ELKARTASUNA GARRANTZITSUA DELA USTE DUZUN GGKE EDO PERTSONA BAZARA, GU GARA ZURE SARE SOLIDARIOA

ERABILI GIPUZKOA SOLIDARIOA ETA KUTXA FUNDAZIOAREN SARE SOZIALAK

@GipuzkoaSolidarioa@KutxaFundazioa gara

 

Zure ekitaldi solidarioak guk ere zabalduko ditugu gure sare sozialetan

,#UtziZureAztarnaSolidarioa.

 

 

 

 

 

*Aipatu gure plataforma, zure ekitnza eta argitalpenen solidarioen berri izan dezagun, eta guk ere,  gure aldetik, oihartzuna emango diogu,  geure sare sozialetan argitaratuz. Gainera, SOLIDARITATEA garrantzitsua dela uste duzun PERTSONA bazara,  Solidaritatearen inguruko informazio jasotzeko izena eman ezazu. Fitxategia bete ondoren astero Gipuzkoa Solidarioa osatzen duten elkarteak antolatzen duituzte ekimenen berri jasoko duzu.

 

 

 

 

 

 

 

SI ERES UNA ONGD O  PERSONA QUE TE INTERESA LA SOLIDARIDAD, SOMOS TU RED SOLIDARIA

 

 

Resultado de imagen de icono divulgar

 

 

UTILIZA LAS REDES SOCIALES DE GIPUZKOA SOLIDARIOA Y KUTXA FUNDAZIOA

 

 

Somos  @GipuzkoaSolidarioa, @KutxaFundazioa

 

 

Vuestros actos solidarios tendrán visibilidad a través de nuestras redes sociales,#DejaTuHuellaSolidaria

 

 

 

 

 

*Menciónanos, para que tengamos noticia de tus actos y publicaciones solidarias, y las divulguemos en  nuestras redes sociales ( rrss). Además, si eres de una PERSONA a la que le interesa LA SOLIDARIDAD,  para recibir información sobre la solidaridad en Gipuzkoa es necesario inscribirse. Rellena el formulario y recibirás semanalmente propuestas de actividades de todas aquellas entidades que hacen de Gipuzkoa este territorio tan singular.

 

 

 

Ongi etorria Gipuzkoa Solidarioaren SARERA:

Ongi etorria a la RED Gipuzkoa Solidarioa:

 

 

Zertan lagundu zaitzakezue Gipuzkoa Solidarioa? http://www.gipuzkoasolidarioa.info-n parte hartzeko izena eman behar da fitxategi honeta.

 

 

 

¿Qué podemos aportar desde Kutxa Fundazio a las asociaciones? Para darse de alta en Gipuzkoasolidarioa.info hay que rellenar este formulario

 

 

 

 

Gipuzkoako ELKARTE edo GGKE bazara, http://www.gipuzkoasolidarioa.info plataforma multikanala 2011n sortu zen Kutxa Fundazioaren barruan, Gipuzkoako gizartean elkartasuna, gizarte-partaidetza eta boluntariotzaren trebaketa sustatzeko helburuaz.

 

 

 

 

Si eres de una ASOCIACIÓN o una ONGD gipuzkoana, la plataforma multicanal Gipuzkoa Solidarioa inicia su andadura en 2011 en el seno de Kutxa Fundazioa con la finalidad de fomentar la solidaridad, participación social y la capacitación del voluntariado de las asociaciones de la sociedad gipuzkoana.

 

 

 

 

 

Gipuzkoan Hirugarren Sektorearen eremuan sorturiko informazio guztiaren zabalkunderako doako kanala da Gipuzkoasolidarioa.info. Gipuzkoako edozein elkarte eta Garapenerako Gobernuz Kanpoko Erakundek (GGKE) eman dezake izena web plataforman eta Gipuzkoa Solidarioaren parte izan. Gipuzkoako pertsona, elkarte eta GGKEak elkarrekin lotzen dituen sarea da.

 

Resultado de imagen de icono usa redes sociales

Gipuzkoasolidarioa.info es un canal de difusión gratuita de toda la información generada en Gipuzkoa en el ámbito del Tercer Sector. Cualquier asociación u ONG del Tercer sector Social de  Gipuzkoa puede registrarse en la plataforma web y formar parte de Gipuzkoa Solidarioa.

 

Gipuzkoako pertsona, elkarte eta GGKEak elkarrekin lotzen dituen sarea da./ Es una red que interrelaciona a personas, asociaciones y ONGDs de Gipuzkoa.

 

Argazkian, “Elkartasun Aleak” orain gutxi bukatu den erakusketaran atarian, Gipuzkoako sare honetako elkarte eta GGKE guztiei eskainitakoa. / En la foto, ante la entrada la recien clausurada  expoición “Semillas e solidaridad” dedicada a todas las asociacioens y ONGDs que formamos esta red en Gipuzkoa.

 

Argazkia/Foto: Gipuzkoa Solidarioa

 

Kartela 1

Imagen relacionada

Gipuzkoa Solidaria portada

IRISGARRITASUNA SARE SOZIALETAN: IKUSMEN DESGAITASUNA DUTENENTZAT DOKUMENTU DIGITALAK SORTZEKO IKASTAROA

 

 

*Kurtsoa – Pertsona itsu eta ikusmen murriztukoentzat irisgarritasuna sare sozialetan eta dokumentu digital eta paperezkoetan. Pertsona itsu eta ikusmen murriztua dutenentzat eduki irisgarriak nola egin ezagutzea de helburua. Irisgarritasunari buruzko ideiak ezagutaraztea., desgaitasun bisualaren mundua ezagutu eta itsutasuna eta ikusmen murriztua bereiztea. Pertsona itsu eta ikusmen murriztukoentzat dokumentu elektroniko eta paperezko irisgarriak sortzen ikasi eta Sare sozialetan eduki irisgarriak nola sortu eta argitaratu ezagutzea.

 

 

*Eman izena HEMEN : Ikastaroa Azaroak 11etik abenduak 3ra da (25€).

 

 

 

 

ACCESIBILIDAD EN REDES SOCIALES:

CURSO PARA APRENDER A CREAR DOCUMENTOS DIGITALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL

 

 

 

Zuriñe Hidalgo irakaslea/Porfesora

 

 

 

*Curso – Accesibilidad en Redes Sociales, Documentos digitales e Impresos para Personas Ciegas / Baja Visión.  El objetivo es:  elaborar contenidos accesibles para personas ciegas y con baja visión. Introducir nociones sobre accesibilidad. Conocer el mundo de la discapacidad visual y diferenciar entre ceguera y baja visión. Aprender a crear documentos impresos y electrónicos accesibles para personas con baja visión y ciegas. Conocer cómo crear y publicar contenidos accesibles en redes sociales.

 

*Inscríbete AQUÍ: El curso es del el 11de noviembre al 3 de diciembre (25€).

 

 

 

 

 

Munduan gutxi gorabehera 285 milioi daude desagaitasun bisualarekin (OME), Europan ia 30 milioi (European Blind Union) eta Espainian, ia milioi bat (INE). Egun, itsutasuna eta ikusmen murriztua gorantz doaz bi faktoregatik: biztanleriaren zahartzeagatik eta begien patologiekin erlazionatuta dauden gaixotasun kronikoen nagusitasunagatik, hala nola, makulako endekapena edo erretinopatia diabetikoa.

 

Zorionez, ongizate-estatuak, indarreko legeriak eta aurrerapen sozial eta teknologikoek  pertsona itsu eta ikusmen murriztukoen partaidetza aktiboa bultzatzen dute pertsonen aktibitate eremu guztietan, modu normalizatuan eta gainontzeko hiritarren eskubide eta betebeharrekin. Baina hori errealitate izateko beharrezkoa da produktu eta zerbitzu irisgarriak eskaintzen dituen gizarte barneratzaile bat sortzea. Irisgarritasuna ez da arkitektura-oztopoak ezabatzea bakarrik, zerbait gehiago da. Ondo komunikatzen jakitea da. Batez ere ingurune digitalak gure egunerokotasunean hain presentzia garrantsitsua duen momentuan.  Ikastaro honekin ikasleek modu barneratzailean komunikatzen ikasiko dute eta ideiak, aktibitatea, produktuak edo zerbitzuak ezagutaratzeko tresnak  antzematen.

 

 

 

En el mundo, existen aproximadamente 285 millones de personas con discapacidad visual (OMS), en Europa, cerca de 30 millones (European Blind Union) y, en España, casi un millón (INE). Actualmente, la ceguera y baja visión van en aumento a consecuencia de dos factores: el envejecimiento de la población y el incremento de la prevalencia de enfermedades crónicas como la diabetes, que están asociados a patologías oculares como la degeneración macular o la retinopatía diabética.

 

Afortunadamente, el estado del bienestar, la legislación vigente y el progreso social y tecnológico impulsan que, cada vez más, las personas ciegas y con baja visión participen activamente en todos los ámbitos de las actividades humanas, de manera normalizada y con los mismos derechos y obligaciones que el resto de ciudadanos. Ahora bien, para que esto sea una realidad es necesario construir una sociedad inclusiva, que ofrezca productos y servicios accesibles. La accesibilidad no es únicamente eliminar barreras arquitectónicas. Es algo más. Es saber comunicar y hacerlo correctamente. Especialmente en un momento en el que el entorno digital tiene una presencia tan importante en nuestro día a día. A través de este curso los alumnos aprenden a comunicar de forma inclusiva y a reconocer las herramientas, formatos y plataformas de que disponen para dar a conocer ideas, actividades, productos o servicios.

 

 

EGITARAUA/PROGRAMACIÓN:

Sigue leyendo