HAUR MINBIZIAGATIK GAURKO EITB MARATOIRAKO “LAU TEILATU” BERTSIOAK HEMEN ENTZUN

Abenduaren 10a

 

 

Lau Teilaturen 1.100 bertsio solidario baino gehiago egin da

Egun osoan #dirua bilduko da 902 54 25 25 telefonoan eta baita #eitbeus-en ere.

 

 

“Helburua EiTB Maratoiarekin bat egitea da, haur minbiziaren ikerketaren alde dirua biltzea zein garrantzitsua den ohartarazteko”- EiTB

 

Legebitzarreko legebiltzarkide guztiek EiTB maratoi solidariorako ‘Lau Teilatu’ abestiare euren bertsioa  ere grabatu dute. / Todos los parlamentarios vascos han querido sumarse a la iniciativa solidaria de EiTB Maratoia y han grabado su propia versión de ‘Lau Teilatu’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUCHA AQUÍ LAS VERSIONES ” LAU TEILATU” POR  EL CÁNCER INFANTIL PARA EL EITB MARATOIA DE HOY

 

 

Se han grabado más de 1.100 versiones  solidarias de Lau Teilatu 1.100

 

 

Durante todo el día de hoy,  #dona llamando  902 54 25 25 teléfono y también en  #eitbeus2

“El objetivo es unirse al EiTB Maratoi, para que se proicie la investigación del cáncer infantil”- EiTB

 

 

‘Lau Teilatu’-Ukelelean bertsioa- Versión en ukelele

‘Lau Teilatu’ Zeinu hizkuntzan / En lenguaje de signos

 

Urnietatik Egape Dantz Taldeak ez du ‘Lau Teilatu’ abestu, dantzatu egin dute EiTB Maratoi 2019 solidariorako, haur minbiziaren aurkako babesa emanez,  / Desde Urnieta, Egape Dantz Taldea se ha sumado a EiTB Maratoia 2019 para apoyar la lucha contra el cáncer infantil; y no lo han cantado,  han bailado  ‘Lau Teilatu’.

 

Jasone eta/y Viola de ‘Lau Teilatu’

Euskal italiar bertsioa/ Versión italo-vasca

 

 

Urdaburu Mendizale Elkartea: versión de- ‘Lau Teilatu’- bertsioa.

Katxalin Bular Minbiziaren elkartea/La asociación Katxalin de Cáncer de mama

 ‘Lau Teilatu’

 

EiTB MARATOIA

 

‘Lau Teilatu’ -Zumarragako La Salle ikastetxea / Colegio La Salle de Zumarraga

 

 

‘Lau Teilatu’ -Hotel de Londres y de Inglaterra

Gasteizko Erizaintza Eskola-EHU / Estudiantes de Escuela Universitaria de Enfermería de Vitoria-Gasteiz

 

EiTB MARATOIA

HURKOAk BAKARDADETIK, MENPEKOTASUNETIK ETA HAUSKORTASUNETIK BABESTEN GAITU

 

Diálogo sobre la soledad

 

*Bihar asteartea, abenduaren 3an, Hurkoak elkarrizketa-ekitaldi bat antolatu du bakardadearen  eta berak arrisku-faktore gisa, bereziki zahartze-prozesuan, duen eraginaren inguruan, Ekitaldia, arratsaldeko 18:30ean  izango da, Irungo Palmera Montero Gunean. Sarrera doakoa da, aforoa bete arte. Saioan zehar, gainera, esker-aitorpen bat egingo zaio María Teresa Olazabal Zabaletari, Irunen Hurkoari eman dion laguntzagatik.

 

 

 

 

*EZAGUTU  HURKOA:  Gipuzkoan hauskortasun-, mendekotasun- edo babesgabetasun-egoeran dauden eta buru-gaixotasunak dituzten pertsonei eta/edo adinekoei arreta eta tutoretza emateko, eta pertsona horiek defendatzeko sortu zen. Segi irakurtzen, reportajea.

 

 

 

 

 

 

 

HURKOA PROGIÉNDONOS DE LA SOLEDAD,LA FRAGILIDAD Y LA DEPENDENCIA

 

Portada Revista-Memoria 2018

Azken aldizkariaren orrialdeetan, Hurkoak azken hilabeteetan eginiko jarduera garrantzitsuenetariko batzuk jasotzen dira./A lo largo de las páginas de esta, su última revista, se recorren algunas de las actividades más importantes desarrolladas por Hurkoa en los últimos meses.

 

 

 

 

*Mañana martes,  3 de diciembre, Hurkoa organiza un diálogo en torno a la soledad y su influencia como factor de riesgo en el envejecimiento de las personas. Será a las 18,30 horas en el Espacio Palmera Montero de Irun. La entrada es libre hasta completar el aforo.Se realizará además un reconocimiento público a María Teresa Olazabal Zabaleta, por su apoyo a la actividad de Hurkoa en Irún.

 

 

 

 

*CONÓCE HURKOA:  Se ocupa de la atención, defensa y tutela, en el territorio de Gipuzkoa, de personas mayores y/o con enfermedad mental en situación de fragilidad, dependencia o desprotección. Sigue leyendo el reportaje.

 

 

 

 

 

 

Ekitaldikoa,  José Félix Martí Masso, Aubixa Fundazioko presidentearen eta, Blanca Morera psikiatra, bioetikan adituaren arteko elkarrizketa irekia izango da.

Bakoitzaren ikuspegi eta esperientziatik, biak adituak baitira, bakardadeak egoera horretan  bizi diren pertsonen zahartzaroan dituen ondorioez arituko dira.

 

 

El encuentro tendrá un formato de diálogo abierto entre el neurólogo José Félix Martí Massó, presidente de la Fundación Aubixa, y la psiquiatra Blanca Morera, experta en bioética. Desde sus respectivas perspectivas y experiencias, ambos expertos conversarán en torno a las diferentes consecuencias que tienen las situaciones de soledad en el envejecimiento de las personas desde muy diversos puntos de vista.

Gainera, esker-aitorpena egingo zaio María Teresa Olazabal Zabaletari, Irunen Hurkoari eman dion laguntzagatik.

 

En el transcurso del encuentro, se realizará además un reconocimiento público a María Teresa Olazabal Zabaleta, por su apoyo a la actividad de Hurkoa en Irún.

 

EZAGUTU HURKOA/CONOCE HURKOA:

 

 

 

Euren egitekoa da hauskortasun-, mendekotasun- edo babesgabetasun-egoeran dauden adineko pertsonei edo gaixotasun mentalak dituztenei arreta ematea, haiek zaintzea eta haien eskubideak defendatzea.

Su tarea esatender, tutelar y defender los derechos de personas mayores o con enfermedad mental en situación de fragilidad, dependencia o desprotección.

 

Irabazi-asmorik gabeko erakunde bat gara, 1990. urtean sortua Donostiako Elizbarrutiko Caritasen ekimenez.  Iaz 554 Tutoretza-alorrean dituzte, 148 Eguneko zentroetan eta 94 Hauskortasun egoeran atenditzen dituzte.

Son una organización sin ánimo de lucro, creada por iniciativa de Cáritas Diocesana de San Sebastián en el año 1990. Atienden a  554 personas en el Área Tutelar, hay 148 personas en el Centro de día y 94 en Atención a la fragilida.

 

 

 

 

ZERBITZUAK/SERVICIOS:

 

 

 

Arreta-tutelarra:

 

Narriadura kognitiboa, gaixotasun bat edo arrisku-egoera bat dela-eta modu autonomoan jokatzeko gaitasuna galdu duten pertsonen babes pertsonala eta ondarearen babesa bermatzen dituen funtzio soziala da tutoretza.

Hurkoan aholku ematen zaie informazioa eta orientazioa nahi dituzten familiei, eta euren tutoretzapean dauden pertsonentzat ahalik eta babes- eta ongizate-mailarik handiena bermatzen diete.

 

Tutela:

La tutela es una función social, que asegura la protección personal y patrimonial de las personas que, por su deterioro cognitivo, enfermedad, o situación de riesgo, han perdido su capacidad de actuar de manera autónoma.

 

En Hurkoa asesoran a las familias que buscan información y orientación, y garantizan el mayor nivel de protección y bienestar para las personas que tuteladas.

Eguneko Zentroa:

“Nuestra Sra. de las Mercedes” Eguneko Zentroa erreferentzia da Gipuzkoan mendekotasun-egoeran dauden adineko pertsonen zaintzan,30 urte beteak ditu eta.

Arreta pertsonalizatua eskaintzen diete erabiltzaile bakoitzaren beharrei erantzuteko, eta bereziki zaintzen ditugu alderdi fisikoak, emozionalak, kognitiboak eta sozialak. Egoitzak Gipuzkoako Foru Aldundiarekin itundutako 62 plaza ditu.

Centro de Día:

El Centro de Día “Nuestra Sra. de las Mercedes” es un referente en el cuidado de personas mayores dependientes en Gipuzkoa. No en vano tiene más de 30 años de experiencia.

Proporcionan una atención personalizada para responder a las necesidades de cada usuario, cuidando especialmente los aspectos físicos, emocionales, cognitivos y sociales. El centro dispone de 62 plazas concertadas con la Diputación Foral de Gipuzkoa.

 

 

Hauskortasun-egoeran dauden pertsonentzako arreta:

 

 

Hurkoak hauskortasunari buruzko azterketa sakona egin du Hurkoak;  gizarte-ongizateko politiken esparruko erronka nagusietako bat delako.

Hauskortasun-sindromeari buruz egin diren azken ikerketek diote: zahartze-prozesu natural bat, pertsona kalteberatasun-egoeran eta narriadura kognitiboa eta, ondorioz, mendekotasuna izateko arrisku larrian jartzen duena dela. Azken finean, gora egiten ari da gaixotasun sakonen, erorketen, desgaitasunaren, eta gizarte- eta asistentzia-baldintzatzaileen aurreko kalteberatasuna.

Horregatik, ezinbestekoa da diagnostikoa eta esku-hartzea garaiz egitea; hala, adineko pertsonentzako arretaren ardatz nagusi bihurtzen da.

 

 

 

Atención a la fragilidad:

 

Hurkoa ha desarrollado un profundo estudio sobre la fragilidad, identificado como uno de los grandes desafíos en el marco de las políticas de bienestar social.

Los estudios actuales sobre el síndrome de fragilidad, lo plantean como un proceso de envejecimiento natural que sitúa a la persona en una situación de vulnerabilidad y en riesgo de desarrollar un grave deterioro funcional y la consiguiente dependencia. Aumenta la vulnerabilidad ante enfermedades agudas, caídas, discapacidad, condicionantes sociales y asistenciales.

Por ello, es fundamental su diagnóstico e intervención temprana, convirtiéndose, de este modo, en uno de los ejes principales dentro de la atención a las personas mayores.

 

Egin zaite boluntario Hurkoarekin. /Hazte voluntario-a con Hurkoa.

Beti aurkitu izan ditut laguntzen jarraitzeko arrazoiak; izan ere, ematen duzun laguntza txiki orok duen balioa ulertzen joaten zara.
Siempre he encontrado motivos para seguir ayudando, porque vas comprendiendo el valor que tiene cada pequeño apoyo que des.
JON ARIAS, VOLUNTARIO
Haien maitasun-adierazpenek, umore onak eta ondo pasatzeko jarrerak hunkitu egiten gaituzte.
Las muestras de cariño. su buen humor y su predisposición a pasarlo bien, es algo que nos emociona.
JUAN DE PEDRO, BOLUNTARIOA

Hurkoak eta Nagusilanek elkarlanerako hitzarmen bat sinatzea erabaki dute, bi erakundeen ahalmen eta gaitasunak ahalik eta gehien garatzeko, hauskortasun, mendekotasun edo ezgaitasuna duten pertsonak babesteko arloetan.
En este contexto, Hurkoa y Nagusilan han decidido suscribir un acuerdo de colaboración para desarrollar al máximo el potencial y las capacidades de ambas organizaciones,  en el  área de apoyo a las personas en situación de fragilidad, dependencia o incapacidad.

 

GURUTZE GORRIAK ETA DYAK PREMIAZKO LARRIALDI IKASTAROAK ESKAINTZEN DIZKIZU IRAILETIK AURRERA

20190901 destakatua gipuzkoa solidarioa 001 1 20190823 1065815610

 

 

Larrialdi egoeran jokatzen jakitea erraza da. Eta, batzuetan, bizitza bat salbatzeko nahikoak dira ezagutza soil batzuk.

 

 

Gurute Gorriak esaterako, 2018an, 7.083 pertsona artatu zituen larrialdietan, prebentzio-zerbitzuetan, itsas salbamenduan eta hondartzetan.

 

 


LEHEN SOROSPEN IKASTAROAK:

DYA Gipuzkoa, HEMEN, eta Gipuzkoako GURUTZE GORRIA, HEMEN

 

 

 

 

 

 

 

*Irailaren 2tik aurrera,  DYA Gipuzkoarekin ikastaro teoriko-praktiko hauei esker lehen sorospenetako oinarriak barneratuko dituzu, Donostian,  Tolosan, Errenterian…  ( ikus euren ikastaro egitaraua HEMEN);  eta GURUTZE GORRIArekin, Irailaren 2tik ere lehen sorospen ikastaroa emango zaizu ere (ikus euren ikastaro egitaraua, HEMEN) .

 

 

*Aukeratu zurea: “Egunerokotasunean aurkitu ahal izango dituzun arrisku-egoerei aurre egiten ikasiko duzu – beste pertsonak uretatik salbatzen, bihotz-birikak bizkortzea, zauriak, hausturak, erredurak–, eta larrialdi hauei nola aurre egin erakutsiko zaizu”.

 

 

 

 

 

 

 

CRUZ ROJA Y DYA TE OFRECEN CURSOS IMPRESCINDIBLES DE PRIMEROS AUXILIOS A PARTIR DE SEPTIEMBRE

 

 

mujeres primeros auxilios

 

Saber actuar en situaciones de emergencia es fácil. Y bastan unos sencillos conocimientos para que, en ocasiones, se llegue a salvar una vida.

 

 

Por ejemplo, desde Cruz Roja Gipuzkoa, en actuaciones en emergencias, servicios preventivos, salvamento marítimo y socorrismo en playas  atendieron en 2018 a 7.083 personas.

 

 

 


CURSO PRIMEROS AUXILIOS:
DYA Gipuzkoa, AQUÍ   CRUZ ROJA de Gipuzkoa, AQUÍ 

 

 

 

Ezagutza hauek ezinbestekoak eta oso erabilgarriak dira, saio teorikoak eta praktikoak tartekatuz garatuko da egitaraua /Unos conocimientos fundamentales y muy útiles con un temario en el que se alternan las clases teóricas con clases de formación práctica.

 

 

 

 

 

*Desde el  2 de septiembre, con estos curso teórico-prácticos de DYA Gipuzkoa, aprenderás los principios básicos del socorrismo y primeros auxilios en Donostia, en Tolosa y también en Errenteria …  (consulta su agenda de cursos, AQUÍ). Y con la CRUZ ROJA GIPUZKOA a su vez, también desde ese mismo día, tendrás un curso subvencionado de primeros auxilios (consulta su agenda de cursos, AQUÍ).

 

 

 

 

*Elige tu curso: “Aprenderás a abordar las principales situaciones de peligro que te puedes encontrar día a día –socorrer a  otras personas en el agua, reanimación cardiopulmonar, heridas, fracturas, quemaduras–, y te enseñará cómo enfrentarte a ellas y resolverlas”

 

Oinarrizko larrialdi zerbitzuak, Gurutze Gorria /Primeros auxilios básicos, Cruz Roja

 

Resultado de imagen de fotos de formación en primeros auxilios cruz roja gipuzkoa

 

Helduek zein haurrek larrialdietan lehen sorospenei buruzko ezagutza eduki ditzagun guztiz garrantzitsua da/ Es muy importante que adultos y niños-as tengamos  conocimientos de primeros auxilios.
Gurutze Gorria/ Cruz Roja+DYA

 

 

 

Resultado de imagen de fotos de formación en primeros auxilios cruz roja gipuzkoa

Resultado de imagen de fotos de formación en primeros auxilios cruz roja gipuzkoa

 

 

GIPUZKOA SOLIDARIOAN IRAILEAN ELKARTEKIDEEN GOZAMENERAKO ZERBITZU BERRIA ESTREINATUKO DUGU

Gipuzkoa Kutxa Solidarioa gogoz hasten da, oporrak eta  gero!

eta horregatik… zerbitzu berria estreinatuko dugu!!!

images

 

https://tengobajavision.gipuzkoasolidarioa.info/images/gipuzkoasolidarioa.png

 

Gipuzkoa Kutxa Solidarioa arranca con fuerza después de las vacaciones!

Y por eso… estrenamos nuevo servicio!!!

 

 

*Zerbitzu berria estreinatuko dugu irailean GIPUZKOA SOLIDARIOAn elkarte solidario  zaretenontzat. Pista bat emango dizuegu: une dibertigarri batez gozatu ahal izateko aukera izango duzue. Ez al da promesa ederra? Hurrengo egunetan gure sare sozialetan informazio gehiago zintzilikatuko dugu, adi egon!!!

 

 

 

 

 

 

EN GIPUZKOA SOLIDARIOA ESTRENAMOS EN SEPTIEMBRE NUEVO SERVICIO PARA LA DIVERSIÓN DE NUESTRAS ASOCIACIONES SOLIDARIAS

 

 

 

*En septiembre, estrenaremos el nuevo servicio para todos-as las asociaciones solidarias  de GIPUZKOA SOLIDARIOA. Os damos una pista: ¡Os vais a divertir! ¿Bonita promesa, no? Estaos atentos, porque durante los próximos días colgaremos más  información en nuestras redes sociales. 

 

 

images

 

 

ZAPOREAK ELKARTEAK, GREZIAKO ADIN-TXIKIKOEN ARTEAN JANARI BEROA BANATZEAN, ESKERRONEKO TXALOAK JASO DITU MORIAN, ERREFUXIATUEN GUNEAN

 

La imagen puede contener: 14 personas, personas sonriendo, personas sentadas e interior

Duintasuna elikatzea helburu – Alimentar la dignidad

 

ELKARLAN SOLIDARIOA

 

Lesbosen  elkarlanean ari den Starfish Foundation – Help for refugees on Lesvos Greziar GKEren deia jaso zuen Zaporeak-ek, astelehen goizean, MORIAko errefuxiatu-zelaian bakarrik bizi diren 300 adin txikiko neska-mutilei jaten emateko eskatuz. “Gure boluntarioak  aritu ziren  300 anoak kariñoz prestatzen arratsaldean Moriako zelaira eramateko. Eutsi!”.
En la  mañana del lunes, voluntarios-as de Zaporeak  recibieron  la solicitud de la ONG griega Starfish Foundation – Help for refugees on Lesvos, con la que colaboran habitualmente, para que preparasen 300 raciones para los y las menores no acompañadas, que viven en el campo de refugiados de Moria. “Nuestras personas voluntarias estuvieron  trabajando para preparar con cariño esas 300 raciones adicionales. Aurrera!”.

 

 

 

 

 

 

 

*ZAPOREAK GKEG-ak,  astelehen honetan, Greziako Morian, adin-txikikoen gunean,  300 anoa dilizta, arroza, ogi eta platano banatu zituen,  txaloen artean.  “Morian ere jaten ematen. Eskerrik asko denori!”, diote  Zaporeak-eko kideek.

 

 

 

 

 

ZAPOREAK RECIBE  APLAUSOS DE AGRADECIMIENTO, AL REPARTIR  COMIDA CALIENTE ENTRE LOS MENORES REFUGIADOS DEL CAMPO DE MORIA EN GRECIA

 

 

La imagen puede contener: una persona

Adin txikikoak Morian/ Menores en Moria

Argazkiak/Fotos: Zaporeak

 

 

 

*Este  lunes, ZAPOREAK, la ONG de Gipuzkoa,  repartía  300 raciones de lentejas con arroz, pan y plátano entre los aplausos de los y las menores no acompañados del campo de refugiados de menores de Moria, Grecia. “Seguiremos haciendo todo lo que está en nuestras manos para que lo de hoy no sea una excepción y también dar de comer en Moria. Gracias a todos y todas!”, dicen en Zaporeak.

 

No hay ninguna descripción de la foto disponible.

Duintasuna elikatzea helburu – Alimentar la dignidad

ZAPOREAK proiektuari buruzko informazioa HEMEN/ AQUÍ    información  sobre el  ZAPOREAK

 

La imagen puede contener: exterior

Moria errefuxiatuen gunean Zaporeak-en furgoneta eta bertan daraman janari beroa sartzen/ La furgoneta de Zaporeak con comida caliente, entrando al campo de refugiados Moria

 

 

“Ez dugu etsiko ahalik eta pertsona errefuxiatu gehienen duintasuna elikatu arte!”

“No vamos a parar hasta alimentar la dignidad del mayor número de personas refugiadas!”

 

Argazkiak/Fotos: ZaporeakLa imagen puede contener: una o varias personas

GIPUZKOA SOLIDARIOA DA/GIPUZKOA ES SOLIDARIA

Grezian,  Lesbos-en duten sukaldean, umoretsu  1.800 oilasko anoak prestatzen. Biba zuek!

En la cocina de Lesbos de Grecia preparando las 1800 raciones de pollo con el mejor humor. Eskerrik asko!

Argazkiak/Fotos: Zaporeak

GIPUZKOAKO ELIKAGAI-BANKUAK BOLUNTARIOAK BEHAR DITU ELIKAGAIAK JASO ETA SAILKATZEKO

 

Esku bat bota  nahi? /  ¿Echas una mano?

*Uztailean eta irailean zehar  Gipuzkoako Elikagaien Bankuak 18 urtetik aurrerako boluntarioak behar ditu elikagaien jasotze eta sailkatze-lanetan esku emateko. Batez ere gazteak nahi dira, boluntarioak adinekoak direlako. Ikusi zergatik. Kontaktua: Pilar / Masun – 943-493796 – bagvoluntarios@gmail.com

 

 

*Udara honetan egin zaitez boluntario. Beste hainbat elkartek ere zure laguntza eskertuko lukete. Ikus HEMEN.

 

 

 

 

 

 

 

 

EL BANCO DE ALIMENTOS  DE GIPUZKOA NECESITA VOLUNTARIOS-AS PARA RECOGER Y CLASIFICAR ALIMENTOS

 

 

La imagen puede contener: 9 personas

20190722 Gipuzkoa solidarioa

 

 

*El Banco de Alimentos de Gipuzkoa selecciona voluntarios mayores de 18 años para apoyo en la recogida y clasificación de alimentos durante los meses de julio y septiembre. Necesitan voluntarios-as jóvenes porque la mayoría de voluntarios-as son mayores, mira por qué. Contacto: Pilar / Masun – 943-493796 – bagvoluntarios@gmail.com

 

 

 

*Este verano hazte voluntario-a, muchas entidades te lo agradecerán, consúltalo  AQUí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gipuzkoako Elikagai-Bankuak, bi hilabetetan, uztailean eta Irailean hain zuzen, boluntarioak nahi ditu laguntza emateko. Gutxieneko konpromisoa eta ardura bi hilabetekoa izatea nahi dute. Hemen dituzu boluntario izateko aukera batzuk. Gipuzkoa Solidarioan  elkarte ugari dituzu, lagundu nahi baduzu. Ikus gure elkartekideen zerrenda.

 

 

 

 

 

En el caso del Banco de Alimentos de Gipuzkoa necesitan  Julio, y Septiembre  es decir, un  compromiso mínimo dos mes (Compromiso y responsabilidad.). Aquí tenéis algunas propuestas más para ser voluntarios-as. Si quieres ayudar a entidades solidarias, consultad la lista de asociaciones de nuestra red solidaria Gipuzkoa Solidarioa Kutxa.

 

 

 

 

“Udara iristean, boluntario berriak behar izaten dira hilabete horietarako.  Sasoi honetan gertatzen dena aski ezaguna da: etxeko haurrek oporrak dituzte eta, gurasoak lanean aro direnez, aitona-amonek hartzen dute haien kargu eta ardura. Nagusi hauetako asko boluntatarioak dira Gipuzkoako Elikagai-Bankuan, eta guregana etortzeari utzi diote” adierazi dute Gipuzkoako Elikagaien Bankutik arduradunek.

 

 

“Llega el verano y volvemos a necesitar nuevos voluntarios para estos meses. El motivo es una sucesión de situaciones que son bien conocidas: los niños terminan sus clases y sus padres están trabajando, por lo que no pueden cuidar de ellos. Los padres piden ayuda a los abuelos, que suelen decir que sí. Algunos de estos abuelos son voluntarios del Banco de Alimentos y dejan de tener disponibilidad para venir a trabajar al Banco” remarcan desde la dirección del Banco de  Alimentos de Gipuzkoa.

 

 

 

 

Kontaktua/Contacto: Pilar / Masun – 943-493796 – bagvoluntarios@gmail.com

 

La imagen puede contener: exterior

 Kutxa Fundazioa ere laguntzaile da /  Kutxa Fundazioa también ayuda

 

La imagen puede contener: una o varias personas, personas de pie y exterior

Boluntario solidarioak / Voluntarias-os solidarias-os

No hay ninguna descripción de la foto disponible.

La imagen puede contener: 13 personas, personas sonriendo

GAUR OSTIRALA APOYODRAVET ELKARTEAREN ALDEKO KONTZERTU SOLIDARIOA DONOSTIAN

 

 

La imagen puede contener: 3 personas, personas sonriendo, texto

Beraiek argazkia atera dute,#JuntosporelDravet,#tusonrisaporeldravet kanpainarako/Ellas se han sacado la foto para la campaña,#JuntosporelDravet,#tusonrisaporeldravet


 

Kanpaina #JuntosporelDravet: Atera argazki bat eta bidali.  Elkartea sare sozialetan zure argazkiak jartzeaz arduratuko da. Hura egiteko bidali argazkiak lehen bait lehen, ekainaren 23ra arte duzue, eta bidali maila helbidera eta zein denda, taberna edo familia zareten: ana.hornos@apoyodravet.eu”

 

Campaña #JuntosporelDravet: Sácate una foto y envíala. La asociación se encargará de publicar las imágenes que les hagáis llegar en sus redes sociales . Para realizar el envío y poder calcular las cantidades Nos pedimos que, cuanto antes , incluido, “les enviéis un mail con la dirección y los establecimientos o familias que quieran participar,hasta el 23 de junio,  a: ana.hornos@apoyodravet.eu”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Dravet Sindromearen Nazioarteko Egunari batuz, EKAINAK 23, Easo Abesbatzak kontzertu solidarioa eskaintzen du gaur arratsaldean Donostian Dravet Sindromea duten haurrei eta euren senideei babesa ematen dien APOYODRAVET elkartearen alde.

 

 

 

*”Haurretan ematen den gaixotasun neurologiko honen sintomak kontrolik ez duten krisi epileptikoak, adimen-atzerapena, kondukta-aldaketa sakonak eta  desgaitasuna ere sortzen duten beste epilepsia sindromeak dira” .

 

 

 

 

 

Kontzertu solidario honen helburua gaixotasun honi ikusgaitasuna ematea da, kulturatik gizarte aldaketa sortzeko asmoz. Zure ekarpenak gaixotasun hau pairatzen duten haurren bizi kalitatea hobetzeko balio izango du.

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCIERTO SOLIDARIO A FAVOR DE APOYODRAVET HOY  VIERNES EN DONOSTIA

La imagen puede contener: texto

 

12ª SUBASTA SOLIDARIA APOYODRAVET- NUESTRO FÚTBOL, NUESTRO DEPORTE CON SÍNDROME DE DRAVET

Gauerdirarte , 12, DRAVET ENKANTE SOLIDARIOA abian da. Dravet ikerkuntza bultzatzekaren alde enkantean parte hartu. 7 kamiseta dituzu, tartean Mikel OYARZABAL Realeko jokalariaren…Ikusi jarraian.

Hasta medianoche tenéis, la 12ª SUBASTA SOLIDARIA APOYODRAVET. Puja e impulsa investigación Dravet. Tienes 7 camisetas entre ellas las del jugador dela REAL Mikel OYARZABAL, mira a continuación…

 

 

 

 

 

 

 

*Coincidiendo con el Día Internacional del Síndrome de Dravet, el 23 de JUNIO, el Coro Easo ofrece esta tarde un concierto solidario a favor de APOYODRAVET, asociación donostiarra que agrupa a familiares y personas cercanas a los afectados de Síndrome de Dravet.

 

 

 

 

 

 

*Esta enfermedad neurológica infantil cursa principalmente con crisis epilépticas no controladas, retraso mental y alteraciones conductuales graves, así como otros síndromes epilépticos discapacitantes.

 

 

 

 

 

Este concierto solidario tiene como finalidad contribuir a dar visibilidad a la enfermedad, en aras a conseguir una transformación social desde la cultura. Tu donativo servirá para mejorar la calidad de vida de niños y niñas que padecen esta enfermedad.

 

La imagen puede contener: 4 personas, personas sonriendo, personas de pie, piscina, calzado e interior

 

 

La imagen puede contener: 9 personas, personas sonriendo, personas de pie, calzado e interior

La imagen puede contener: 5 personas, personas sonriendo, personas de pie

Donostiako Unibertsitateko Ospitaleko 2A solairuko Onkolojia zerbitzukoek bat egiten dute,#juntosporeldravet,#tusonrisaporeldravet kanpaianrekin/ El servicio de Oncología planta 2 A, del Hospital Universitario de Donostia, se une a la campaña #juntosporledravet,#tusonrisaporeldravet

BIHAR GIPUZKOA SOLIDARIOAko 14 ELKARTE, REAL SOCIEDAD FUNDAZIOAREN EGUNEAN

GIPUZKOA SOLIDARIOA:

 

Ezagutu bakotiza, klikatu bere izenean/ Conoce cada una, clica en su nombre

 

GURUTZE GORRIA GIPUZKOA

 

Apoyodravet

 

PAUSOKA Elkartea

 Bizikletaz adinik ez/ En bici sin edad

 

ASGICER

 

Jatorkin 

 

Fundación Asha-Kiran

 

Ekintza Bibe (Bizi Berria)

DYA Gipuzkoa

 

AGIPASE
Diabete gaixoen Gipuzkoakoe elkartea/ Asociación Gipuzcoana de Diabetes

 

AGI

Gipuzkoako Ikusmen urria dutenen elkartea/ Asociación Guipuzcoana de Deficientes Visuales

 

ASOCIDE EUSKADI

Gor itsuen Gipuzkoako  elkartea/ Asociación de personas sordo ciegas

 

AGAER-EGGE

Gipuzkoako gaixo erreumatikoen Elkartea/ Asoc. guipuzcoana de personas Enfermas de Reuma

 

 

Chernobil elkartea

 

 

 

Han izango gara!/ ¡Os esperamos!

 

9:00-18:00

 

 

 

 

 

*Bihar igandea, RELA SOCIEDAD FUNDAZIOAREN eguna osaptuko da Zubietan, eta bostgarren urtez GIPUZKOA SOLIDARIOAK, karpak jarriz parte hartuko du. Gainera elkartasunaren baloreak eta ereduak erakutsiko ditu han gerturatzen direnen artean. Horretarako gure sare solidarioko 14 elkartekide hauek egongo dira gure karpetan eta bakoitzak egiten dutenaren berri emango die,  nahi duten guztiei, denok ikus dezazuen Gipuzkoan elkartasuan ereduak  nola ereiten eta saretzen diren, Gipuzkoa solidarioa delako.

 

 

 

 

 

*Kirola eta elkartasunaren festa egunean bihar izango garen  elkarteak gizatearen beharrei,  alderdi ezberdientatik  laguntzen diete: osasuna, aniztasun funzionala, lankidetza, integrazio kulturala…etab.

 

 

 

 

 

MAÑANA 14 ASOCIACIONES SOLIDARIAS

DE GIPUZKOA SOLIDARIOA EN EL  DIA

DE LA FUNDACION RELA SOCIEDAD

 

 

4 Argazki

*Mañana domingo se celebrará en Zubieta el día de la FUNDACION REAL SOCIEDAD en la que por quinto año consecutivo GIPUZKOA SOLIDARIOA estará presente con sus carpas y la participación de 14 asociaciones de lar red estarán estas asociaciones en nuestras carpas. Mostraremos ejemplos de proyectos solidarios de nuestra asociaciones a todos-as las-os que se acerquen y  cada asociación dará a conocer la labor solidaria que desarrolla,  para que veáis como se tejen y desarrollan modelos de  valores solidarios;  porque Gipuzkoa es solidaria.

 

 

 

 

 

*Las asociaciones que estaremos mañana  en la fiesta del deporte y la solidaridad son diversas y atienden a necesidades de esta sociedad desde diferentes vertientes: salud, diversidad funcional, cooperación, integración…

 

 

 

 

 

 

 

Aurten Realak Mindara elkarte (Dibertsitate Funtzionala duten Pertsonak Hartatzeko Gipuzkoako Elkartea) inklusibo eta solidarioa  gonbidatu du  bereziki,  eta protagonista izango da. Hubildu zaitez Zubietara eta utzi zure Aztarna Solidarioa! 9:00etatik 18:00etara han izango gara.

 

 

 

 

 

Este año la REAL ha invitado en especial a la Asociación Mindara (Asoc. Guipuzcoana para la atención de personas con diversidad funcional);  es la asociación solidaria inclusiva invitada y protagonista. ¡Acércate a Zubieta y deja tu Huella Solidaria!.9:00 a 18:00.

 

No hay ninguna descripción de la foto disponible.

MINDARA

“Pertsonak ezberdinak berdinak sentitzen diren lekua”

“Un lugar donde personas diferentes son todas iguales”

 

 

 

 

MINDARAk jardun eremua Oarsoaldea eskualdean du (dibertsitate funtzionala duten pertsonak artatzeko Gipuzkoako Elkartea). Elkarteak sortze-helburu du aniztasun funtzionala duten pertsonen autonomia sustatzea, gizarte, gorputz, kirol eta jarduera osasungarrien bidez.

 

 

MINDARA es una Asociación guipuzcoana para la atención de personas con diversidad funcional, que tiene su campo de actuación en la comarca de Oarsoaldea. Nuestro objetivo fundacional es la promoción de la autonomía de las personas con diversidad funcional por medio de actividades sociales, físicas, deportivas y saludables.


Elkartasun proiektu adibideak erakutsiko ditugu, Gipuzkoa Solidarioa delako/ Mostraremos ejemplos de proyectos solidarios de nuestra asociaciones porque Gipuzkoa es solidaria

 

 

 

 

GIPUZKOA SOLIDARIOA SAREA IGANDEAN REAL SOCIEDAD FUNDAZIOAREN EGUNEAN IZANGO DA


GIPUZKOA SOLIDARIOA:

GURUTZE GORRIA GIPUZKOA

Apoyodravet

PAUSOKA ELKARTEA

Elkartea En Bici sin Edad

ASGICER

Jatorkin

Fundación Asha-Kiran

Ekintza Bibe (Bizi Berria)

DYA Gipuzkoa

AGIPASE

ASOCIACION GIPUZKOANA DE DIABETES

AGI Asociación Guipuzcoana de Deficientes Visuales

ASOCIDE EUSKADI

AGAER

Chernobil elkartea

Elkartekide hauek egongo dira gure karpetan

Estarán estas asociaciones en nuestras carpas

Elkartasun proiektu adibideak erakutsiko ditugu, Gipuzkoa Solidarioa delako/ Mostraremos ejemplos de proyectos solidarios de nuestra asociaciones porque Gipuzkoa es solidaria

Realaren Eguna 2019 / Día de la Real 2019

*Real Sociedad Fundazioaren Eguna, Gipuzkoa Solidarioa eta Reala elkartasunarekin. Igandean Ekainak 9, igandea, bostgarren urtez jarraian, Gipuzkoa Kutxa Solidarioa osatzen duten zenbait elkarteek Real Sociedad Fundazioaren egunean parte hartuko dute.

*Aurten Mindara elkarte (Dibertsitate Funtzionala duten Pertsonak Hartatzeko Gipuzkoako Elkartea) inklusibo eta solidarioa da gonbidatua berezia elkarten artean eta protagonista izango da. Hubildu zaitez Zubietara eta utzi zure Aztarna Solidarioa! 9:00etatik 18:00etara han izango gara.

LA RED GIPUZKOA SOLIDARIOA ESTARÁN ESTE DOMINGO  EN EL DIA DE LA FUNDACION REAL SOCIEDAD

*Día de la Fundación Real Sociedad. Gipuzkoa Solidarioa y la Real con la SOLIDARIDAD. Este domingo día 9 de junio, por quinto año consecutivo, las entidades que forman la plataforma Gipuzkoa Kutxa Solidarioa participaremos en el día de la Fundación Real Sociedad.

*Este año la Asociación Mindara (Asoc. Guipuzcoana para la atención de personas con diversidad funcional) es la asociación solidaria inclusiva invitada y protagonsita. ¡Acércate a Zubieta y deja tu Huella Solidaria!.9:00 a 18:00.

 

 

No hay ninguna descripción de la foto disponible.

MINDARA

“Pertsonak ezberdinak berdinak sentitzen diren lekua”

“Un lugar donde personas diferentes son todas iguales”

Iaz bertan egon ginen / El año pasado estuvimos allí

4 Argazki

 

EMAKUMEEN OSASUNAREN NAZIOARTEKO EGUNA DA


#Agenda2030 #Batera2030,#Haurralde

 

*Larunbatean, Ekainak 1 junio (10:00 -14:00) Donostiako  Kataluinia plazan urtero, gaurko egunez, maiatzaren 28an, Emakumeen Osasunaren Nazioarteko Eguna ospatzen da. Aurten, emakumeen eta feministen elkarteetan jarri nahi dute arreta; zehazki, “emakumeen gorputza despatologizatzeko eta emakumeok bizitzaren garai guztietan erabat osasuntsu bizitzeko lan egin duten elkarteetan”.

 

 

 

 

 

 

 

ES EL DIA INTERNACIONAL POR LA SALUD DE LAS MUJERES

 

 

 

*El sábado  1 junio (10:00 -14:00) en la Plaza Catalunya de Donostia, Gros,  ya que cada 28 de mayo, como hoy se  celebra el Día internacional por la salud de las mujeres. Este año las actividades están centradas en dar voz ” a las asociaciones de mujeres y feministas que trabajan para despatologizar los cuerpos de las mujeres y reivindicar una salud plena en todas las etapas de las vida para todas las mujeres.”

 

 

 

 

NAZIO BATUEN GARAPENERAKO PROGRAMA: GIH3 OSASUNA eta ONGIZATEA 3:

Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea. Funtsezko gaiak: osasun-estaldura unibertsala, sexueta ugalketa-osasuna, trafiko-istripuen ondorioz eragindako pertsonak murriztea, poluzioa eta
produktu kimikoak, amen heriotza- eta jaioberrientasa murriztea, IHESaren izurria amaitzea, hepatitisari eta uraren bidez transmititutako gaixotasunei aurre egitea, drogen eta alkoholaren prebentzioa, tabakoaren kontrola…
#Agenda2030 #Batera2030

 

 

 

 

 

PROGRAMA NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO: ODS3, SALUD  y BIENESTAR :

 

 

 

Una de las metas del #ODS3 relacionado con la Salud y el Bienestar estima que para “2030 se garantice el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales”. Y es que hoy es el Día Mundial de Acción por la Salud de las Mujeres.

 

 

 

 

Mundu osasuna datutan /La salud mundial en datos:

HEMEN /AQUÍ

 

 

1etik 3k/ 1  de cada 3

3 emakumetik batek indarkeria fisio edo eta sexuala sufritu du / 1 de cada 3 mujeres han experimentado violencia física y/o sexual.

.

 

 

2 segunduro/ Cada 2 segundos

 

 

2 segunduro 30 eta 70 urte arteko gizaki bat hil egiten da, garaiz baino lehenagoko  gaitz ez kutsagarria batengatik:  gaixotasun kardiobaskularra edo  arnasketarena,  diabetea edo minbiziagatik /  Cada 2 segundos, alguien de entre 30 y 70 años de edad muere prematuramente a causa de enfermedades no transmisibles: enfermedad cardiovascular o respiratoria crónica, diabetes o cáncer.

 

 

 

400 millones

 

Gutxienez 400 milio pertsona ez du oinarrizko osasun zerbitzutik, eta %40ak,  ez du ongizate babesik/  Al menos 400 millones de personas no tienen acceso a servicios de salud básicos, y el 40% carece de protección social.

 

 

 

 

15 millones

 

2017 amaierarte, HIESA duten 21,7 milioi persona “terapia erretrobirala” jaso zuten. hala ere, oraindik ia 15 milioi, tratamendu horren esperoan daude / Hacia fines del 2017, 21,7 millones de personas que viven con VIH recibieron terapia antirretroviral. Sin embargo, más de 15 millones de personas todavía esperan tratamiento.

 

 

 

EGITARAUA, Ekainak 1 Gros-en:

10.30 – SEUE Hilekoa eta Kultura
11.30 – Sexu Osasuna eta desgaitasuna
12.00 – Dantza feminista Haurrentzako aurpegi-margoketa, henna tailerra eta abar

PROGRAMA, 1 de junio en Gros:

10.30 – DSDR Menstruación y Cultura
11.30 – Salud sexual y discapacidad
12.00 – Danza feminista Pintacaras infantil, taller de henna, etc.

 

No hay ninguna descripción de la foto disponible.