BIZITZA JASANGARRITASUN BATERAKO IHARDUNALDIAK AZAROAN

 

#BizitzarenSareaDefendatu

 

 

 

*Azaroaren6tik aurrera izango da ikastaroa eta urriak30a baino lehen eman dezakezu izena. 2 ordutakoa izango da eta hilabete osoa iraungo du. Jardunaldi hauetan hitzaldiak, mahai-inguruak, tailer praktikoak eta zapalduen antzerkiaren tekniken bidezko dinamikak erabiliko dituzte, azterketa kritikorako espazioak sortzeko. Elkarrizketarako sare eta zubiak sortuko dira ere. Matrikula: 12€ urriaren 30a arte. 20€ urriaren 30tik azaroaren 2ra. Murriztua ikasle eta lanbageentzako: 12€

 

 

 

 

 

*Ikastaroaren helburuak hauek dira: Gure sistema sozioekonomiko, politiko eta kulturalaren eta Aldaketa Klimatikoaren arteko loturak aztertu, agerian ipini eta salatu.  Natura menderatzeren eta emakumeak menderatzearen artean zer erro eta arrazoi komun dauden ikustarazi.  Planetaren mugekin, bizitza eta pertsonekin arduratsuak diren ekoizpen eta kontsumo ereduak ezagutu eta balioa  eman. Edo eta  bidezkoa eta duina de gizarte baterantz igaro, bizitza eredu iraunkor eta ekitatiboak oinarrian hartuz.

 

 

 

EN NOVIEMBRE  JORNADAS PARA UNA VIDA SOSTENIBLE

#DefenderLaRedDeLaVida

 

 

CURSO UPV/EHU 2017. ÚLTIMA LLAMADA#DefenderLaRedDeLaVida. Matrícula hasta 30 de octubre. Infórmate AQUÍ

 

 

*El curso comienza el 6 de noviembre y os podéis apuntar hasta el 30 de octubre. Las jordanas serán de 25 horas y durarán todo el mes. En estas jornadas a las que nos invitan, desarrollaran charlas, mesas redondas, talleres prácticos y dinámicas a través de técnicas del teatro de las oprimidas que  ayudarán a crear un espacio de análisis crítico, estableciendo redes y puentes de diálogo. Plazo de inscripción: Hasta el 30 de octubre Matrícula: Hasta el 30 de octubre, 12€. Del 30 del octubre al 2 de noviembre, 20€. Reducida para estudiantes y personas desempleadas: 12€

 

 

 

*Los objetivos del curso son: Analizar, visibilizar y denunciar los vínculos entre nuestro sistema socioeconómico, político y cultural y el Cambio Climático.  Identificar las raíces y las causas comunes entre el sometimiento de la naturaleza y el de las mujeres.  Conocer y poner en valor modelos de producción y consumo responsables con los límites del planeta, la vida y las personas y contribuir al  tránsito hacia una sociedad justa y digna para todas y todos basada en estilos de vidas sostenibles y equitativos.

 

Calctua Ondoan erakundeak aurreetik egindako “Hezkuntza Astinduz” ikastaroaren bideoa/Video resumen del curso  “Educación Transformadora” realizado por Calcuta Ondoan