizartegintza egitasmoa da: izaera bereziko gaiak lantzen dituzten haur eta familien ongizatea helburu duten elkarteei laguntza afektiboa eta materiala eskaintzea du xede.

 

 

 

Bizipoza, una red de 35 entides sociales que reciben apoyo efectivo y material aportadas a familias y niños-as con distintas problemáticas, siendo Bizipoza, una asociación de caracter social.

 

 

 

,#Bizipoza,,#DurangokoLiburuEtaDiskoAzoka,#FeriadelLibroyDiscodeDurango
,#IrrienLagunak,#Voluntariado,#Boluntariotza,#Bizipoztu
,#DurangokoAzoka,#FeriadeDurango,#GureBizipozaGuztionaDa,#BizipozaElkartea

NAZIOARTEKO ZEINU HIZKUNTZA ZINEMALDIA TOLOSAN OSPATUKO DA BI EGUN BARRU

 

Zien jaialdiaren aurkezpena zeinu hizkuntzean. /  Presentación del festival en lenguaje de signos.

 

 

 

Rozalen-ek, kontzertu inklusiboak eskaitzen dituen artistak, abestuko du.

 

Musika inklusiboa/Mezua gerturatuz

La puerta violeta, kanta ezaguna. Rozalen eta Beatriz zeinu hizkuntzan kantatuz/ Cantando en  lenguaje de signos la conocida canción de Rozalen y Beatriz, La puerta Violeta.

 

 

 

 

*Abenduaren 6an  eta 7an, Tolosako Leidor Zineman, Tolosako  Zeinu Hizkuntzaren X. Nazioarteko Zinemaldia ospatuko da, Gainditzen, Tolosaldea eta Goierriko Pertsona Gorren elkarteakekarrita.

 

 

 

 

 

*Rozalen eta bere zeinu interpreteak,  Beatriz-ek zinemaldiari amaiera emango diote, kontzertu inklusibo batekin. Eta ondoren gaueko hamarretan, afaria Tolosako Botarri jatetxean. Prezio bakarra: 15€, 2 egunetarako sarrera. Filmeetarako sarrerak salgaihttps://tickets.kutxabank.es/#/eu/detalle/LE061219@Janto_KB/LEHT

 

 

 

 

 

 

 DENTRO DE DOS DÍAS EN TOLOSA FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN LENGUAJE DE SIGNOS

 

Actuará Rozalén, la cantante que ofrece conciertos inclusivos

 

Música inclusiva/ Acercando el mensage

 

 

Zeinu Hizkuntzaren Nazioarteko Zinema  Jaialdia. /Festival Internacional de Cine de Lenguaje de Signos.
Rozalenek eta   Beatriz bere interpreteak, amaiera-ekitaldian abestuko dute Tolosan. /Rozalén y su intérprete Beatriz, estarán en la clausura en Tolosa.

 

 

 

 

 

 

*Los días 6 y 7 de diciembre en el Cine Leidor de Tolosa se celebra la Xª edición del Festival Internacional de Cine en Lenguaje de Signos de Tolosa, organizado por Gainditzen, la Asociación de Personas Sordas de Tolosaldea y Goierri.

 

 

 

 

*La cantante Rozalén y su intérprete de signos Beatriz clausurarán la edición con un concierto inclusivo. Después, a las  22:00h, se celebrará una cena en el restaurante Botarri de Tolosa. Precio único: 15€, entrada para los dos días. Venta de entradas para las pelishttps://tickets.kutxabank.es/#/eu/detalle/LE061219@Janto_KB/LEHT 

 

 

 

 

ZEINU HIZKUNTZAN ABESTU: ROZALEN eta BEATRIZ

 

 

 

Zeinu hizkuntza poetikoa erabiltzen du Rozalen abeslariak bere kontzertuetan. Sensibilizazio hau eduki duen abeslari bakarrenetakoa da. Ikus erantsi dizkizuegun bi bideoak. Bere abesti ezagunena Puerta Violeta da, eta grabatu duena azkena Girasoles, abesti alai eta indartsua.  Seguruenik Tolosan abestuko ditu, Beatriz zeinu interpetearekin.

 

 

 

 

CANTAR EN LENGUAJE DE SIGNOS: ROZALÉN y BEATRIZ

 

 

La cantante Rozalén utiliza el lenguaje de signos poético en todos sus conciertos.  Una de las pocas cantantes con esa sensibilidad. Os incluimos dos videos de sus canciones: una de la más  famosas es La Puerta violeta, y la última que ha grabado Girasoles.  Seguro que las interpreta junto con su interprete  de signos Beatriz.

 

 

 

ZINEMALDIAren EGITARAUA HEMEN

AQUÍ  PROGRAMACIÓN DEL FESTIVAL

 

 

 

No hay ninguna descripción de la foto disponible.

 

Girasoles akustikoa abestuz ; Rozalen-en azken diskotik/ Rozalén cantando en acústico Girasoles, de su último disco

Resultado de imagen de fotos rozalen beatriz itnerprete

 

 

GIPUZKOA SOLIDARIOAREN AGENDA SOLIDARIOA: Abenduaren 8ra arte

ZURE AISIALDIRAKO EGIN PLAN SOLIDARIO BAT.

IKUSI AGENDA HEMEN

 

 

 

*Egun hauetan, ABENDUAREN 8ra arte, ekitaldi hauek jaso ditugu. HURKOA FUNDAZIOAK bakardadea arrisku-faktore gisara aztertuko du hitzaldi irekian. Guk, GIPUZKOA SOLIDARIOAk  eta GURUTZE GORRIAK,  jostailuak jasoko ditugu haur guztiek Gabonetan jostailuak eduki ditzaten. Gehiago bada, Keinu Hizkuntzen Nazioarteko X. Zine Jaialdia ospatuko da Tolosan, ROZALEN abeslaria eta haren interpretearekin!  Eta “DOLUAREN BIDETIK” BIZIPEN TAILERRAREN 15. edizioa egingo dute Arantzazun.  Denboraz lasai bazabiltza, merezi du GIPUZKOAKO KIROL EGOKITUEN ELKARTEAk desgaitasuna kirola egiteko traba ez dela frogatuko digun “Kirolaz haratago” erakusketa ederrera ikustera joatea,  Zumarragan du igandera arte.

 

 

 

*Gainera,  EUREKA ZIENTZIA MUSEOAK ZINE INKLUSIBO saioa edukiko du igandean, bere planetarioan: PLANETARIO URDINA. Baina  bada gehiago ere…

 

 

*Ekitaldion antolatzaileak edo jasoleak talde hauek dira: GIPUZKOAKO GURUTZE GORRIA, GIPUZKOA SOLIDARIOA, DYA GIPUZKOA, GIPUZKOAKO KIROL EGOKITUEN FEDERAZIOA, HURKOA FUNDAZIOA, CARITAS, AFAGI, EUREKA ZIENTZIA MUSEOA,  BIDEGIN,GAINDITZEN, AGIAC   … etab. Ikusi agenda HEMEN.

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA SOLIDARIA DE GIPUZKOA

SOLIDARIOA:

Hasta el 8 de Diciembre

 

HAZ UN PLAN SOLIDARIO PARA TU TIEMPO DE OCIO

CONSULTA AQUÍ LA AGENDA

 

 

*Estos días, hasta al  de 8 de DICIEMBRE, tenemos las siguientes actividades solidarias: La FUNDACIÓN  HURKOA organiza un diálogo en torno a la soledad y su influencia como factor de riesgo en el envejecimiento de las personas. Y  nosotros-as , GIPUZKOA SOLIDARIOA  junto a CRUZ ROJA, vamos  a recoger juguetes, para que estas Navidades ningún niño o niña no se quede sin juguetes. Hay más: se celebra el X Festival de Cine de Lenguaje de Signos en Tolosa, ¡con la participación de la cantante ROZALENy su intérprete! Y hay TALLER VIVENCIAL ,”POR EL CAMINO DEL DUELO” 15ª edición en Aranzazu . Si puedes, merece la pena ir a  ver la magnífica exposición “Mas Allá del deporte” de la FEDERACIÓN DE DEPORTE ADAPTADO que tiene abierta, haata el domingo, en  Zumarraga la  exposición sobre la discapacidad, y que está no puede ser obstáculo para la practica deportiva.

 

 

 

*Además, hay PLANETARIO azúl, sesión de cine inclusivo en el mismísimo planetario del MUSEO DE LA CIENCIA EUREKA!. Pero hay más…

 

 

 

*Las actividades las reciben o  están promovidas desde estas asociaciones solidarias:  CRUZ ROJA DE GIPUZKOA, GIPUZKOA SOLIDARIOA, DYA GIPUZKOA, FEDERACIÓN DE DEPORTE ADAPTADO DE GIPUZKOA, FUNDACIÓN HURKOA, CARITAS, AFAGI, EUREKA! MUSEO DE LA CIENCIA, BIDEGIN, GAINDITZEN, AGIAC   … etc. Entra y consúltalo AQUÍ.

 

 

 

 

ERNE/ ATENTOS-AS

 

Laguntzak Ayudas 2020

GOGORATU: Laguntzak  aurkezteko azken eguna abenduaren 9koa izango da, 14:00etan. / RECUERDA: El plazo para la solicitud de ayudas finaliza ya, es hasta el 9 de diciembre  a las 14:00 horas.

 

 

 

 

Aniztasun funtzionala duten pertsonei bereziki zuzendutako zinema inmertsiboko saioak.

Sesiones de cine inmersivo orientadas especialmente a personas con diversidad funcional.

Abenduak 8, igandea, 11:30ean, erdaraz:  Buruz behera ibiltzen zen neska (2D) ingurua modu desberdin batez ikusten duen neska bati buruzko filma.

Domingo 8 de diciembre, 11h30m en castellano. La niña que sabía caminar al revés (2D), una película sobre la mirada diferente de una niña hacia el mundo.

Eureka PlanetarioUrdina

 

 

descarga 1

La imagen puede contener: 2 personas, personas sonriendo

Sergio Fernandez, kirolaria /deportista

Desgaitasuna ez da oztopo kirola egiteko/ La discapacidad no es barrera para la práctica deportiva

La imagen puede contener: 2 personas, personas sentadas

Amagoia Arrieta, kirolaria /deportista

Lagun zaitzake. Doluari buruzko  3 egunetako tailerra. / Puede ayudarte. Taller de 3 días sobre el duelo.

DYA Ikastaroak. /Cursos DYA.

Resultado de imagen de fotos rozalen beatriz itnerprete

Zeinu Hizkuntzen Nazioarteko Zine  Jaialdia. /Festival Internaional de Cine de Lenguaje de Signos.

Rozalen eta bere  Beatriz interpretea, amaira ekitaldian abesten Tolosan egongo dira. /Rozalen y su intérprete Beatriz, estarán en la clausura en Tolosa.

 

 

SOS ARRAZAKERIA GIPUZKOAK ANIZTASUNAREN GALA JENDETSUA EGIN ZUEN

La imagen puede contener: una o varias personas, multitud e interior

 

*Atzo ospatu zen  Gipuzkoa Solidarioaren X. Gala/ X Gala de Gipuzkoa Solidarioa, eta Bizilagunak 2019 Sariak,  eta Hernaniko Orona egoitzetan. Eta datozen egunetarako hitzaldiak antolatu dira: FEMINISMOA ETA ARRAZAKERIA eta MIGRAZIO KRISIA EDO EUROPAKO KRISIA? ASILO ETA MUGA ESKUBIDEA. Ikusi beherago.

 

 

 

 

 

Gala jendez gainezka zegoen, ia  300 gonbidaturekin: migranteen eskubideak eta euren integrazioa bultzatzen duten  elkarte eta pertsonei omenaldia izan zen.  Era honetara, amaiera eman zioten  BIZILAGUNAK 2019 kanpainari, non bertako eta atzerritar jatorriko bizilagunek elkarrekin bazkaltzen duten. GIPUZKOA SOLIDARIOAREN X. EDIZIOA GALAN,  Bizilagunaken bizitako esperientziak elkarbanatu eta gizarte aniztasuna aldarrikatu ziren.

 

 

 

 

 

 

SOS RACISMO CELEBRÓ CON GRAN PARTICIPACIÓN, SU GALA DE LA DIVERSIDAD

 

La imagen puede contener: 7 personas, personas de pie y calzado

SOS ARRAZAKERIAren X. Gipuzkoa Solidarioa Gala, Bizilagunak sariak 2019. / X gala de Gipuzkoa Solidarioa de SOS RACISMO, Premios Bizilagunak 2019.

 

 

 

 

 

*Ayer se celebró  la X gala de Gipuzkoa Solidarioa y los Premios Bizilagunak 2019, en la sede de Orona en Hernani. Y para los próximso dóas hay más actos como charla sobre FEMINISMO Y RACISMO y  ¿CRISIS MIGRATORIA O CRISIS DE EUROPA? DERECHO DE ASILO Y FRONTERA. Mira más abajo.

 

 

 

 

 

La gala según SOS RACISMO GIPUZKOA estaba a rebosar, con más de 300 invitados. Se ha querido rendir un merecido homenaje a todas aquellas personas y entidades que trabajan incansablemente defendiendo los derechos de las personas migrantes y su plena integración en una sociedad. De esta manera también se dio fin a la campaña BIZILAGUNAK 2019, donde vecinos autóctonos y migrantes se juntan para comer. En la Gala se reencontraron, para compartir la experiencia vivida en #Bizilagunak2019 y, poner de manifiesto,  la oportunidad de enriquecimiento que supone una sociedad diversa.

 

 

 

 

 

 

 SOS ARRAZAKERIA Hizketaldiak Donostian

 Charlas SOS RACISMO Donostia

 

Abenduak 2 – 18:30: FEMINISMOA ETA ARRAZAKERIA.

2 diciembre – 18:30: FEMINISMO Y RACISMO.

Abenduak 18 – 18:30: MIGRAZIO KRISIA EDO EUROPAKO KRISIA? ASILO ETA MUGA ESKUBIDEA.

18 Diciembre – 18:30: ¿CRISIS MIGRATORIA O CRISIS DE EUROPA? DERECHO DE ASILO Y FRONTERA?

 

 

 

 

 

Abenduak 2 – 18:30: FEMINISMOA ETA ARRAZAKERIA.

IRANTZU VARELA. Kazetari feminista.

MAYA AMRAE. Munduko Emakumeak Babel Elkarteko partaidea. Testuinguru islamiarretako berdintasunaren aldeko mugimenduetan aditua.

Emakumeen Etxean. Okendo Kalea, 9 – Donostia.

______________________________________________________________

Abenduak 18 – 18:30: MIGRAZIO KRISIA EDO EUROPAKO KRISIA? ASILO ETA MUGA ESKUBIDEA

PATRICIA BÁRCENA GARCÍA. Cear-Euskadi elkarteko zuzendaria.

IKER BARBERO. UPV-EHU. UPV/EHU. Administrazio zuzenbidea, Konstituzio zuzenbidea eta Zuzenbidearen filosofia ataletako irakasle agregatua.

Museo San Telmo. Plaza Zuloaga, 1 – Donostia.

 

2 diciembre – 18:30: FEMINISMO Y RACISMO.

IRANTZU VARELA. Periodista feminista.

MAYA AMRAE. Integrante de la Asociación Munduko Emakumeak Babel. Especialista en movimientos por la igualdad en contextos islámicos.

Emakumeen Etxean. Okendo Kalea, 9 – Donostia.

______________________________________________________________

18 Diciembre – 18:30: ¿CRISIS MIGRATORIA O CRISIS DE EUROPA? DERECHO DE ASILO Y FRONTERA

PATRICIA BÁRCENA GARCÍA. Directora de la asociación CEAR-Euskadi.

IKER BARBERO. UPV-EHU. Profesor Agregado del Departamento de Derecho Administrativo, Constitucional y Filosofía de Derecho.

Museo San Telmo. Plaza Zuloaga, 1 – Donostia.

 

 

 

Gogoratu, urte osoan ere egin daiteke BIZILAGUNAK egitasmoa. /  Recueda, también puedes practicar durante todo el año el programa BIZILAGUNAK.

 

La imagen puede contener: 3 personas

La imagen puede contener: 4 personas

La imagen puede contener: una o varias personas, multitud y texto

HIESAren AURKAKO NAZIOARTEKO EGUNA, BADATOR

 

Imagen relacionada

La imagen puede contener: texto

 

 

 

 

*2018an,  770.000 pertsona hil ziren munduan gaixotasun honekin zerikusia zuten gaitzekin. Asko dago egiteko oraindik, esfortzu gehiago egin eta gaixotasuna sendatzeko.

 

 

 

 

*Eusko Jaurlaritzaren datuen arabera,  Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, %44 areagotu dira sexu transmisiozko infekzio-kasuak; eta %25, GIBarenak. Horregatik, Osasun Sailak kontzientziazio kanpainen garrantzia azpimarratzen du.

 

 

 

 

*Igandean, abenduak 1, urtero bezala,  GIB /HIESaren aurkako Nazioarteko Eguna ospatuko da. Gehitu, Harri Beltza, EHGAM eta ACASGI elkarteekin batera eguneko ekintzak antolatuko dituzte. Aurten egitaraua azpian duzuen hurrengo hau da:

 

 

 

 

 

 

 

LLEGA EL DÍA INTERNACIONAL DE LAL UCHA CONTRA EL VIH/SIDA

Resultado de imagen de fotos sida

 

 

*En 2018, 770.000 personas murieron en todo el mundo por causas relacionadas con la enfermedad. Urge un esfuerzo global por detectarlo antes y tratarlo mejor.

 

 

 

 

*Según datos del Gobierno Vasco,  en Alava, Bizkaia y Gipuzkoa ha aumentado las enfermedades de transmisión sexual un 44 %; y el SIDA, un %25.  Por ello, el departamento de  Salud del GV resalta la importancia de las  campañas de concienciación.

 

 

 

 

*Como todos los años,  el domingo, 1 de diciembre, es el Día Internacional de la lucha contra el VIH/Sida. Gehitu Elkartea,  las asociaciones Harri Beltza, EHGAM y ACASGI, organizan las actividades del día. Este año el programa es el siguiente:

 

 

 

 

EGITARAUA EKITALDIAK DONOSTIAN:

ACTOS DE PROGRAMACIÓN EN DONOSTIA:

 

 

Igandea, ABENDUAK 1:

11:00etatik 12:30ak arte, mahai informatiboak Egiako lurrazpiko pasabidean.
13:00etan, Tabakalerako plazan ongi etorria eta aurkezpena elkarteen partetik eta dantzaldia: dantza klasikoa eta euskal dantzak.
13:30etan, Teresa de Calcuta plazara mugitu.
13:45ean, Manifestua irakurri eta loreak jarriko dira.

 

En memoria de los muertos por el sida/

Plaza ,Teresa de Calcuta, plaza

 

 

Domingo, 1 de DICIEMBRE:

Desde las 11:00 hasta las 12:30 mesas informativas en el paso subterráneo de Egia.
A la 13:00, Bienvenida y presentación en la plaza de Tabakalera por parte de las asociaciones y baile: danza clásica y  danzas vascas.
A la 13:30, Moverse a la plaza Teresa de Calcuta.
A las 13:45, Lectura del manifiesto y colocación de flores.

Sexu infekzioen gorakadaz sentsibilizatzeko kanpainaren aurkezpen ekitaldia.

Kontzientziazio kanpainen garrantzia / Importancia de las campañas de concienciación
 Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan %44 areagotu direla sexu transmisiozko infekzio kasuak; eta %25, GIBarenak.
En Alava, Bizkaia y Gipuzkoa ha aumentado las enfermedades de transmisión sexual un 44 %; y el SIDA, %25.

 

Argazkia/ Retrato: John* y Jean*, MSF
Kabongako Ospitalea Kinshasa (Kongoko errepublika Demokarikoa)
Centro Hospitalario de Kabinda, en Kinshasa (República Democrática del Congo)

 

MUGARIK GABEKO MEDIKUAK (MGM-MSF) elkartearen arabera HIESaren aurkako programentzako diru-lagutnzek behera egin dute nazioratean, iaz 2018an, 1.000 milioi dolar gutxiago errenta ertaineko lurraldeetan, NBE-ONUren datuen arabera. Egun,  HIES-atuberkulosia eta  malaria heriotz-arrazoi nagusienak dira, krisi larrian dauden herrialdeetan.

 

MÉDICOS SIN FRONTERAS (MSF) denuncia que los fondos para los programas de VIH, tanto de donantes como de las propias naciones afectadas, disminuyeron en 2018, con una reducción de 1.000 millones de dólares en los países de ingresos medios y bajos, según cifras de la ONU. El VIH, la tuberculosis y la malaria están entre las principales causas de  mortalidad en países en situación de crisis humanitaria.

 

Hemeroteka /Hemeroteca:

 

Irakurri artikulua osorik  HEMEN./ Lean el artículo completo AQUÍ.

Irakurri, Erkidegoko HIES gaixotasuanren datu gorakadaren artikulua HEMEN.

 

 

 

Resultado de imagen de fotos plaza teresa calcuta sida

Kursaala eta Donostiako Udala, lazo gorriz argiztatuta  daude atzotik./ El Kursaal y el consistorio donostiarra están iluminados con lazo rojo, desde ayer.
Argazkia/Foto: DonostiTik

Resultado de imagen de fotos kursaal sida

 

Resultado de imagen de fotos sida

La imagen puede contener: texto

JARDUERA FISIKOA ETA AUTISMOARI BURUZKO JARDUNALDIA ARRATSALDEAN HONDARRIBIAN

 

 

*Gaur arratsaldean, Azaroak 30 (16:00etan), Hondarribiako Kultur Etxean, Gautenak eta Gipuzkoako Kirol Egokituen Federazioak antolatuta, “Jarduera fisikoa eta autismoa: Esku Hartzeko Jarraibideak” izeneko formakuntza-saioa egingo da.

 

 

 

 

 

*Eta, ‘KIROLAZ HARATAGO’ argazki-erakusketa irekita dute. Abenduaren 8ra arte ikusgai izango duzue erakusketa, Zumarraga Ospitaleko lehenengo solairuan. Bertan dauden argazkien bidez argi ikus daiteke desgaitasuna ez dela oztopo kirola egiterako garaian.

 

 

 

 

ACTIVIDA DEPORTIVA Y AUTISMO

ESTA TARDE EN HONDARRIBIA

 

Zer da autista izatea ? /Qué es ser autista?

No hay ninguna descripción de la foto disponible.

La imagen puede contener: 2 personas, personas sonriendo

 

 

*Esta tarde, 30 de noviembre (16:00), en Hondarribia, la Federación Gipuzkoana de Deporte Adaptado y Gautena, la Asociación Guipuzcoana de Autismo, han organizado la jornada “Actividad Física y Trastorno del Espectro del Autismo: Pautas de Intervención”.

 

 

 

 

*También la exposición  fotográfica ‘MÁS ALLÁ DEL DEPORTE’. Hasta el 8 de diciembre puede verse  en la primera planta del Hospital Zumarraga. En las fotos se puede  ver que la discapacidad no es barrera para la práctica deportiva.

 

#kirolegokitua #deporteadaptado #kirolazharatago #masalladeldeporte #ikusezinaikusarazten #visibilizandoloinvisible #gkef #fgda #osakidetza #zumarraga #gipuzkoa

La imagen puede contener: 2 personas, personas sonriendo

Sergio Fernandez kirolaria /deportista

 

 

 

 

Desgaitasuna ez da oztopo kirola egiteko:

La discapacidad no es barrera para la práctica deportiva:

 

 

 

 

*SERGIO FERNANDEZ:

 

Dordoka Kirol Klub-eko Sergio Fernandez Rios-ek  Slalom-a egiten du. CPISRA WORLD GAMES 2019 (Garun Paralisiaren Joko Olinpikoak)  Espainiako selekzioarekin jokatu du joan den urrian.

 

El slalomista del C.D. Dordoka, Sergio Fernandez Rios,  disputó este pasado octubre, con la selección española, los CPISRA WORLD GAMES 2019 (los Juegos Olímpicos de la Parálisis Cerebral).

Iaz, 2018an, proba hauetan txapelduna izan zen bai kronoaren aurkakoan baita banakako norgehiagokoan ere.

El pasado año, 2018,  se proclamó campeón, tanto de la prueba cronometrada como de la eliminación individual.

 

Zer izan da proba hau beretzat? ¿Qué ha significado esta prueba para él?

 

Sergio Fernandez : “Nazioarteko lehiaketa bat esfortzua, konpromezua eta gozamena da, gozamen izugarria ere bai.  Aspaldi slalom-ak nire aulkiarekin bat egitea eakrri zidan  Alkia eta ni bat gara. Beste kirolariekin lehian zaudenean, orduan harrapatzen nau sentsazio horrek. Orduan aulkiari eragin eta gozatzea besterik ez dago”.

 

 

Sergio Fernandez: “Competición internacional significa esfuerzo, compromiso y disfrute, mucho disfrute. Hace tiempo el slalom hizo que me fusionara con mi silla; sí, mi silla y yo somos uno, y es en ese momento, cuando compartes pabellón con otros deportistas, cuando esa sensación se apodera de mí. Entonces solo queda patalear y disfrutar.

 

 

 

 

A*MAGOIA ARRIETA:

 

La imagen puede contener: 2 personas, personas sentadas

Amagoia Arrieta

 

 

 

Zilarrezko domina irabazi zuen irailean, Amagoia Arrieta gipuzkoarrak, BC1 kategorian Txekiako Nymburk hirian jokatu zen Bisfed Boccia txapelketan. Puntu garrantzitsu bat 2020an Tokion egingo diren Paralinpiar Jokoetako sailkapenerako.

La guipuzcoana ganó este septiembre, la medalla de plata en la categoría BC1 en el Open Regional Bisfed de Boccia en Nymburk (República Checa). Un punto importante en el ranking clasificatorio para Tokio 2020. 

 

La imagen puede contener: 5 personas, personas sonriendo

Pilota Egokituaren Sari Nagusia
Gran Premio de Pelota Adaptada

La imagen puede contener: una persona

La imagen puede contener: una o varias personas

 Bera Bera Nazioarteko arte martzialen

XII. Txapelketa / XII Campeonato Internacional Bera Bera de artes marciales

 

 

 

 

Baina oinarizko kirola, egunerokoa, lehiaketatik kanpokoa ere bada aipagarria…

 

Pero el deporte base, el diario, el de fuera de competición,  también es de reseñar…

 

La imagen puede contener: 3 personas, personas sonriendo, personas de pie, montaña, niño(a), exterior, agua y naturaleza

La imagen puede contener: una o varias personas, exterior, agua y naturaleza

Surf egokitua egin da udara honetan / En verano se ha practicado surf adaptado

 

XIX. Josetxo Imaz memorialeko lasterketa/ XIX Memorial Josetxo Imaz-LAZKAO

‘Zure irrifarra, nire indarra’ ekimena /acto – GKEF/FGDA

 

La imagen puede contener: una o varias personas e interior

La imagen puede contener: 2 personas, personas sonriendo

 

La imagen puede contener: una persona, de pie

Informazioa, kontzientziazioa/ Información,concienciación.